Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

 
GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable HSLH-JZ 0,6/1 kV, HSLH-OZ 0,6/1 kV, HSLH-JB 0,6/1 kV i HSLH‑OB 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi. Zastosowany na powłokę czarny materiał bezhalogenowy jest odporny na działanie promieniowania UV.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji:

    HSLH-OZ 0,6/1 kV - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    HSLH‑OB 0,6/1 kV - wg normy PN-HD 308, w kablach HSLH-JZ 0,6/1 kV  i  HSLH‑JB 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego (HFFR).

 
DANE TECHNICZNE
 

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 
 


Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

przy zwarciu

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

7,5 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy

WT-TK-50

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

HSLH-JZ 0,6/1 kV

1791 001

2x0,5

7,6

9,6

79

1791 002

3x0,5

7,9

14,4

88

1791 003

4x0,5

8,5

19,2

102

1791 004

5x0,5

9,1

24,0

119

1791 005

6x0,5

9,8

28,8

138

1791 006

7x0,5

9,8

33,6

141

1791 007

8x0,5

10,5

38,4

160

1791 008

10x0,5

12,0

48,0

193

1791 009

12x0,5

12,4

57,6

213

1791 010

14x0,5

12,9

67,2

235

1791 011

16x0,5

13,6

76,8

263

1791 012

18x0,5

14,3

86,4

291

1791 013

20x0,5

14,9

96,0

319

1791 014

21x0,5

14,9

100,8

321

1791 015

27x0,5

16,8

129,6

393

1791 016

30x0,5

17,4

144,0

425

1791 017

36x0,5

18,7

172,8

498

1791 018

40x0,5

19,4

192,0

539

1791 019

44x0,5

20,9

211,2

590

1791 020

48x0,5

21,3

230,4

629

1791 021

52x0,5

22,1

249,6

682

1791 022

56x0,5

22,7

268,8

727

1791 023

61x0,5

23,4

292,8

777

1791 024

2x0,75

7,9

14,4

88

1791 025

3x0,75

8,3

21,6

100

1791 026

4x0,75

8,9

28,8

116

1791 027

5x0,75

9,6

36,0

138

1791 028

6x0,75

10,3

43,2

160

1791 029

7x0,75

10,3

50,4

163

1791 030

8x0,75

11,1

57,6

187

1791 031

10x0,75

12,7

72,0

226

1791 032

12x0,75

13,1

86,4

251

1791 033

14x0,75

13,7

100,8

279

1791 034

16x0,75

14,4

115,2

312

1791 035

18x0,75

15,2

129,6

347

1791 036

20x0,75

15,9

144,0

382

1791 037

21x0,75

15,9

151,2

385

1791 038

27x0,75

17,9

194,4

472

1791 039

30x0,75

18,6

216,0

513

1791 040

36x0,75

20,0

259,2

603

1791 041

40x0,75

20,7

288,0

654

1791 042

44x0,75

22,6

316,8

727

1791 043

48x0,75

23,0

345,6

776

1791 044

52x0,75

23,6

374,4

828

1791 045

56x0,75

24,3

403,2

885

1791 046

61x0,75

25,2

439,2

959

1791 047

2x1,0

8,3

19,2

99

1791 048

3x1,0

8,7

28,8

113

1791 049

4x1,0

9,4

38,4

133

1791 050

5x1,0

10,1

48,0

158

1791 051

6x1,0

10,9

57,6

184

1791 052

7x1,0

10,9

67,2

190

1791 053

8x1,0

11,7

76,8

217

1791 054

10x1,0

13,5

96,0

264

1791 055

12x1,0

13,9

115,2

293

1791 056

14x1,0

14,5

134,4

327

1791 057

16x1,0

15,3

153,6

367

1791 058

18x1,0

16,1

172,8

407

1791 059

20x1,0

16,8

192,0

448

1791 060

21x1,0

16,8

201,6

454

1791 061

27x1,0

19,0

259,2

559

1791 062

30x1,0

19,7

288,0

608

1791 063

36x1,0

21,2

345,6

717

1791 064

40x1,0

22,2

384,0

790

1791 065

44x1,0

24,0

422,4

866

1791 066

48x1,0

24,4

460,8

925

1791 067

52x1,0

25,3

499,2

1002

1791 068

56x1,0

26,0

537,6

1071

1791 069

61x1,0

26,8

585,6

1147

1791 070

2x1,5

8,8

28,8

116

1791 071

3x1,5

9,3

43,2

136

1791 072

4x1,5

10,0

57,6

160

1791 073

5x1,5

10,8

72,0

191

1791 074

6x1,5

11,7

86,4

224

1791 075

7x1,5

11,7

100,8

233

1791 076

8x1,5

12,6

115,2

268

1791 077

10x1,5

14,5

144,0

325

1791 078

12x1,5

15,0

172,8

365

1791 079

14x1,5

15,7

201,6

409

1791 080

16x1,5

16,5

230,4

460

1791 081

18x1,5

17,4

259,2

512

1791 082

20x1,5

18,3

288,0

567

1791 083

21x1,5

18,3

302,4

575

1791 084

27x1,5

20,7

388,8

711

1791 085

30x1,5

21,4

432,0

774

1791 086

36x1,5

23,3

518,4

928

1791 087

40x1,5

24,2

576,0

1011

1791 088

44x1,5

26,4

633,6

1121

1791 089

48x1,5

26,8

691,2

1200

1791 090

52x1,5

27,6

748,8

1285

1791 091

56x1,5

28,6

806,4

1389

1791 092

61x1,5

29,4

878,4

1489

1791 093

2x2,5

10,1

48,0

158

1791 094

3x2,5

10,6

72,0

185

1791 095

4x2,5

11,5

96,0

222

1791 096

5x2,5

12,5

120,0

269

1791 097

6x2,5

13,6

144,0

317

1791 098

7x2,5

13,6

168,0

332

1791 099

8x2,5

14,6

192,0

380

1791 100

10x2,5

17,1

240,0

468

1791 101

12x2,5

17,6

288,0

527

1791 102

14x2,5

18,5

336,0

595

1791 103

16x2,5

19,5

384,0

672

1791 104

18x2,5

20,6

432,0

750

1791 105

20x2,5

21,6

480,0

831

1791 106

21x2,5

21,6

504,0

843

1791 107

27x2,5

25,0

648,0

1076

1791 108

30x2,5

25,9

720,0

1174

1791 109

36x2,5

28,1

864,0

1404

1791 110

40x2,5

29,2

960,0

1532

1791 111

44x2,5

31,8

1056,0

1695

1791 112

48x2,5

32,4

1152,0

1819

1791 113

52x2,5

33,3

1248,0

1949

1791 114

56x2,5

34,5

1344,0

2106

1791 115

61x2,5

35,5

1464,0

2261

1791 116

2x4

11,1

76,8

201

1791 117

3x4

11,7

115,2

241

1791 118

4x4

12,7

153,6

292

1791 119

5x4

13,9

192,0

356

1791 120

7x4

15,0

268,8

442

1791 121

2x6

12,2

115,2

257

1791 122

3x6

12,9

172,8

314

1791 123

4x6

14,1

230,4

385

1791 124

5x6

15,4

288,0

471

1791 125

7x6

16,8

403,2

596

1791 126

2x10

15,0

192,0

408

1791 127

3x10

15,9

288,0

505

1791 128

4x10

17,5

384,0

625

1791 129

5x10

19,2

480,0

771

1791 130

7x10

21,0

672,0

985

1791 131

2x16

17,2

307,2

574

1791 132

3x16

18,3

460,8

724

1791 133

4x16

20,1

614,4

901

1791 134

5x16

22,3

768,0

1128

1791 135

7x16

24,4

1075,2

1452

1791 136

2x50

29,2

960,0

1642

1791 137

3x50

31,4

1440,0

2094

1791 138

4x50

34,9

1920,0

2634

1791 139

5x50

38,7

2400,0

3297

1791 140

7x50

42,7

3360,0

4274

HSLH-OZ 0,6/1 kV

1792 001

2x0,5

7,6

9,6

79

1792 002

3x0,5

7,9

14,4

88

1792 003

4x0,5

8,5

19,2

102

1792 004

5x0,5

9,1

24,0

119

1792 005

7x0,5

9,8

33,6

141

1792 006

2x0,75

7,9

14,4

88

1792 007

3x0,75

8,3

21,6

100

1792 008

4x0,75

8,9

28,8

116

1792 009

5x0,75

9,6

36,0

138

1792 010

7x0,75

10,3

50,4

163

1792 011

2x1

8,3

19,2

99

1792 012

3x1

8,7

28,8

113

1792 013

4x1

9,4

38,4

133

1792 014

5x1

10,1

48,0

158

1792 015

7x1

10,9

67,2

190

1792 016

2x1,5

8,8

28,8

116

1792 017

3x1,5

9,3

43,2

136

1792 018

4x1,5

10,0

57,6

160

1792 019

5x1,5

10,8

72,0

191

1792 020

7x1,5

11,7

100,8

233

1792 021

2x2,5

10,1

48,0

158

1792 022

3x2,5

10,6

72,0

185

1792 023

4x2,5

11,5

96,0

222

1792 024

5x2,5

12,5

120,0

269

1792 025

7x2,5

13,6

168,0

332

1792 026

2x4

11,1

76,8

201

1792 027

3x4

11,7

115,2

241

1792 028

4x4

12,7

153,6

292

1792 029

5x4

13,9

192,0

356

1792 030

7x4

15,0

268,8

442

1792 031

2x6

12,2

115,2

257

1792 032

3x6

12,9

172,8

314

1792 033

4x6

14,1

230,4

385

1792 034

5x6

15,4

288,0

471

1792 035

7x6

16,8

403,2

596

1792 036

2x10

15,0

192,0

408

1792 037

3x10

15,9

288,0

505

1792 038

4x10

17,5

384,0

625

1792 039

5x10

19,2

480,0

771

1792 040

7x10

21,0

672,0

985

1792 041

2x16

17,2

307,2

574

1792 042

3x16

18,3

460,8

724

1792 043

4x16

20,1

614,4

901

1792 044

5x16

22,3

768,0

1128

1792 045

7x16

24,4

1075,2

1452

1792 046

2x50

29,2

960,0

1642

1792 047

3x50

31,4

1440,0

2094

1792 048

4x50

34,9

1920,0

2634

1792 049

5x50

38,7

2400,0

3297

1792 050

7x50

42,7

3360,0

4274

HSLH-JB 0,6/1 kV

1793 001

3x0,5

7,9

14,4

88

1793 002

5x0,5

9,1

24,0

119

1793 003

3x0,75

8,3

21,6

100

1793 004

5x0,75

9,6

36,0

138

1793 005

3x1,0

8,7

28,8

113

1793 006

5x1,0

10,1

48,0

158

1793 007

3x1,5

9,3

43,2

136

1793 008

5x1,5

10,8

72,0

191

1793 009

3x2,5

10,6

72,0

185

1793 010

5x2,5

12,5

120,0

269

1793 011

3x4

11,7

115,2

241

1793 012

5x4

13,9

192,0

356

1793 013

3x6

12,9

172,8

314

1793 014

5x6

15,4

288,0

471

1793 015

3x10

15,9

288,0

505

1793 016

5x10

19,2

480,0

771

1793 017

3x16

18,3

460,8

724

1793 018

5x16

22,3

768,0

1128

1793 019

3x50

31,4

1440,0

2094

1793 020

5x50

38,7

2400,0

3297

HSLH-OB 0,6/1 kV

1794 001

2x0,5

7,6

9,6

79

1794 002

4x0,5

8,5

19,2

102

1794 003

2x0,75

7,9

14,4

88

1794 004

4x0,75

8,9

28,8

116

1794 005

2x1,0

8,3

19,2

99

1794 006

4x1,0

9,4

38,4

133

1794 007

2x1,5

8,8

28,8

116

1794 008

4x1,5

10,0

57,6

160

1794 009

2x2,5

10,1

48,0

158

1794 010

4x2,5

11,5

96,0

222

1794 011

2x4

11,1

76,8

201

1794 012

4x4

12,7

153,6

292

1794 013

2x6

12,2

115,2

257

1794 014

4x6

14,1

230,4

385

1794 015

2x10

15,0

192,0

408

1794 016

4x10

17,5

384,0

625

1794 017

2x16

17,2

307,2

574

1794 018

4x16

20,1

614,4

901

1794 019

2x50

29,2

960,0

1642

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony