pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLXSekwżo-Nr 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie polietylenu usieciowanego na izolację żył pozwoliło uzyskać małą pojemność pomiędzy żyłami kabla oraz zwiększyć dopuszczalną temperaturę pracy przy żyle do + 90°C.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE) - kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu YKSLXSekwżo-Nr 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLXSekw-Nr-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLXSekwżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL HKSLXSekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLXSekwżo-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLXSekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLXSekwżo-Nr 300/500 V - kable sygnalizacyjne ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC) odporną na promieniowanie UV, które mogą być układane na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

60

60

60

70

70

80

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

80

80

80

80

80

80


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Indukcyjność, około

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

100 MΩ·km

0,7 mH/km

 

+   90°C

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1 094 010

2 x 0,5

5,2

12

33

1 094 011

3 x 0,5

5,5

16,8

40

1 094 012

4 x 0,5

6

21,6

48

1 094 013

5 x 0,5

6,5

26,4

58

1 094 014

6 x 0,5

7,1

31,2

69

1 094 015

7 x 0,5

7,1

36

70

1 094 016

10 x 0,5

8,9

50,4

95

1 094 017

12 x 0,5

9,2

60

109

1 094 018

16 x 0,5

10,6

79,2

149

1 094 019

20 x 0,5

11,7

98,4

184

1 094 020

25 x 0,5

13,5

122,4

231

1 094 021

32 x 0,5

14,7

156

283

1 094 022

37 x 0,5

15,3

180

310

1 094 023

40 x 0,5

15,8

194,4

333

1 094 007

2 x 0,75

5,6

19,2

40

1 094 024

3 x 0,75

5,9

26,4

50

1 094 025

4 x 0,75

6,4

33,6

60

1 094 026

5 x 0,75

7

40,8

74

1 094 027

6 x 0,75

7,6

48

87

1 094 028

7 x 0,75

7,6

55,2

89

1 094 029

10 x 0,75

10

76,8

132

1 094 030

12 x 0,75

10,3

91,2

149

1 094 031

16 x 0,75

11,4

120

190

1 094 032

20 x 0,75

12,9

148,8

242

1 094 033

25 x 0,75

14,8

184,8

302

1 094 034

32 x 0,75

15,9

235,2

363

1 094 035

34 x 0,75

16,5

249,6

391

1 094 036

2 x 1,0

5,9

24

46

1 094 037

3 x 1,0

6,3

33,6

59

1 094 038

4 x 1,0

6,8

43,2

72

1 094 039

5 x 1,0

7,5

52,8

88

1 094 040

6 x 1,0

8,1

62,4

104

1 094 041

7 x 1,0

8,1

72

108

1 094 042

10 x 1,0

10,7

100,8

159

1 094 043

12 x 1,0

11,1

120

183

1 094 001

16 x 1,0

12,5

158,4

240

1 094 044

20 x 1,0

13,8

196,8

297

1 094 045

25 x 1,0

15,9

244,8

371

1 094 046

2 x 1,5

6,5

36

59

1 094 008

3 x 1,5

6,8

50,4

76

1 094 002

4 x 1,5

7,5

64,8

93

1 094 005

5 x 1,5

8,2

79,2

115

1 094 047

6 x 1,5

8,9

93,6

137

1 094 004

7 x 1,5

8,9

108

144

1 094 048

10 x 1,5

12

151,2

216

1 094 049

12 x 1,5

12,4

180

249

1 094 050

16 x 1,5

13,8

237,6

320

1 094 051

20 x 1,5

15,5

295,2

405

1 094 052

25 x 1,5

17,6

367,2

495

1 094 009

2 x 2,5

7,3

55,2

80

1 094 053

3 x 2,5

7,8

79,2

105

1 094 054

4 x 2,5

8,5

103,2

131

1 094 055

5 x 2,5

9,8

127,2

173

1 094 056

6 x 2,5

10,6

151,2

206

1 094 057

7 x 2,5

10,6

175,2

218

1 094 058

10 x 2,5

13,7

247,2

310

1 094 059

12 x 2,5

14,4

295,2

366

1 094 060

14 x 2,5

15,1

343,2

417

1 094 061

16 x 2,5

16

391,2

474

1 094 062

4 x 4,0

10,1

163,2

196

1 094 063

5 x 4,0

11,1

201,6

244

1 094 064

7 x 4,0

12,3

278,4

319

1 094 065

3 x 6,0

10,6

182,4

215

1 094 066

4 x 6,0

11,7

240

274

1 094 067

5 x 6,0

13

297,6

350

1 094 068

7 x 6,0

14,5

412,8

462

1 094 069

3 x 10,0

13,4

297,6

355

1 094 070

4 x 10,0

15

393,6

464

1 094 071

5 x 10,0

16,5

489,6

582

1 094 072

7 x 10,0

18,1

681,6

763

1 094 073

3 x 16,0

16

475,2

537

1 094 074

4 x 16,0

17,6

628,8

693

1 094 075

5 x 16,0

19,6

782,4

884

1 094 076

7 x 16,0

21,5

1089,6

1167

1 094 077

3 x 25,0

18,7

734,4

771

1 094 078

4 x 25,0

20,7

974,4

1002

1 094 079

5 x 25,0

23

1214,4

1276

1 094 080

3 x 35,0

22

1022,4

1060

1 094 081

4 x 35,0

24,6

1358,4

1392

1 094 082

5 x 35,0

27,2

1694,4

1766

1 094 083

3 x 50,0

27,6

1464

1554

1 094 084

4 x 50,0

30,8

1944

2046

1 094 085

5 x 50,0

34,1

2424

2600

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony