pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOKONTROL YKSLY-Nr 300/500 V oraz TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr 300/500 V przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr 300/500 V zielono‑żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLY-Nr-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN‑EN 60811‑2‑1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLY-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYżo-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL HKSLH-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHżo-Nr 300/500 V - kable bezhalo-genowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOKONTROL YvKSLY-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YvKSLYżo-Nr 300/500 V - kable ze wzmoc-nioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio
w ziemi.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

288 037

2 x 0,5

4,7

9,6

28

288 061

3 x 0,5

5

14,4

35

288 076

4 x 0,5

5,4

19,2

43

288 077

5 x 0,5

5,9

24

53

288 034

6 x 0,5

6,4

28,8

62

288 069

7 x 0,5

6,4

33,6

65

288 078

8 x 0,5

6,9

38,4

76

288 079

10 x 0,5

8

48

90

288 035

12 x 0,5

8,3

57,6

104

288 080

14 x 0,5

8,7

67,2

117

288 081

16 x 0,5

9,2

76,8

134

288 047

20 x 0,5

10,6

96

177

288 082

21 x 0,5

10,6

100,8

180

288 083

25 x 0,5

12,2

120

222

288 084

32 x 0,5

13,1

153,6

268

288 085

37 x 0,5

13,6

177,6

297

288 086

42 x 0,5

14,8

201,6

350

288 087

50 x 0,5

16,1

240

405

288 088

56 x 0,5

16,6

268,8

440

288 089

61 x 0,5

17,1

292,8

472

288 036

2 x 0,75

5,1

14,4

34

288 033

3 x 0,75

5,3

21,6

43

288 001

4 x 0,75

5,8

28,8

53

288 002

5 x 0,75

6,3

36

66

288 090

6 x 0,75

6,9

43,2

79

288 003

7 x 0,75

6,9

50,4

83

288 091

8 x 0,75

7,4

57,6

97

288 004

10 x 0,75

8,7

72

116

288 038

12 x 0,75

9

86,4

134

288 092

14 x 0,75

9,9

100,8

162

288 065

16 x 0,75

10,4

115,2

184

288 093

20 x 0,75

11,5

144

228

288 094

21 x 0,75

11,5

151,2

233

288 045

25 x 0,75

13,3

180

287

288 095

32 x 0,75

14,5

230,4

357

288 096

37 x 0,75

15

266,4

395

288 097

42 x 0,75

16,1

302,4

456

288 098

50 x 0,75

17,6

360

530

288 006

2 x 1,0

5,4

19,2

40

288 007

3 x 1,0

5,7

28,8

52

288 008

4 x 1,0

6,3

38,4

65

288 009

5 x 1,0

6,8

48

81

288 099

6 x 1,0

7,4

57,6

97

288 010

7 x 1,0

7,4

67,2

103

288 011

8 x 1,0

8

76,8

119

288 012

10 x 1,0

9,8

96

153

288 013

12 x 1,0

10,2

115,2

177

288 014

14 x 1,0

10,7

134,4

201

288 015

16 x 1,0

11,2

153,6

228

288 016

20 x 1,0

12,7

192

291

288 064

21 x 1,0

12,7

201,6

297

288 017

25 x 1,0

14,6

240

364

288 070

32 x 1,0

15,7

307,2

445

288 019

37 x 1,0

16,3

355,2

495

288 032

42 x 1,0

17,5

403,2

571

288 100

50 x 1,0

19,3

480

675

288 020

2 x 1,5

6

28,8

51

288 021

3 x 1,5

6,3

43,2

67

288 022

4 x 1,5

6,9

57,6

85

288 023

5 x 1,5

7,6

72

106

288 024

6 x 1,5

8,2

86,4

127

288 025

7 x 1,5

8,2

100,8

136

288 044

8 x 1,5

8,9

115,2

159

288 026

10 x 1,5

10,9

144

201

288 039

12 x 1,5

11,3

172,8

234

288 027

14 x 1,5

12,1

201,6

273

288 040

16 x 1,5

12,7

230,4

311

288 041

20 x 1,5

14,3

288

395

288 101

21 x 1,5

14,3

302,4

404

288 102

25 x 1,5

16,2

360

484

288 042

32 x 1,5

17,5

460,8

596

288 066

37 x 1,5

18,4

532,8

676

288 103

42 x 1,5

19,8

604,8

779

288 104

50 x 1,5

21,6

720

909

288 031

2 x 2,5

6,8

48

71

288 028

3 x 2,5

7,2

72

96

288 029

4 x 2,5

7,9

96

123

288 030

5 x 2,5

8,7

120

154

288 105

6 x 2,5

9,9

144

196

288 046

7 x 2,5

9,9

168

210

288 057

8 x 2,5

10,8

192

245

288 073

10 x 2,5

12,8

240

301

288 055

12 x 2,5

13,3

288

351

288 056

14 x 2,5

14,2

336

410

288 106

16 x 2,5

14,9

384

466

288 074

20 x 2,5

16,6

480

583

288 107

21 x 2,5

16,6

504

597

288 108

25 x 2,5

19,1

600

729

288 109

2 x 4,0

8,2

76,8

103

288 110

3 x 4,0

8,7

115,2

143

288 072

4 x 4,0

10

153,6

194

288 075

5 x 4,0

11

192

243

288 111

7 x 4,0

12,2

268,8

322

288 067

3 x 6,0

10,5

172,8

216

288 112

4 x 6,0

11,6

230,4

278

288 113

5 x 6,0

12,9

288

357

288 114

7 x 6,0

14,4

403,2

474

288 115

3 x 10,0

13,3

288

361

288 116

4 x 10,0

14,9

384

475

288 117

5 x 10,0

16,4

480

600

288 118

7 x 10,0

18

672

790

288 119

3 x 16,0

15,9

460,8

549

288 120

4 x 16,0

17,5

614,4

713

288 121

5 x 16,0

19,5

768

913

288 122

7 x 16,0

21,4

1075,2

1211

288 123

3 x 25,0

18,6

720

795

288 124

4 x 25,0

20,6

960

1036

288 125

5 x 25,0

22,9

1200

1325

288 126

3 x 35,0

21,9

1008

1097

288 127

4 x 35,0

24,5

1344

1447

288 128

5 x 35,0

27,1

1680

1839

288 129

3 x 50,0

27,5

1440

1608

288 130

4 x 50,0

30,5

1920

2107

288 131

5 x 50,0

34

2400

2707

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.