pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV, giętkie, ekranowane, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekw-P 0,6/1 kV, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną
z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC), inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YKSLYekw-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej niepalności, w których powłoka wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

TECHNOKONTROL YvKSLYekw-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YvKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-17

 
=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

324 001

2 x 2 x 0,5

9,1

21,6

87

324 002

3 x 2 x 0,5

9,7

31,2

100

324 003

4 x 2 x 0,5

10,8

40,8

127

324 004

5 x 2 x 0,5

11,9

50,4

151

324 005

6 x 2 x 0,5

13,2

60

181

324 006

7 x 2 x 0,5

13,2

69,6

199

324 007

8 x 2 x 0,5

14

79,2

221

324 009

10 x 2 x 0,5

16,1

98,4

276

324 010

12 x 2 x 0,5

16,9

117,6

316

324 011

14 x 2 x 0,5

18

136,8

358

324 013

16 x 2 x 0,5

19,5

156

420

324 014

18 x 2 x 0,5

20,5

175,2

463

324 015

20 x 2 x 0,5

21,5

194,4

506

324 017

24 x 2 x 0,5

23,6

232,8

612

324 018

2 x 2 x 0,75

10

33,6

108

324 045

3 x 2 x 0,75

10,5

48

125

324 046

4 x 2 x 0,75

11,6

62,4

154

324 041

5 x 2 x 0,75

12,9

76,8

188

324 042

7 x 2 x 0,75

14,1

105,6

241

324 039

10 x 2 x 0,75

17,3

148,8

336

324 047

12 x 2 x 0,75

18,1

177,6

386

324 048

14 x 2 x 0,75

19,8

206,4

459

324 019

16 x 2 x 0,75

20,9

235,2

513

324 049

24 x 2 x 0,75

25,4

350,4

747

324 020

2 x 2 x 1,0

10,6

43,2

126

324 021

3 x 2 x 1,0

11,2

62,4

146

324 022

4 x 2 x 1,0

12,5

81,6

186

324 023

5 x 2 x 1,0

13,8

100,8

222

324 038

7 x 2 x 1,0

15,2

139,2

293

324 025

10 x 2 x 1,0

18,8

196,8

417

324 025

12 x 2 x 1,0

19,7

235,2

480

324 050

14 x 2 x 1,0

21,1

273,6

547

324 051

16 x 2 x 1,0

22,3

312

612

324 052

18 x 2 x 1,0

23,9

350,4

701

324 027

2 x 2 x 1,5

11,5

64,8

157

324 028

3 x 2 x 1,5

12,4

93,6

189

324 029

4 x 2 x 1,5

13,6

122,4

234

324 030

5 x 2 x 1,5

15,2

151,2

288

324 044

7 x 2 x 1,5

16,6

208,8

374

324 008

10 x 2 x 1,5

20,6

295,2

532

324 053

12 x 2 x 1,5

21,5

352,8

615

324 054

14 x 2 x 1,5

23,4

410,4

725

324 055

16 x 2 x 1,5

24,8

468

810

324 056

2 x 2 x 2,5

13,1

103,2

211

324 057

3 x 2 x 2,5

13,9

151,2

251

324 043

4 x 2 x 2,5

15,6

199,2

323

324 058

5 x 2 x 2,5

17,2

247,2

388

324 059

7 x 2 x 2,5

19,2

343,2

529

324 060

10 x 2 x 2,5

23,7

487,2

750

324 061

12 x 2 x 2,5

24,8

583,2

866

324 062

14 x 2 x 2,5

26,6

679,2

992

324 063

16 x 2 x 2,5

28,2

775,2

1116

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli