pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYCYżo 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYCY-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiYC11Y 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYC11Yżo 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju
i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHCH 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHCHżo 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYCYv 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYvżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

      w warunkach pracy

      przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

     dla instalacji stałych

     dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

114 039

1 x 0,5

3,5

8,8

21

114 026

2 x 0,5

5,1

17,6

37

114 027

3 x 0,5

5,4

22,5

44

114 028

4 x 0,5

5,8

28,9

53

114 040

5 x 0,5

6,3

33,7

63

114 020

6 x 0,5

6,8

39,4

74

114 001

7 x 0,5

6,8

44,2

76

114 021

8 x 0,5

7,3

50

88

114 022

10 x 0,5

8,5

65,9

108

114 023

12 x 0,5

8,8

76,6

123

114 041

14 x 0,5

9,2

87

138

114 042

16 x 0,5

10,1

98,5

165

114 043

18 x 0,5

10,6

108,7

183

114 044

19 x 0,5

10,6

113,5

185

114 045

21 x 0,5

11,1

124,4

204

114 046

24 x 0,5

12,4

141,7

234

114 047

25 x 0,5

12,7

147,2

250

114 048

27 x 0,5

12,7

156,8

255

114 049

30 x 0,5

13,1

172,3

277

114 050

34 x 0,5

14,3

194,1

327

114 051

36 x 0,5

14,3

203,7

332

114 052

37 x 0,5

14,3

208,5

335

114 053

40 x 0,5

14,8

224,1

360

114 054

41 x 0,5

15,4

237,1

388

114 055

1 x 0,75

3,6

12

24

114 003

2 x 0,75

5,5

22,5

43

114 004

3 x 0,75

5,7

30

52

114 016

4 x 0,75

6,2

38,5

63

114 056

5 x 0,75

6,7

46,4

76

114 057

6 x 0,75

7,3

54,8

91

114 058

7 x 0,75

7,3

62

95

114 059

8 x 0,75

7,9

74

113

114 030

10 x 0,75

9,2

91,8

135

114 005

12 x 0,75

9,9

106,9

163

114 060

14 x 0,75

10,4

122,6

184

114 029

16 x 0,75

10,9

138,3

206

114 006

18 x 0,75

11,5

154,2

229

114 061

19 x 0,75

11,5

161,4

233

114 062

21 x 0,75

12,2

177,1

263

114 063

24 x 0,75

13,5

202,1

295

114 007

25 x 0,75

13,8

210,1

315

114 064

27 x 0,75

13,8

224,5

323

114 065

30 x 0,75

14,4

247,1

358

114 066

34 x 0,75

15,6

285,7

421

114 067

1 x 1,0

3,8

14,4

27

114 008

2 x 1,0

5,8

28,9

50

114 009

3 x 1,0

6,1

38,5

62

114 019

4 x 1,0

6,7

48,8

76

114 010

5 x 1,0

7,2

59,4

93

114 068

6 x 1,0

7,9

74

113

114 011

7 x 1,0

7,9

83,6

119

114 069

8 x 1,0

8,5

94,7

137

114 070

10 x 1,0

10,3

117,7

174

114 071

12 x 1,0

10,7

137,8

199

114 072

14 x 1,0

11,2

158,8

224

114 024

16 x 1,0

11,7

178,8

252

114 015

18 x 1,0

12,6

199,9

288

114 073

19 x 1,0

12,6

209,5

293

114 074

21 x 1,0

13,2

230,1

324

114 075

24 x 1,0

14,8

262,5

371

114 025

25 x 1,0

15,2

279,6

402

114 076

27 x 1,0

15,2

298,8

413

114 077

30 x 1,0

15,7

329,2

449

114 078

1 x 1,5

4,1

19,8

33

114 018

2 x 1,5

6,4

38,6

61

114 012

3 x 1,5

6,7

53,6

78

114 079

4 x 1,5

7,3

69,2

97

114 013

5 x 1,5

8,1

88,9

124

114 080

6 x 1,5

8,7

105,4

147

114 014

7 x 1,5

8,7

119,8

155

114 081

8 x 1,5

9,8

135,4

189

114 082

10 x 1,5

11,4

168,4

226

114 083

12 x 1,5

12

198,2

266

114 084

14 x 1,5

12,6

228,7

301

114 085

16 x 1,5

13,2

258,9

340

114 086

18 x 1,5

13,9

289,5

379

114 087

19 x 1,5

13,9

303,9

388

114 088

21 x 1,5

14,8

334,5

436

114 089

24 x 1,5

16,5

389,3

498

114 090

25 x 1,5

16,8

404,6

529

114 091

1 x 2,5

4,5

30,4

44

114 092

2 x 2,5

7,2

59,4

83

114 093

3 x 2,5

7,6

84,2

109

114 017

4 x 2,5

8,4

113,7

141

114 094

5 x 2,5

9,2

139,8

175

114 095

6 x 2,5

10,4

165,8

219

114 096

7 x 2,5

10,4

189,8

233

114 097

8 x 2,5

11,3

216,4

270

114 098

10 x 2,5

13,3

268,8

330

114 099

12 x 2,5

13,8

318,1

381

114 100

14 x 2,5

14,7

367,9

442

114 101

16 x 2,5

15,5

424,6

507

114 102

18 x 2,5

16,4

475,4

567

114 103

2 x 4,0

8,7

95,8

123

114 104

3 x 4,0

9,2

135

163

114 105

4 x 4,0

10,5

175,7

216

114 106

5 x 4,0

11,5

216,6

268

114 107

7 x 4,0

12,7

296

350

114 038

3 x 6,0

11

196,2

240

114 108

4 x 6,0

12,3

256,6

310

114 109

5 x 6,0

13,4

317

386

114 110

7 x 6,0

14,9

435,6

507

114 111

3 x 10,0

13,8

318,1

392

114 112

4 x 10,0

15,5

424,6

516

114 113

5 x 10,0

17

525,2

645

114 114

7 x 10,0

18,8

722,2

850

114 115

3 x 16,0

16,5

504,5

593

114 116

4 x 16,0

18,1

663

761

114 117

5 x 16,0

20,1

822,2

967

114 118

7 x 16,0

22

1135,3

1270

114 119

3 x 25,0

19,2

771,4

846

114 120

4 x 25,0

21,2

1017,6

1093

114 121

5 x 25,0

23,7

1287,3

1411

114 122

3 x 35,0

22,9

1091,9

1191

114 123

4 x 35,0

25,3

1438

1536

114 124

5 x 35,0

28,1

1812,9

1964

114 125

3 x 50,0

28,5

1575

1737

114 126

4 x 50,0

31,7

2070,9

2265

114 127

5 x 50,0

35,2

2600,9

2888

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony