pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYYżo 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYYżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYżo-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiY11Yżo 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHHżo 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYvżo 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

724 002

2 x 0,5

6

9,6

48

724 003

3 x 0,5

6,3

14,4

56

724 004

4 x 0,5

6,8

19,2

66

724 005

5 x 0,5

7,5

24

82

724 006

6 x 0,5

8,1

28,8

96

724 007

7 x 0,5

8,1

33,6

99

724 008

8 x 0,5

8,7

38,4

114

724 009

10 x 0,5

10,4

48

143

724 010

12 x 0,5

10,7

57,6

161

724 011

14 x 0,5

11,3

67,2

181

724 012

16 x 0,5

11,9

76,8

204

724 013

18 x 0,5

12,8

86,4

234

724 014

19 x 0,5

12,8

91,2

237

724 015

21 x 0,5

13,4

100,8

261

724 016

24 x 0,5

15,1

115,2

302

724 017

27 x 0,5

15,4

129,6

329

724 018

30 x 0,5

16

144

358

724 019

36 x 0,5

17,2

172,8

423

724 020

37 x 0,5

17,2

177,6

426

724 021

44 x 0,5

19,7

211,2

520

724 022

48 x 0,5

20,1

230,4

557

724 023

52 x 0,5

20,6

249,6

594

724 024

56 x 0,5

21,2

268,8

636

724 025

60 x 0,5

21,9

288

679

724 026

2 x 0,75

6,3

14,4

56

724 027

3 x 0,75

6,7

21,6

66

724 028

4 x 0,75

7,3

28,8

80

724 029

5 x 0,75

7,9

36

97

724 030

6 x 0,75

8,6

43,2

115

724 031

7 x 0,75

8,6

50,4

119

724 032

8 x 0,75

9,3

57,6

138

724 033

10 x 0,75

11,1

72

173

724 034

12 x 0,75

11,5

86,4

196

724 035

14 x 0,75

12,3

100,8

226

724 036

16 x 0,75

13

115,2

256

724 037

18 x 0,75

13,7

129,6

286

724 038

19 x 0,75

13,7

136,8

290

724 039

21 x 0,75

14,6

151,2

327

724 040

24 x 0,75

16,2

172,8

370

724 041

27 x 0,75

16,5

194,4

403

724 042

30 x 0,75

17,1

216

440

724 043

36 x 0,75

18,9

259,2

539

724 044

37 x 0,75

18,9

266,4

543

724 045

44 x 0,75

21,2

316,8

641

724 046

48 x 0,75

21,5

345,6

686

724 047

52 x 0,75

22,1

374,4

734

724 048

56 x 0,75

23,2

403,2

807

724 049

60 x 0,75

23,9

432

861

724 050

2 x 1,0

6,7

19,2

65

724 051

3 x 1,0

7,1

28,8

78

724 052

4 x 1,0

7,7

38,4

93

724 053

5 x 1,0

8,4

48

114

724 054

6 x 1,0

9,2

57,6

136

724 055

7 x 1,0

9,2

67,2

142

724 056

8 x 1,0

10,1

76,8

169

724 057

10 x 1,0

11,9

96

207

724 058

12 x 1,0

12,4

115,2

239

724 059

14 x 1,0

13,1

134,4

270

724 060

16 x 1,0

13,8

153,6

306

724 061

18 x 1,0

14,8

172,8

349

724 062

19 x 1,0

14,8

182,4

355

724 063

21 x 1,0

15,5

201,6

391

724 064

24 x 1,0

17,2

230,4

444

724 065

27 x 1,0

17,6

259,2

486

724 066

30 x 1,0

18,3

288

531

724 067

36 x 1,0

20,1

345,6

648

724 068

37 x 1,0

20,1

355,2

654

724 069

44 x 1,0

22,6

422,4

774

724 070

48 x 1,0

23,4

460,8

850

724 071

52 x 1,0

24,1

499,2

911

724 072

56 x 1,0

24,8

537,6

976

724 073

60 x 1,0

25,5

576

1041

724 001

2 x 1,5

7,2

28,8

79

724 074

3 x 1,5

7,6

43,2

96

724 075

4 x 1,5

8,4

57,6

118

724 076

5 x 1,5

9,2

72

146

724 077

6 x 1,5

10,2

86,4

177

724 078

7 x 1,5

10,2

100,8

186

724 079

8 x 1,5

11

115,2

215

724 080

10 x 1,5

13,1

144

269

724 081

12 x 1,5

13,6

172,8

307

724 082

14 x 1,5

14,5

201,6

354

724 083

16 x 1,5

15,3

230,4

401

724 084

18 x 1,5

16,1

259,2

448

724 085

19 x 1,5

16,1

273,6

457

724 086

21 x 1,5

16,9

302,4

505

724 087

24 x 1,5

19,3

345,6

591

724 088

27 x 1,5

19,7

388,8

647

724 089

30 x 1,5

20,4

432

708

724 090

36 x 1,5

22

518,4

841

724 091

37 x 1,5

22

532,8

849

724 092

44 x 1,5

25,2

633,6

1029

724 093

48 x 1,5

25,6

691,2

1104

724 094

52 x 1,5

26,3

748,8

1184

724 095

56 x 1,5

27,1

806,4

1270

724 096

60 x 1,5

27,9

864

1356

724 097

2 x 2,5

8,1

48

105

724 098

3 x 2,5

8,6

72

130

724 099

4 x 2,5

9,4

96

159

724 100

5 x 2,5

10,5

120

202

724 101

6 x 2,5

11,5

144

241

724 102

7 x 2,5

11,5

168

255

724 103

8 x 2,5

12,6

192

301

724 104

10 x 2,5

15,1

240

377

724 105

12 x 2,5

15,6

288

430

724 106

14 x 2,5

16,4

336

488

724 107

16 x 2,5

17,3

384

554

724 108

18 x 2,5

18,3

432

621

724 109

19 x 2,5

18,3

456

635

724 110

21 x 2,5

19,6

504

721

724 111

24 x 2,5

21,8

576

818

724 112

27 x 2,5

22,3

648

899

724 113

30 x 2,5

23,6

720

1007

724 114

36 x 2,5

25,4

864

1196

724 115

37 x 2,5

25,4

888

1210

724 116

44 x 2,5

28,6

1056

1435

724 117

48 x 2,5

29,1

1152

1544

724 118

52 x 2,5

29,9

1248

1658

724 119

56 x 2,5

30,9

1344

1781

724 120

60 x 2,5

32

1440

1917

724 121

2 x 4,0

9,5

76,8

152

724 122

3 x 4,0

10,3

115,2

195

724 123

4 x 4,0

11,3

153,6

241

724 124

5 x 4,0

12,6

192

304

724 125

7 x 4,0

13,7

268,8

386

724 126

3 x 6,0

11,5

172,8

262

724 127

4 x 6,0

12,8

230,4

332

724 128

5 x 6,0

14,1

288

413

724 129

7 x 6,0

15,7

403,2

538

724 130

3 x 10,0

14,5

288

437

724 131

4 x 10,0

15,9

384

546

724 132

5 x 10,0

17,6

480

682

724 133

7 x 10,0

19,7

672

899

724 134

3 x 16,0

16,8

460,8

640

724 135

4 x 16,0

19

614,4

826

724 136

5 x 16,0

20,9

768

1029

724 137

7 x 16,0

23,3

1075,2

1359

724 138

3 x 25,0

20,6

720

965

724 139

4 x 25,0

23,2

960

1241

724 140

5 x 25,0

25,6

1200

1549

724 141

3 x 35,0

23,5

1008

1298

724 142

4 x 35,0

25,9

1344

1641

724 143

5 x 35,0

28,7

1680

2056

724 144

3 x 50,0

28,8

1440

1895

724 145

4 x 50,0

32,1

1920

2414

724 146

5 x 50,0

35,6

2400

3028

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony