pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYYżo 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYYżo 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYYżo-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y 300/500 V i TECHNOFLEKS LiY11Yżo 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju
i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHHżo 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYYvżo 300/500 V - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

WYKONANIA SPECJALNE


Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył mm2 Średnica zewnętrzna (około) mm Indeks miedziowy kg/km Masa kabla (około) kg/km
163016 2 x 0,5 4,6 9,6 31
163017 3 x 0,5 4,9 14,4 37
163018 4 x 0,5 5,3 19,2 45
163019 5 x 0,5 5,8 24 55
163020 6 x 0,5 6,3 28,8 65
163021 7 x 0,5 6,3 33,6 67
163022 8 x 0,5 6,8 38,4 78
163007 10 x 0,5 7,9 48 94
163023 12 x 0,5 8,2 57,6 107
163024 14 x 0,5 8,6 67,2 121
163025 16 x 0,5 9,1 76,8 137
163026 18 x 0,5 10 86,4 162
163027 19 x 0,5 10 91,2 164
163031 21 x 0,5 10,5 100,8 181
163028 24 x 0,5 11,6 115,2 205
163029 25 x 0,5 12,1 120 224
163030 27 x 0,5 12,1 129,6 229
163033 30 x 0,5 12,5 144 250
163034 34 x 0,5 13,5 163,2 291
163035 37 x 0,5 13,5 177,6 298
163032 40 x 0,5 14,2 192 328
163036 44 x 0,5 15,3 211,2 359
163037 48 x 0,5 15,6 230,4 385
163038 50 x 0,5 16 240 406
163039 56 x 0,5 16,5 268,8 441
163040 60 x 0,5 17 288 470
163041 2 x 0,75 5 14,4 38
163001 3 x 0,75 5,2 21,6 45
163011 4 x 0,75 5,7 28,8 56
163042 5 x 0,75 6,2 36 68
163043 6 x 0,75 6,8 43,2 81
163009 7 x 0,75 6,8 50,4 85
163044 8 x 0,75 7,3 57,6 98
163045 10 x 0,75 8,6 72 120
163046 12 x 0,75 8,9 86,4 137
163047 14 x 0,75 9,8 100,8 164
163048 16 x 0,75 10,3 115,2 185
163049 18 x 0,75 10,9 129,6 207
163050 19 x 0,75 10,9 136,8 211
163051 21 x 0,75 11,4 151,2 233
163052 24 x 0,75 12,9 172,8 270
163053 25 x 0,75 13,2 180 288
163054 27 x 0,75 13,2 194,4 296
163055 30 x 0,75 13,6 216 323
163056 34 x 0,75 14,9 244,8 382
163057 37 x 0,75 14,9 266,4 393
163058 40 x 0,75 15,5 288 425
163059 44 x 0,75 16,7 316,8 465
163060 48 x 0,75 17 345,6 500
163061 50 x 0,75 17,5 360 528
163062 56 x 0,75 18 403,2 574
163063 60 x 0,75 18,8 432 622
163014 2 x 1,0 5,3 19,2 45
163064 3 x 1,0 5,6 28,8 55
163065 4 x 1,0 6,2 38,4 68
163066 5 x 1,0 6,7 48 84
163067 6 x 1,0 7,3 57,6 100
163008 7 x 1,0 7,3 67,2 105
163068 8 x 1,0 7,9 76,8 122
163069 10 x 1,0 9,3 96 149
163070 12 x 1,0 10,1 115,2 180
163071 14 x 1,0 10,6 134,4 204
163006 16 x 1,0 11,1 153,6 230
163072 18 x 1,0 12 172,8 263
163073 19 x 1,0 12 182,4 269
163074 21 x 1,0 12,6 201,6 297
163005 24 x 1,0 14,2 230,4 343
163075 27 x 1,0 14,5 259,2 376
163076 30 x 1,0 15 288 411
163077 34 x 1,0 16,2 326,4 478
163078 37 x 1,0 16,2 355,2 494
163079 40 x 1,0 16,8 384 534
163080 44 x 1,0 18,4 422,4 593
163081 48 x 1,0 18,7 460,8 637
163082 50 x 1,0 19,2 480 673
163083 60 x 1,0 20,4 576 783
163084 2 x 1,5 5,9 28,8 59
163002 3 x 1,5 6,2 43,2 72
163003 4 x 1,5 6,8 57,6 90
163085 5 x 1,5 7,5 72 111
163086 6 x 1,5 8,1 86,4 132
163087 7 x 1,5 8,1 100,8 140
163088 8 x 1,5 8,8 115,2 163
163089 10 x 1,5 10,8 144 210
163090 12 x 1,5 11,2 172,8 240
163091 14 x 1,5 12 201,6 279
163092 16 x 1,5 12,6 230,4 315
163093 18 x 1,5 13,3 259,2 353
163095 19 x 1,5 13,3 273,6 362
163096 21 x 1,5 14,2 302,4 407
163097 24 x 1,5 15,8 345,6 462
163098 27 x 1,5 16,1 388,8 508
163099 30 x 1,5 16,7 432 557
163100 34 x 1,5 18,1 489,6 646
163101 37 x 1,5 18,1 532,8 672
163102 40 x 1,5 19 576 735
163103 48 x 1,5 20,9 691,2 867
163104 50 x 1,5 21,5 720 915
163105 60 x 1,5 23 864 1079
163094 2 x 2,5 6,7 48 82
163106 3 x 2,5 7,1 72 104
163010 4 x 2,5 7,8 96 130
163107 5 x 2,5 8,6 120 162
163108 6 x 2,5 9,8 144 202
163109 7 x 2,5 9,8 168 216
163110 8 x 2,5 10,7 192 251
163111 10 x 2,5 12,7 240 313
163112 12 x 2,5 13,2 288 361
163113 14 x 2,5 13,9 336 412
163114 16 x 2,5 14,8 384 474
163115 18 x 2,5 15,7 432 532
163116 19 x 2,5 15,7 456 546
163117 21 x 2,5 16,5 504 605
163118 25 x 2,5 19 600 739
163119 27 x 2,5 19 648 766
163120 30 x 2,5 19,7 720 841
163121 34 x 2,5 21,3 816 976
163122 37 x 2, 5 21,3 888 1018
163123 40 x 2,5 22,1 960 1102
163124 44 x 2,5 24,2 1056 1218
163125 50 x 2,5 25,3 1200 1386
163126 60 x 2,5 26,9 1440 1625
163127 2 x 4,0 8,1 76,8 123
163128 3 x 4,0 8,6 115,2 157
163129 4 x 4,0 9,9 153,6 205
163130 5 x 4,0 10,9 192 255
163131 7 x 4,0 12,1 268,8 333
163132 3 x 6,0 10,4 172,8 235
163133 4 x 6,0 11,5 230,4 296
163134 5 x 6,0 12,8 288 374
163135 7 x 6,0 14,3 403,2 491
163136 3 x 10,0 13,2 288 396
163137 4 x 10,0 14,8 384 507
163138 5 x 10,0 16,3 480 632
163139 7 x 10,0 17,9 672 824
163140 3 x 16,0 15,8 460,8 603
163141 4 x 16,0 17,4 614,4 763
163142 5 x 16,0 19,4 768 961
163143 7 x 16,0 21,3 1075,2 1260
163144 3 x 25,0 18,5 720 872
163145 4 x 25,0 20,5 960 1110
163146 5 x 25,0 22,8 1200 1396
163147 3 x 35,0 21,8 1008 1213
163148 4 x 35,0 24,4 1344 1557
163149 5 x 35,0 27 1680 1950
163150 3 x 50,0 27,4 1440 1806
163151 4 x 50,0 30,4 1920 2296
163152 5 x 50,0 33,9 2400 2896

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony