Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE
Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 300/500 V z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100 w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-P-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiY11Y-P-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHH-P-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv-P 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYYv-P-Nr  300/500 V - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

DANE TECHNICZNE

 

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250, DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1065 001

2 x 2 x 0,5

7,0

19,2

53

1065 002

3 x 2 x 0,5

7,4

28,8

63

1065 003

4 x 2 x 0,5

8,2

38,4

79

1065 004

5 x 2 x 0,5

9,0

48,0

94

1065 005

6 x 2 x 0,5

10,2

57,6

120

1065 006

7 x 2 x 0,5

10,2

67,2

133

1065 007

8 x 2 x 0,5

10,9

76,8

148

1065 008

10 x 2 x 0,5

12,6

96,0

187

1065 009

12 x 2 x 0,5

13,1

115,2

214

1065 010

16 x 2 x 0,5

15,1

153,6

282

1065 011

18 x 2 x 0,5

15,8

172,8

311

1065 012

20 x 2 x 0,5

16,6

192,0

340

1065 013

25 x 2 x 0,5

18,5

240,0

422

1065 014

30 x 2 x 0,5

20,0

288,0

494

1065 015

40 x 2 x 0,5

22,9

384,0

647

1065 016

50 x 2 x 0,5

25,4

480,0

787

1065 017

2 x 2 x 0,75

7,6

28,8

69

1065 018

3 x 2 x 0,75

8,1

43,2

80

1065 019

4 x 2 x 0,75

8,9

57,6

100

1065 020

5 x 2 x 0,75

10,2

72,0

131

1065 021

6 x 2 x 0,75

11,1

86,4

152

1065 022

7 x 2 x 0,75

11,1

100,8

169

1065 023

8 x 2 x 0,75

12,1

115,2

196

1065 024

10 x 2 x 0,75

13,7

144,0

239

1065 025

12 x 2 x 0,75

14,6

172,8

284

1065 026

16 x 2 x 0,75

16,5

230,4

364

1065 027

20 x 2 x 0,75

18,4

288,0

452

1065 028

2 x 2 x 1,0

8,2

38,4

81

1065 029

3 x 2 x 1,0

8,7

57,6

97

1065 030

4 x 2 x 1,0

10,0

76,8

133

1065 031

5 x 2 x 1,0

11,0

96,0

160

1065 032

6 x 2 x 1,0

12,3

115,2

193

1065 033

7 x 2 x 1,0

12,3

134,4

215

1065 034

8 x 2 x 1,0

13,1

153,6

242

1065 035

10 x 2 x 1,0

15,1

192,0

303

1065 036

12 x 2 x 1,0

15,8

230,4

352

1065 037

14 x 2 x 1,0

16,9

268,8

402

1065 038

16 x 2 x 1,0

17,9

307,2

453

1065 039

18 x 2 x 1,0

19,0

345,6

512

1065 040

20 x 2 x 1,0

19,9

384,0

562

1065 041

2 x 2 x 1,5

9,2

57,6

103

1065 042

3 x 2 x 1,5

10,1

86,4

138

1065 043

4 x 2 x 1,5

11,1

115,2

173

1065 044

5 x 2 x 1,5

12,5

144,0

216

1065 045

6 x 2 x 1,5

13,6

172,8

253

1065 046

7 x 2 x 1,5

13,6

201,6

284

1065 047

8 x 2 x 1,5

14,7

230,4

328

1065 048

10 x 2 x 1,5

16,8

288,0

402

1065 049

12 x 2 x 1,5

17,6

345,6

468

1065 050

14 x 2 x 1,5

19,0

403,2

547

1065 051

16 x 2 x 1,5

20,2

460,8

617

1065 052

18 x 2 x 1,5

21,3

518,4

686

1065 053

20 x 2 x 1,5

22,3

576,0

754

1065 054

2 x 2 x 2,5

11,0

96,0

158

1065 055

3 x 2 x 2,5

11,7

144,0

198

1065 056

4 x 2 x 2,5

13,1

192,0

258

1065 057

5 x 2 x 2,5

14,7

240,0

321

1065 058

6 x 2 x 2,5

16,0

288,0

377

1065 059

7 x 2 x 2,5

16,0

336,0

426

1065 060

8 x 2 x 2,5

17,1

384,0

481

1065 061

10 x 2 x 2,5

19,7

480,0

602

1065 062

12 x 2 x 2,5

20,7

576,0

704

1065 063

14 x 2 x 2,5

22,2

672,0

810

1065 064

16 x 2 x 2,5

23,7

768,0

924

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony