Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane YSLCY-JZ 0,6/1 kV, YSLCY-OZ 0,6/1 kV, YSLCY-JB 0,6/1 kV i YSLCY‑OB 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

Zastosowany na powłokę czarny polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:

    YSLCY-OZ 0,6/1 kV - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    YSLCY‑OB 0,6/1 kV - wg normy PN-HD 308,
  w kablach YSLCY-JZ 0,6/1 kV  i  YSLCY‑JB 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC).

 
WYKONANIA SPECJALNE

YSLCY-JZ OR 0,6/1 kV, YSLCY-OZ OR 0,6/1 kV, YSLCY-JB OR 0,6/1 kV i YSLCY‑OB OR 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

HSLCH-JZ 0,6/1 kV, HSLCH-OZ 0,6/1 kV, HSLCH-JB 0,6/1 kV i HSLCH‑OB 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

4 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-50

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

YSLCY-JZ 0,6/1 kV

1783 001

2x0,5

8,1

19,3

73

1783 002

3x0,5

8,4

24,6

83

1783 003

4x0,5

9

30,6

97

1783 004

5x0,5

9,7

40,4

118

1783 005

6x0,5

10,4

47,8

137

1783 006

7x0,5

10,4

52,6

139

1783 007

8x0,5

11,1

58,4

157

1783 008

10x0,5

12,6

72,4

184

1783 009

12x0,5

13

82,5

204

1783 010

14x0,5

13,5

93,4

225

1783 011

16x0,5

14,2

104,8

252

1783 012

18x0,5

14,9

116,2

278

1783 013

20x0,5

15,5

127,4

305

1783 014

21x0,5

15,5

132,2

306

1783 015

27x0,5

17,5

173,3

377

1783 016

30x0,5

18,1

189,5

408

1783 017

36x0,5

19,4

222,3

477

1783 018

40x0,5

20,1

243,7

515

1783 019

44x0,5

21,6

267,6

558

1783 020

48x0,5

22,2

288

605

1783 021

52x0,5

22,8

309,1

644

1783 022

56x0,5

23,6

352,3

708

1783 023

61x0,5

24,3

379,2

754

1783 024

2x0,75

8,4

24,6

80

1783 025

3x0,75

8,8

32,6

95

1783 026

4x0,75

9,4

41

110

1783 027

5x0,75

10,2

53,7

135

1783 028

6x0,75

10,9

62,7

157

1783 029

7x0,75

10,9

69,9

160

1783 030

8x0,75

11,7

79,3

183

1783 031

10x0,75

13,3

97,7

215

1783 032

12x0,75

13,7

113,5

240

1783 033

14x0,75

14,3

129,1

266

1783 034

16x0,75

15

145,3

298

1783 035

18x0,75

15,8

161,7

331

1783 036

20x0,75

16,6

184,9

371

1783 037

21x0,75

16,6

192,1

374

1783 038

27x0,75

18,6

241,5

453

1783 039

30x0,75

19,3

265,2

492

1783 040

36x0,75

20,7

312,8

577

1783 041

40x0,75

21,4

343,8

624

1783 042

44x0,75

23,5

399,8

711

1783 043

48x0,75

23,9

430,4

758

1783 044

52x0,75

24,5

461,7

807

1783 045

56x0,75

25,4

493,4

872

1783 046

61x0,75

26,1

532,3

928

1783 047

2x1,0

8,8

30,2

89

1783 048

3x1,0

9,2

40,6

106

1783 049

4x1,0

10

55,5

130

1783 050

5x1,0

10,7

67

155

1783 051

6x1,0

11,5

79,3

180

1783 052

7x1,0

11,5

88,9

185

1783 053

8x1,0

12,3

99,9

211

1783 054

10x1,0

14,1

123,7

249

1783 055

12x1,0

14,5

144

279

1783 056

14x1,0

15,1

164,7

312

1783 057

16x1,0

15,9

186

350

1783 058

18x1,0

16,8

214,3

396

1783 059

20x1,0

17,5

235,7

435

1783 060

21x1,0

17,5

245,3

440

1783 061

27x1,0

19,7

309,7

536

1783 062

30x1,0

20,4

340,7

583

1783 063

36x1,0

22,1

402,9

696

1783 064

40x1,0

22,9

443,8

755

1783 065

44x1,0

25,1

511,4

855

1783 066

48x1,0

25,5

551,4

911

1783 067

52x1,0

26,2

592,8

973

1783 068

56x1,0

26,9

634,1

1038

1783 069

61x1,0

28,1

712,1

1148

1783 070

2x1,5

9,3

40,8

103

1783 071

3x1,5

9,9

60,1

130

1783 072

4x1,5

10,6

76,6

155

1783 073

5x1,5

11,4

92,7

186

1783 074

6x1,5

12,3

109,5

217

1783 075

7x1,5

12,3

123,9

225

1783 076

8x1,5

13,2

140,6

259

1783 077

10x1,5

15,1

174,3

306

1783 078

12x1,5

15,6

204,4

346

1783 079

14x1,5

16,4

241,9

396

1783 080

16x1,5

17,2

273,2

446

1783 081

18x1,5

18,1

304,7

496

1783 082

20x1,5

19

336,3

549

1783 083

21x1,5

19

350,7

556

1783 084

27x1,5

21,4

444,6

681

1783 085

30x1,5

22,3

489,9

752

1783 086

36x1,5

24,2

604,4

911

1783 087

40x1,5

25,3

665,8

1001

1783 088

44x1,5

27,5

758

1114

1783 089

48x1,5

28,1

817,7

1203

1783 090

52x1,5

28,9

879,5

1286

1783 091

56x1,5

29,7

941,4

1374

1783 092

61x1,5

30,5

1017,5

1469

1783 093

2x2,5

10,7

67

137

1783 094

3x2,5

11,2

92,2

169

1783 095

4x2,5

12,1

118,6

205

1783 096

5x2,5

13,1

145,2

249

1783 097

6x2,5

14,2

172

294

1783 098

7x2,5

14,2

196

306

1783 099

8x2,5

15,2

222,6

352

1783 100

10x2,5

17,8

284,6

428

1783 101

12x2,5

18,3

334,1

487

1783 102

14x2,5

19,2

384,9

550

1783 103

16x2,5

20,2

436

622

1783 104

18x2,5

21,3

487,4

695

1783 105

20x2,5

22,5

538,6

780

1783 106

21x2,5

22,5

562,6

789

1783 107

27x2,5

25,9

740,2

1006

1783 108

30x2,5

26,8

816,1

1098

1783 109

36x2,5

29,2

996,3

1339

1783 110

40x2,5

30,3

1098,2

1456

1783 111

44x2,5

32,9

1206,9

1601

1783 112

48x2,5

33,5

1306

1717

1783 113

52x2,5

34,6

1406,8

1852

1783 114

56x2,5

35,6

1508,1

1981

1783 115

61x2,5

36,8

1664,9

2146

1783 116

2x4

11,7

98,5

176

1783 117

3x4

12,3

138,3

223

1783 118

4x4

13,3

179,3

274

1783 119

5x4

14,5

220,8

337

1783 120

7x4

15,6

300,4

420

1783 121

2x6

12,8

139,6

222

1783 122

3x6

13,5

199

288

1783 123

4x6

14,7

259,7

359

1783 124

5x6

16,1

327,4

451

1783 125

7x6

17,5

446,9

571

1783 126

2x10

15,6

223,6

334

1783 127

3x10

16,6

328,9

452

1783 128

4x10

18,2

429,9

570

1783 129

5x10

19,9

531,1

712

1783 130

7x10

21,9

728,7

922

1783 131

2x16

17,9

352,1

475

1783 132

3x16

19

509,1

645

1783 133

4x16

20,8

668,3

822

1783 134

5x16

23

828,1

1042

1783 135

7x16

25,5

1165,8

1382

1783 136

2x25

21

534,6

670

1783 137

3x25

22,6

778,8

934

1783 138

4x25

25,2

1049,4

1232

1783 139

5x25

28,1

1326,5

1584

1783 140

7x25

30,7

1820,3

2054

1783 141

2x35

23,9

756,8

902

1783 142

3x35

25,6

1099

1256

1783 143

4x35

28,6

1473,1

1654

1783 144

5x35

31,6

1824

2094

1783 145

7x35

34,8

2511,9

2746

YSLCY-OZ 0,6/1 kV

1784 001

2x0,5

8,1

19,3

73

1784 002

3x0,5

8,4

24,6

83

1784 003

4x0,5

9

30,6

97

1784 004

5x0,5

9,7

40,4

118

1784 005

7x0,5

10,4

52,6

139

1784 006

2x0,75

8,4

24,6

80

1784 007

3x0,75

8,8

32,6

95

1784 008

4x0,75

9,4

41

110

1784 009

5x0,75

10,2

53,7

135

1784 010

7x0,75

10,9

69,9

160

1784 011

2x1,0

8,8

30,2

89

1784 012

3x1,0

9,2

40,6

106

1784 013

4x1,0

10

55,5

130

1784 014

5x1,0

10,7

67

155

1784 015

7x1,0

11,5

88,9

185

1784 016

2x1,5

9,3

40,8

103

1784 017

3x1,5

9,9

60,1

130

1784 018

4x1,5

10,6

76,6

155

1784 019

5x1,5

11,4

92,7

186

1784 020

7x1,5

12,3

123,9

225

1784 021

2x2,5

10,7

67

137

1784 022

3x2,5

11,2

92,2

169

1784 023

4x2,5

12,1

118,6

205

1784 024

5x2,5

13,1

145,2

249

1784 025

7x2,5

14,2

196

306

1784 026

2x4

11,7

98,5

176

1784 027

3x4

12,3

138,3

223

1784 028

4x4

13,3

179,3

274

1784 029

5x4

14,5

220,8

337

1784 030

7x4

15,6

300,4

420

1784 031

2x6

12,8

139,6

222

1784 032

3x6

13,5

199

288

1784 033

4x6

14,7

259,7

359

1784 034

5x6

16,1

327,4

451

1784 035

7x6

17,5

446,9

571

1784 036

2x10

15,6

223,6

334

1784 037

3x10

16,6

328,9

452

1784 038

4x10

18,2

429,9

570

1784 039

5x10

19,9

531,1

712

1784 040

7x10

21,9

728,7

922

1784 041

2x16

17,9

352,1

475

1784 042

3x16

19

509,1

645

1784 043

4x16

20,8

668,3

822

1784 044

5x16

23

828,1

1042

1784 045

7x16

25,5

1165,8

1382

1784 046

2x25

21

534,6

670

1784 047

3x25

22,6

778,8

934

1784 048

4x25

25,2

1049,4

1232

1784 049

5x25

28,1

1326,5

1584

1784 050

7x25

30,7

1820,3

2054

1784 051

2x35

23,9

756,8

902

1784 052

3x35

25,6

1099

1256

1784 053

4x35

28,6

1473,1

1654

1784 054

5x35

31,6

1824

2094

1784 055

7x35

34,8

2511,9

2746

YSLCY-JB 0,6/1 kV

1785 001

3x0,5

8,4

24,6

83

1785 002

5x0,5

9,7

40,4

118

1785 003

3x0,75

8,8

32,6

95

1785 004

5x0,75

10,2

53,7

135

1785 005

3x1,0

9,2

40,6

106

1785 006

5x1,0

10,7

67

155

1785 007

3x1,5

9,9

60,1

130

1785 008

5x1,5

11,4

92,7

186

1785 009

3x2,5

11,2

92,2

169

1785 010

5x2,5

13,1

145,2

249

1785 011

3x4

12,3

138,3

223

1785 012

5x4

14,5

220,8

337

1785 013

3x6

13,5

199

288

1785 014

5x6

16,1

327,4

451

1785 015

3x10

16,6

328,9

452

1785 016

5x10

19,9

531,1

712

1785 017

3x16

19

509,1

645

1785 018

5x16

23

828,1

1042

1785 019

3x25

22,6

778,8

934

1785 020

5x25

28,1

1326,5

1584

1785 021

3x35

25,6

1099

1256

1785 022

5x35

31,6

1824

2094

YSLCY-OB 0,6/1 kV

1786 001

2x0,5

8,1

19,3

73

1786 002

4x0,5

9

30,6

97

1786 003

2x0,75

8,4

24,6

80

1786 004

4x0,75

9,4

41

110

1786 005

2x1,0

8,8

30,2

89

1786 006

4x1,0

10

55,5

130

1786 007

2x1,5

9,3

40,8

103

1786 008

4x1,5

10,6

76,6

155

1786 009

2x2,5

10,7

67

137

1786 010

4x2,5

12,1

118,6

205

1786 011

2x4

11,7

98,5

176

1786 012

4x4

13,3

179,3

274

1786 013

2x6

12,8

139,6

222

1786 014

4x6

14,7

259,7

359

1786 015

2x10

15,6

223,6

334

1786 016

4x10

18,2

429,9

570

1786 017

2x16

17,9

352,1

475

1786 018

4x16

20,8

668,3

822

1786 019

2x25

21

534,6

670

1786 020

4x25

25,2

1049,4

1232

1786 021

2x35

23,9

756,8

902

1786 022

4x35

28,6

1473,1

1654

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony