Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane YSLCY-JZ 300/500 V, YSLCY-OZ 300/500 V, YSLCY-JB 300/500 V i YSLCY‑OB 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:

    YSLCY-OZ 300/500 V - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    YSLCY‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308,
  w kablach YSLCY-JZ 300/500 V i  YSLCY‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YSLCY-JZ OR 300/500 V, YSLCY-OZ OR 300/500 V, YSLCY-JB OR 300/500 V i YSLCY‑OB OR 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

HSLCH-JZ 300/500 V, HSLCH-OZ 300/500 V, HSLCH-JB 300/500 V i HSLCH‑OB 300/500 V  - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-50

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Numer wyrobu Liczba żył x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm2 mm kg/km kg/km
YSLCY-JZ 300/500 V
1771 001 2x0,5 5,3 17,6 37
1771 002 3x0,5 5,6 22,5 44
1771 003 4x0,5 6,2 28,9 56
1771 004 5x0,5 6,7 33,7 66
1771 005 6x0,5 7,2 39,4 77
1771 006 7x0,5 7,2 44,2 80
1771 007 8x0,5 7,7 50 92
1771 008 10x0,5 9,1 65,9 117
1771 009 12x0,5 9,4 76,6 132
1771 010 14x0,5 9,8 87 147
1771 011 16x0,5 10,3 98,5 165
1771 012 18x0,5 10,8 108,7 182
1771 013 20x0,5 11,3 119,6 201
1771 014 21x0,5 11,3 124,4 203
1771 015 27x0,5 12,9 156,8 254
1771 016 30x0,5 13,3 172,3 275
1771 017 36x0,5 14,3 203,7 324
1771 018 40x0,5 14,8 224,1 352
1771 019 44x0,5 16,2 253,3 396
1771 020 48x0,5 16,5 273,8 424
1771 021 52x0,5 16,9 293,9 452
1771 022 56x0,5 17,4 314,7 483
1771 023 61x0,5 17,9 340,2 517
1771 024 2x0,75 5,7 22,5 43
1771 025 3x0,75 6,1 30 55
1771 026 4x0,75 6,6 38,5 67
1771 027 5x0,75 7,1 46,4 80
1771 028 6x0,75 7,7 54,8 95
1771 029 7x0,75 7,7 62 99
1771 030 8x0,75 8,3 74 117
1771 031 10x0,75 9,8 91,8 144
1771 032 12x0,75 10,1 106,9 163
1771 033 14x0,75 10,6 122,6 183
1771 034 16x0,75 11,1 138,3 206
1771 035 18x0,75 11,7 154,2 229
1771 036 20x0,75 12,4 169,9 258
1771 037 21x0,75 12,4 177,1 262
1771 038 27x0,75 14 224,5 322
1771 039 30x0,75 14,4 247,1 350
1771 040 36x0,75 15,8 300,1 427
1771 041 40x0,75 16,4 330,8 465
1771 042 44x0,75 17,6 363,2 505
1771 043 48x0,75 17,9 393 542
1771 044 52x0,75 18,6 423,3 588
1771 045 56x0,75 19,1 453,7 628
1771 046 61x0,75 19,7 491,5 674
1771 047 2x1,0 6,2 28,9 53
1771 048 3x1,0 6,5 38,5 65
1771 049 4x1,0 7,1 48,8 79
1771 050 5x1,0 7,6 59,4 96
1771 051 6x1,0 8,3 74 118
1771 052 7x1,0 8,3 83,6 123
1771 053 8x1,0 9,1 94,7 145
1771 054 10x1,0 10,5 117,7 173
1771 055 12x1,0 10,9 137,8 198
1771 056 14x1,0 11,4 158,8 224
1771 057 16x1,0 12,1 178,8 257
1771 058 18x1,0 12,8 199,9 287
1771 059 20x1,0 13,4 220,5 317
1771 060 21x1,0 13,4 230,1 322
1771 061 27x1,0 15,4 298,8 410
1771 062 30x1,0 15,9 329,2 447
1771 063 36x1,0 17,1 390,5 528
1771 064 40x1,0 17,7 430,8 575
1771 065 44x1,0 19,3 473,5 635
1771 066 48x1,0 19,6 512,8 682
1771 067 52x1,0 20,1 552,8 730
1771068 56x1,0 20,7 593 782
1771 069 61x1,0 21,5 642,9 848
1771 070 2x1,5 7,2 39,4 67
1771 071 3x1,5 7,5 54,4 84
1771 072 4x1,5 8,3 74 108
1771 073 5x1,5 9,2 91 136
1771 074 6x1,5 9,9 106,4 160
1771 075 7x1,5 9,9 120,8 167
1771 076 8x1,5 10,7 137,3 193
1771 077 10x1,5 12,6 170,5 237
1771 078 12x1,5 13 200,3 270
1771 079 14x1,5 13,6 230,6 306
1771 080 16x1,5 14,4 261,5 346
1771 081 18x1,5 15,4 298,8 400
1771 082 20x1,5 16,2 330,1 443
1771 083 21x1,5 16,2 344,5 449
1771 084 27x1,5 18,5 437,4 563
1771 085 30x1,5 19,1 482,5 614
1771 086 36x1,5 20,6 573,5 727
1771 087 40x1,5 21,5 633,3 802
1771 088 44x1,5 23,4 718,8 896
1771 089 48x1,5 23,8 778 962
1771 090 52x1,5 24,7 838,6 1041
1771 091 56x1,5 25,4 899,1 1112
1771 092 61x1,5 26,1 974 1193
1771 093 2x2,5 8,5 64,9 95
1771 094 3x2,5 9,2 91 127
1771 095 4x2,5 10 116,2 156
1771 096 5x2,5 10,9 142,6 192
1771 097 6x2,5 11,8 168,9 229
1771 098 7x2,5 11,8 192,9 240
1771 099 8x2,5 13 219,5 283
1771 100 10x2,5 15,4 279,6 354
1771 101 12x2,5 15,9 329,2 405
1771 102 14x2,5 16,7 379,7 460
1771 103 16x2,5 17,6 430,4 522
1771 104 18x2,5 18,8 481,5 592
1771 105 20x2,5 19,7 532,3 657
1771 106 21x2,5 19,7 556,3 666
1771 107 27x2,5 22,5 708,4 836
1771 108 30x2,5 23,5 805,6 937
1771 109 36x2,5 25,6 957,6 1122
1771 110 40x2,5 26,5 1057,3 1220
1771 111 44x2,5 29,1 1191 1373
1771 112 48x2,5 29,6 1290,1 1475
1771 113 52x2,5 30,6 1389,9 1593
1771 114 56x2,5 31,5 1490,7 1706
1771 115 61x2,5 32,4 1615,4 1831
1771 116 2x4 9,7 96,3 133
1771 117 3x4 10,3 136,9 176
1771 118 4x4 11,2 177 219
1771 119 5x4 12,4 217,9 278
1771 120 7x4 13,5 297,6 353
1771 121 2x6 10,8 137,5 177
1771 122 3x6 11,4 197,2 237
1771 123 4x6 12,7 257,5 306
1771 124 5x6 13,9 317,8 382
1771 125 7x6 15,5 443,2 506
1771 126 2x10 13,8 221,6 286
1771 127 3x10 14,7 319,9 390
1771 128 4x10 16,4 426,8 512
1771 129 5x10 18 527,9 642
1771 130 7x10 19,9 725 841
1771 131 2x16 16,3 349,6 427
1771 132 3x16 17,3 506,3 588
1771 133 4x16 19,2 665,2 763
1771 134 5x16 21,3 824,7 970
1771 135 7x16 23,5 1160,8 1290
1771 136 2x25 18,8 529,5 601
1771 137 3x25 20 773,3 838
1771 138 4x25 22,3 1019,8 1094
1771 139 5x25 24,9 1290,6 1410
1771 140 7x25 27,7 1807,6 1890
1771 141 2x35 22,1 731,2 823
1771 142 3x35 23,8 1094,8 1179
1771 143 4x35 26,4 1440,9 1531
1771 144 5x35 29,5 1817,1 1974
1771 145 7x35 32,5 2503,9 2607
YSLCY-OZ 300/500 V
1772 001 2x0,5 5,3 17,6 37
1772 002 3x0,5 5,6 22,5 44
1772 003 4x0,5 6,2 28,9 56
1772 004 5x0,5 6,7 33,7 66
1772 005 7x0,5 7,2 44,2 80
1772 006 2x0,75 5,7 22,5 43
1772 007 3x0,75 6,1 30 55
1772 008 4x0,75 6,6 38,5 67
1772 009 5x0,75 7,1 46,4 80
1772 010 7x0,75 7,7 62 99
1772 011 2x1,0 6,2 28,9 53
1772 012 3x1,0 6,5 38,5 65
1772 013 4x1,0 7,1 48,8 79
1772 014 5x1,0 7,6 59,4 96
1772 015 7x1,0 8,3 83,6 123
1772 016 2x1,5 7,2 39,4 67
1772 017 3x1,5 7,5 54,4 84
1772 018 4x1,5 8,3 74 108
1772 019 5x1,5 9,2 91 136
1772 020 7x1,5 9,9 120,8 167
1772 021 2x2,5 8,5 64,9 95
1772 022 3x2,5 9,2 91 127
1772 023 4x2,5 10 116,2 156
1772 024 5x2,5 10,9 142,6 192
1772 025 7x2,5 11,8 192,9 240
1772 026 2x4 9,7 96,3 133
1772 027 3x4 10,3 136,9 176
1772 028 4x4 11,2 177 219
1772 029 5x4 12,4 217,9 278
1772 030 7x4 13,5 297,6 353
1772 031 2x6 10,8 137,5 177
1772 032 3x6 11,4 197,2 237
1772 033 4x6 12,7 257,5 306
1772 034 5x6 13,9 317,8 382
1772 035 7x6 15,5 443,2 506
1772 036 2x10 13,8 221,6 286
1772 037 3x10 14,7 319,9 390
1772 038 4x10 16,4 426,8 512
1772 039 5x10 18 527,9 642
1772 040 7x10 19,9 725 841
1772 041 2x16 16,3 349,6 427
1772 042 3x16 17,3 506,3 588
1772 043 4x16 19,2 665,2 763
1772 044 5x16 21,3 824,7 970
1772 045 7x16 23,5 1160,8 1290
1772 046 2x25 18,8 529,5 601
1772 047 3x25 20 773,3 838
1772 048 4x25 22,3 1019,8 1094
1772 049 5x25 24,9 1290,6 1410
1772 050 7x25 27,7 1807,6 1890
1772 051 2x35 22,1 731,2 823
1772 052 3x35 23,8 1094,8 1179
1772 053 4x35 26,4 1440,9 1531
1772 054 5x35 29,5 1817,1 1974
1772 055 7x35 32,5 2503,9 2607
YSLCY-JB 300/500 V
1773 001 3x0,5 5,6 22,5 44
1773 002 5x0,5 6,7 33,7 66
1773 003 3x0,75 6,1 30 55
1773 004 5x0,75 7,1 46,4 80
1773 005 3x1,0 6,5 38,5 65
1773 006 5x1,0 7,6 59,4 96
1773 007 3x1,5 7,5 54,4 84
1773 008 5x1,5 9,2 91 136
1773 009 3x2,5 9,2 91 127
1773 010 5x2,5 10,9 142,6 192
1773 011 3x4 10,3 136,9 176
1773 012 5x4 12,4 217,9 278
1773 013 3x6 11,4 197,2 237
1773 014 5x6 13,9 317,8 382
1773 015 3x10 14,7 319,9 390
1773 016 5x10 18 527,9 642
1773 017 3x16 17,3 506,3 588
1773 018 5x16 21,3 824,7 970
1773 019 3x25 20 773,3 838
1773 020 5x25 24,9 1290,6 1410
1773 021 3x35 23,8 1094,8 1179
1773 022 5x35 29,5 1817,1 1974
YSLCY-OB 300/500 V
1774 001 2x0,5 5,3 17,6 37
1774 002 4x0,5 6,2 28,9 56
1774 003 2x0,75 5,7 22,5 43
1774 004 4x0,75 6,6 38,5 67
1774 005 2x1,0 6,2 28,9 53
1774 006 4x1,0 7,1 48,8 79
1774 007 2x1,5 7,2 39,4 67
1774 008 4x1,5 8,3 74 108
1774 009 2x2,5 8,5 64,9 95
1774 010 4x2,5 10 116,2 156
1774 011 2x4 9,7 96,3 133
1774 012 4x4 11,2 177 219
1774 013 2x6 10,8 137,5 177
1774 014 4x6 12,7 257,5 306
1774 015 2x10 13,8 221,6 286
1774 016 4x10 16,4 426,8 512
1774 017 2x16 16,3 349,6 427
1774 018 4x16 19,2 665,2 763
1774 019 2x25 18,8 529,5 601
1774 020 4x25 22,3 1019,8 1094
1774 021 2x35 22,1 731,2 823
1774 022 4x35 26,4 1440,9 1531

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony