pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane YSLCY-JZ 300/500 V, YSLCY-OZ 300/500 V, YSLCY-JB 300/500 V i YSLCY‑OB 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:

    YSLCY-OZ 300/500 V - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    YSLCY‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308,
  w kablach YSLCY-JZ 300/500 V i  YSLCY‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YSLCY-JZ OR 300/500 V, YSLCY-OZ OR 300/500 V, YSLCY-JB OR 300/500 V i YSLCY‑OB OR 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

HSLCH-JZ 300/500 V, HSLCH-OZ 300/500 V, HSLCH-JB 300/500 V i HSLCH‑OB 300/500 V  - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

 dla instalacji stałych

 dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-50

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

YSLCY-JZ 300/500 V

1 771 001

2x0,5

5,3

17,6

37

1 771 002

3x0,5

5,6

22,5

44

1 771 003

4x0,5

6,2

28,9

56

1 771 004

5x0,5

6,7

33,7

66

1 771 005

6x0,5

7,2

39,4

77

1 771 006

7x0,5

7,2

44,2

80

1 771 007

8x0,5

7,7

50

92

1 771 008

10x0,5

9,1

65,9

117

1 771 009

12x0,5

9,4

76,6

132

1 771 010

14x0,5

9,8

87

147

1 771 011

16x0,5

10,3

98,5

165

1 771 012

18x0,5

10,8

108,7

182

1 771 013

20x0,5

11,3

119,6

201

1 771 014

21x0,5

11,3

124,4

203

1 771 015

27x0,5

12,9

156,8

254

1 771 016

30x0,5

13,3

172,3

275

1 771 017

36x0,5

14,3

203,7

324

1 771 018

40x0,5

14,8

224,1

352

1 771 019

44x0,5

16,2

253,3

396

1 771 020

48x0,5

16,5

273,8

424

1 771 021

52x0,5

16,9

293,9

452

1 771 022

56x0,5

17,4

314,7

483

1 771 023

61x0,5

17,9

340,2

517

1 771 024

2x0,75

5,7

22,5

43

1 771 025

3x0,75

6,1

30

55

1 771 026

4x0,75

6,6

38,5

67

1 771 027

5x0,75

7,1

46,4

80

1 771 028

6x0,75

7,7

54,8

95

1 771 029

7x0,75

7,7

62

99

1 771 030

8x0,75

8,3

74

117

1 771 031

10x0,75

9,8

91,8

144

1 771 032

12x0,75

10,1

106,9

163

1 771 033

14x0,75

10,6

122,6

183

1 771 034

16x0,75

11,1

138,3

206

1 771 035

18x0,75

11,7

154,2

229

1 771 036

20x0,75

12,4

169,9

258

1 771 037

21x0,75

12,4

177,1

262

1 771 038

27x0,75

14

224,5

322

1 771 039

30x0,75

14,4

247,1

350

1 771 040

36x0,75

15,8

300,1

427

1 771 041

40x0,75

16,4

330,8

465

1 771 042

44x0,75

17,6

363,2

505

1 771 043

48x0,75

17,9

393

542

1 771 044

52x0,75

18,6

423,3

588

1 771 045

56x0,75

19,1

453,7

628

1 771 046

61x0,75

19,7

491,5

674

1 771 047

2x1,0

6,2

28,9

53

1 771 048

3x1,0

6,5

38,5

65

1 771 049

4x1,0

7,1

48,8

79

1 771 050

5x1,0

7,6

59,4

96

1 771 051

6x1,0

8,3

74

118

1 771 052

7x1,0

8,3

83,6

123

1 771 053

8x1,0

9,1

94,7

145

1 771 054

10x1,0

10,5

117,7

173

1 771 055

12x1,0

10,9

137,8

198

1 771 056

14x1,0

11,4

158,8

224

1 771 057

16x1,0

12,1

178,8

257

1 771 058

18x1,0

12,8

199,9

287

1 771 059

20x1,0

13,4

220,5

317

1 771 060

21x1,0

13,4

230,1

322

1 771 061

27x1,0

15,4

298,8

410

1 771 062

30x1,0

15,9

329,2

447

1 771 063

36x1,0

17,1

390,5

528

1 771 064

40x1,0

17,7

430,8

575

1 771 065

44x1,0

19,3

473,5

635

1 771 066

48x1,0

19,6

512,8

682

1 771 067

52x1,0

20,1

552,8

730

1771068

56x1,0

20,7

593

782

1 771 069

61x1,0

21,5

642,9

848

1 771 070

2x1,5

7,2

39,4

67

1 771 071

3x1,5

7,5

54,4

84

1 771 072

4x1,5

8,3

74

108

1 771 073

5x1,5

9,2

91

136

1 771 074

6x1,5

9,9

106,4

160

1 771 075

7x1,5

9,9

120,8

167

1 771 076

8x1,5

10,7

137,3

193

1 771 077

10x1,5

12,6

170,5

237

1 771 078

12x1,5

13

200,3

270

1 771 079

14x1,5

13,6

230,6

306

1 771 080

16x1,5

14,4

261,5

346

1 771 081

18x1,5

15,4

298,8

400

1 771 082

20x1,5

16,2

330,1

443

1 771 083

21x1,5

16,2

344,5

449

1 771 084

27x1,5

18,5

437,4

563

1 771 085

30x1,5

19,1

482,5

614

1 771 086

36x1,5

20,6

573,5

727

1 771 087

40x1,5

21,5

633,3

802

1 771 088

44x1,5

23,4

718,8

896

1 771 089

48x1,5

23,8

778

962

1 771 090

52x1,5

24,7

838,6

1041

1 771 091

56x1,5

25,4

899,1

1112

1 771 092

61x1,5

26,1

974

1193

1 771 093

2x2,5

8,5

64,9

95

1 771 094

3x2,5

9,2

91

127

1 771 095

4x2,5

10

116,2

156

1 771 096

5x2,5

10,9

142,6

192

1 771 097

6x2,5

11,8

168,9

229

1 771 098

7x2,5

11,8

192,9

240

1 771 099

8x2,5

13

219,5

283

1 771 100

10x2,5

15,4

279,6

354

1 771 101

12x2,5

15,9

329,2

405

1 771 102

14x2,5

16,7

379,7

460

1 771 103

16x2,5

17,6

430,4

522

1 771 104

18x2,5

18,8

481,5

592

1 771 105

20x2,5

19,7

532,3

657

1 771 106

21x2,5

19,7

556,3

666

1 771 107

27x2,5

22,5

708,4

836

1 771 108

30x2,5

23,5

805,6

937

1 771 109

36x2,5

25,6

957,6

1122

1 771 110

40x2,5

26,5

1057,3

1220

1 771 111

44x2,5

29,1

1191

1373

1 771 112

48x2,5

29,6

1290,1

1475

1 771 113

52x2,5

30,6

1389,9

1593

1 771 114

56x2,5

31,5

1490,7

1706

1 771 115

61x2,5

32,4

1615,4

1831

1 771 116

2x4

9,7

96,3

133

1 771 117

3x4

10,3

136,9

176

1 771 118

4x4

11,2

177

219

1 771 119

5x4

12,4

217,9

278

1 771 120

7x4

13,5

297,6

353

1 771 121

2x6

10,8

137,5

177

1 771 122

3x6

11,4

197,2

237

1 771 123

4x6

12,7

257,5

306

1 771 124

5x6

13,9

317,8

382

1 771 125

7x6

15,5

443,2

506

1 771 126

2x10

13,8

221,6

286

1 771 127

3x10

14,7

319,9

390

1 771 128

4x10

16,4

426,8

512

1 771 129

5x10

18

527,9

642

1 771 130

7x10

19,9

725

841

1 771 131

2x16

16,3

349,6

427

1 771 132

3x16

17,3

506,3

588

1 771 133

4x16

19,2

665,2

763

1 771 134

5x16

21,3

824,7

970

1 771 135

7x16

23,5

1160,8

1290

1 771 136

2x25

18,8

529,5

601

1 771 137

3x25

20

773,3

838

1 771 138

4x25

22,3

1019,8

1094

1 771 139

5x25

24,9

1290,6

1410

1 771 140

7x25

27,7

1807,6

1890

1 771 141

2x35

22,1

731,2

823

1 771 142

3x35

23,8

1094,8

1179

1 771 143

4x35

26,4

1440,9

1531

1 771 144

5x35

29,5

1817,1

1974

1 771 145

7x35

32,5

2503,9

2607

YSLCY-OZ 300/500 V

1 772 001

2x0,5

5,3

17,6

37

1 772 002

3x0,5

5,6

22,5

44

1 772 003

4x0,5

6,2

28,9

56

1 772 004

5x0,5

6,7

33,7

66

1 772 005

7x0,5

7,2

44,2

80

1 772 006

2x0,75

5,7

22,5

43

1 772 007

3x0,75

6,1

30

55

1 772 008

4x0,75

6,6

38,5

67

1 772 009

5x0,75

7,1

46,4

80

1 772 010

7x0,75

7,7

62

99

1 772 011

2x1,0

6,2

28,9

53

1 772 012

3x1,0

6,5

38,5

65

1 772 013

4x1,0

7,1

48,8

79

1 772 014

5x1,0

7,6

59,4

96

1 772 015

7x1,0

8,3

83,6

123

1 772 016

2x1,5

7,2

39,4

67

1 772 017

3x1,5

7,5

54,4

84

1 772 018

4x1,5

8,3

74

108

1 772 019

5x1,5

9,2

91

136

1 772 020

7x1,5

9,9

120,8

167

1 772 021

2x2,5

8,5

64,9

95

1 772 022

3x2,5

9,2

91

127

1 772 023

4x2,5

10

116,2

156

1 772 024

5x2,5

10,9

142,6

192

1 772 025

7x2,5

11,8

192,9

240

1 772 026

2x4

9,7

96,3

133

1 772 027

3x4

10,3

136,9

176

1 772 028

4x4

11,2

177

219

1 772 029

5x4

12,4

217,9

278

1 772 030

7x4

13,5

297,6

353

1 772 031

2x6

10,8

137,5

177

1 772 032

3x6

11,4

197,2

237

1 772 033

4x6

12,7

257,5

306

1 772 034

5x6

13,9

317,8

382

1 772 035

7x6

15,5

443,2

506

1 772 036

2x10

13,8

221,6

286

1 772 037

3x10

14,7

319,9

390

1 772 038

4x10

16,4

426,8

512

1 772 039

5x10

18

527,9

642

1 772 040

7x10

19,9

725

841

1 772 041

2x16

16,3

349,6

427

1 772 042

3x16

17,3

506,3

588

1 772 043

4x16

19,2

665,2

763

1 772 044

5x16

21,3

824,7

970

1 772 045

7x16

23,5

1160,8

1290

1 772 046

2x25

18,8

529,5

601

1 772 047

3x25

20

773,3

838

1 772 048

4x25

22,3

1019,8

1094

1 772 049

5x25

24,9

1290,6

1410

1 772 050

7x25

27,7

1807,6

1890

1 772 051

2x35

22,1

731,2

823

1 772 052

3x35

23,8

1094,8

1179

1 772 053

4x35

26,4

1440,9

1531

1 772 054

5x35

29,5

1817,1

1974

1 772 055

7x35

32,5

2503,9

2607

YSLCY-JB 300/500 V

1 773 001

3x0,5

5,6

22,5

44

1 773 002

5x0,5

6,7

33,7

66

1 773 003

3x0,75

6,1

30

55

1 773 004

5x0,75

7,1

46,4

80

1 773 005

3x1,0

6,5

38,5

65

1 773 006

5x1,0

7,6

59,4

96

1 773 007

3x1,5

7,5

54,4

84

1 773 008

5x1,5

9,2

91

136

1 773 009

3x2,5

9,2

91

127

1 773 010

5x2,5

10,9

142,6

192

1 773 011

3x4

10,3

136,9

176

1 773 012

5x4

12,4

217,9

278

1 773 013

3x6

11,4

197,2

237

1 773 014

5x6

13,9

317,8

382

1 773 015

3x10

14,7

319,9

390

1 773 016

5x10

18

527,9

642

1 773 017

3x16

17,3

506,3

588

1 773 018

5x16

21,3

824,7

970

1 773 019

3x25

20

773,3

838

1 773 020

5x25

24,9

1290,6

1410

1 773 021

3x35

23,8

1094,8

1179

1 773 022

5x35

29,5

1817,1

1974

YSLCY-OB 300/500 V

1 774 001

2x0,5

5,3

17,6

37

1 774 002

4x0,5

6,2

28,9

56

1 774 003

2x0,75

5,7

22,5

43

1 774 004

4x0,75

6,6

38,5

67

1 774 005

2x1,0

6,2

28,9

53

1 774 006

4x1,0

7,1

48,8

79

1 774 007

2x1,5

7,2

39,4

67

1 774 008

4x1,5

8,3

74

108

1 774 009

2x2,5

8,5

64,9

95

1 774 010

4x2,5

10

116,2

156

1 774 011

2x4

9,7

96,3

133

1 774 012

4x4

11,2

177

219

1 774 013

2x6

10,8

137,5

177

1 774 014

4x6

12,7

257,5

306

1 774 015

2x10

13,8

221,6

286

1 774 016

4x10

16,4

426,8

512

1 774 017

2x16

16,3

349,6

427

1 774 018

4x16

19,2

665,2

763

1 774 019

2x25

18,8

529,5

601

1 774 020

4x25

22,3

1019,8

1094

1 774 021

2x35

22,1

731,2

823

1 774 022

4x35

26,4

1440,9

1531

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli