Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable YSLY-JZ 0,6/1 kV, YSLY-OZ 0,6/1 kV, YSLY-JB 0,6/1 kV i YSLY‑OB 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

Zastosowany na powłokę czarny polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji:

    YSLY-OZ 0,6/1 kV - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    YSLY‑OB 0,6/1 kV - wg normy PN-HD 308,
  w kablach YSLY-JZ 0,6/1 kV  i  YSLY‑JB 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z czarnego polwinitu oponowego (PVC).

 
WYKONANIA SPECJALNE

YSLY-JZ OR 0,6/1 kV, YSLY-OZ OR 0,6/1 kV, YSLY-JB OR 0,6/1 kV i YSLY‑OB OR 0,6/1 kV – kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

HSLH-JZ 0,6/1 kV, HSLH-OZ 0,6/1 kV, HSLH-JB 0,6/1 kV i HSLH‑OB 0,6/1 kV  - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

4 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 40 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

WT-TK-50

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

YSLY-JZ 0,6/1 kV

1775 001

2x0,5

7,6

9,6

71

1775 002

3x0,5

7,9

14,4

80

1775 003

4x0,5

8,5

19,2

92

1775 004

5x0,5

9,1

24

109

1775 005

6x0,5

9,8

28,8

126

1775 006

7x0,5

9,8

33,6

128

1775 007

8x0,5

10,5

38,4

146

1775 008

10x0,5

12

48

176

1775 009

12x0,5

12,4

57,6

195

1775 010

14x0,5

12,9

67,2

216

1775 011

16x0,5

13,6

76,8

242

1775 012

18x0,5

14,3

86,4

268

1775 013

20x0,5

14,9

96

294

1775 014

21x0,5

14,9

100,8

295

1775 015

27x0,5

16,8

129,6

361

1775 016

30x0,5

17,4

144

392

1775 017

36x0,5

18,7

172,8

460

1775 018

40x0,5

19,4

192

498

1775 019

44x0,5

20,9

211,2

544

1775 020

48x0,5

21,3

230,4

581

1775 021

52x0,5

22,1

249,6

630

1775 022

56x0,5

22,7

268,8

672

1775 023

61x0,5

23,4

292,8

718

1775 024

2x0,75

7,9

14,4

79

1775 025

3x0,75

8,3

21,6

91

1775 026

4x0,75

8,9

28,8

106

1775 027

5x0,75

9,6

36

126

1775 028

6x0,75

10,3

43,2

147

1775 029

7x0,75

10,3

50,4

150

1775 030

8x0,75

11,1

57,6

172

1775 031

10x0,75

12,7

72

208

1775 032

12x0,75

13,1

86,4

231

1775 033

14x0,75

13,7

100,8

257

1775 034

16x0,75

14,4

115,2

288

1775 035

18x0,75

15,2

129,6

321

1775 036

20x0,75

15,9

144

354

1775 037

21x0,75

15,9

151,2

357

1775 038

27x0,75

17,9

194,4

438

1775 039

30x0,75

18,6

216

476

1775 040

36x0,75

20

259,2

561

1775 041

40x0,75

20,7

288

608

1775 042

44x0,75

22,6

316,8

676

1775 043

48x0,75

23

345,6

722

1775 044

52x0,75

23,6

374,4

771

1775 045

56x0,75

24,3

403,2

825

1775 046

61x0,75

25,2

439,2

893

1775 024

2x0,75

7,9

14,4

79

1775 025

3x0,75

8,3

21,6

91

1775 026

4x0,75

8,9

28,8

106

1775 027

5x0,75

9,6

36

126

1775 028

6x0,75

10,3

43,2

147

1775 029

7x0,75

10,3

50,4

150

1775 030

8x0,75

11,1

57,6

172

1775 031

10x0,75

12,7

72

208

1775 032

12x0,75

13,1

86,4

231

1775 033

14x0,75

13,7

100,8

257

1775 034

16x0,75

14,4

115,2

288

1775 035

18x0,75

15,2

129,6

321

1775 036

20x0,75

15,9

144

354

1775 037

21x0,75

15,9

151,2

357

1775 038

27x0,75

17,9

194,4

438

1775 039

30x0,75

18,6

216

476

1775 040

36x0,75

20

259,2

561

1775 041

40x0,75

20,7

288

608

1775 042

44x0,75

22,6

316,8

676

1775 043

48x0,75

23

345,6

722

1775 044

52x0,75

23,6

374,4

771

1775 045

56x0,75

24,3

403,2

825

1775 046

61x0,75

25,2

439,2

893

1775 070

2x1,5

8,8

28,8

106

1775 071

3x1,5

9,3

43,2

125

1775 072

4x1,5

10

57,6

148

1775 073

5x1,5

10,8

72

178

1775 074

6x1,5

11,7

86,4

209

1775 075

7x1,5

11,7

100,8

217

1775 076

8x1,5

12,6

115,2

249

1775 077

10x1,5

14,5

144

302

1775 078

12x1,5

15

172,8

341

1775 079

14x1,5

15,7

201,6

382

1775 080

16x1,5

16,5

230,4

431

1775 081

18x1,5

17,4

259,2

481

1775 082

20x1,5

18,3

288

533

1775 083

21x1,5

18,3

302,4

539

1775 084

27x1,5

20,7

388,8

668

1775 085

30x1,5

21,4

432

729

1775 086

36x1,5

23,3

518,4

874

1775 087

40x1,5

24,2

576

952

1775 088

44x1,5

26,4

633,6

1056

1775 089

48x1,5

26,8

691,2

1131

1775 090

52x1,5

27,6

748,8

1212

1775 091

56x1,5

28,6

806,4

1311

1775 092

61x1,5

29,4

878,4

1406

1775 093

2x2,5

10,1

48

145

1775 094

3x2,5

10,6

72

171

1775 095

4x2,5

11,5

96

206

1775 096

5x2,5

12,5

120

251

1775 097

6x2,5

13,6

144

297

1775 098

7x2,5

13,6

168

311

1775 099

8x2,5

14,6

192

355

1775 100

10x2,5

17,1

240

438

1775 101

12x2,5

17,6

288

495

1775 102

14x2,5

18,5

336

560

1775 103

16x2,5

19,5

384

633

1775 104

18x2,5

20,6

432

708

1775 105

20x2,5

21,6

480

785

1775 106

21x2,5

21,6

504

796

1775 107

27x2,5

25

648

1016

1775 108

30x2,5

25,9

720

1110

1775 109

36x2,5

28,1

864

1329

1775 110

40x2,5

29,2

960

1450

1775 111

44x2,5

31,8

1056

1604

1775 112

48x2,5

32,4

1152

1723

1775 113

52x2,5

33,3

1248

1847

1775 114

56x2,5

34,5

1344

1996

1775 115

61x2,5

35,5

1464

2144

1775 116

2x4

11,1

76,8

186

1775 117

3x4

11,7

115,2

225

1775 118

4x4

12,7

153,6

273

1775 119

5x4

13,9

192

335

1775 120

7x4

15

268,8

418

1775 121

2x6

12,2

115,2

239

1775 122

3x6

12,9

172,8

295

1775 123

4x6

14,1

230,4

363

1775 124

5x6

15,4

288

447

1775 125

7x6

16,8

403,2

567

1775 126

2x10

15

192

381

1775 127

3x10

15,9

288

477

1775 128

4x10

17,5

384

593

1775 129

5x10

19,2

480

735

1775 130

7x10

21

672

941

1775 131

2x16

17,2

307,2

541

1775 132

3x16

18,3

460,8

689

1775 133

4x16

20,1

614,4

862

1775 134

5x16

22,3

768

1082

1775 135

7x16

24,4

1075,2

1397

1775 136

2x25

20,3

480

779

1775 137

3x25

21,9

720

1012

1775 138

4x25

24,1

960

1270

1775 139

5x25

26,8

1200

1597

1775 140

7x25

29,6

1680

2083

1775 141

2x35

22,8

672

1022

1775 142

3x35

24,3

1008

1321

1775 143

4x35

27,1

1344

1683

1775 144

5x35

30,1

1680

2114

1775 145

7x35

33,2

2352

2766

1775 146

2x50

29,2

960

1555

1775 147

3x50

31,4

1440

2003

1775 148

4x50

34,9

1920

2531

1775 149

5x50

38,7

2400

3179

1775 150

7x50

42,7

3360

4132

YSLY-OZ 0,6/1 kV

1776 001

2x0,5

7,6

9,6

71

1776 002

3x0,5

7,9

14,4

80

1776 003

4x0,5

8,5

19,2

92

1776 004

5x0,5

9,1

24

109

1776 005

7x0,5

9,8

33,6

128

1776 006

2x0,75

7,9

14,4

79

1776 007

3x0,75

8,3

21,6

91

1776 008

4x0,75

8,9

28,8

106

1776 009

5x0,75

9,6

36

126

1776 010

7x0,75

10,3

50,4

150

1776 011

2x1,0

8,3

19,2

90

1776 012

3x1,0

8,7

28,8

104

1776 013

4x1,0

9,4

38,4

122

1776 014

5x1,0

10,1

48

146

1776 015

7x1,0

10,9

67,2

175

1776 016

2x1,5

8,8

28,8

106

1776 017

3x1,5

9,3

43,2

125

1776 018

4x1,5

10

57,6

148

1776 019

5x1,5

10,8

72

178

1776 020

7x1,5

11,7

100,8

217

1776 021

2x2,5

10,1

48

145

1776 022

3x2,5

10,6

72

171

1776 023

4x2,5

11,5

96

206

1776 024

5x2,5

12,5

120

251

1776 025

7x2,5

13,6

168

311

1776 026

2x4

11,1

76,8

186

1776 027

3x4

11,7

115,2

225

1776 028

4x4

12,7

153,6

273

1776 029

5x4

13,9

192

335

1776 030

7x4

15

268,8

418

1776 031

2x6

12,2

115,2

239

1776 032

3x6

12,9

172,8

295

1776 033

4x6

14,1

230,4

363

1776 034

5x6

15,4

288

447

1776 035

7x6

16,8

403,2

567

1776 036

2x10

15

192

381

1776 037

3x10

15,9

288

477

1776 038

4x10

17,5

384

593

1776 039

5x10

19,2

480

735

1776 040

7x10

21

672

941

1776 041

2x16

17,2

307,2

541

1776 042

3x16

18,3

460,8

689

1776 043

4x16

20,1

614,4

862

1776 044

5x16

22,3

768

1082

1776 045

7x16

24,4

1075,2

1397

1776 046

2x25

20,3

480

779

1776 047

3x25

21,9

720

1012

1776 048

4x25

24,1

960

1270

1776 049

5x25

26,8

1200

1597

1776 050

7x25

29,6

1680

2083

1776 051

2x35

22,8

672

1022

1776 052

3x35

24,3

1008

1321

1776 053

4x35

27,1

1344

1683

1776 054

5x35

30,1

1680

2114

1776 055

7x35

33,2

2352

2766

1776 056

2x50

29,2

960

1555

1776 057

3x50

31,4

1440

2003

1776 058

4x50

34,9

1920

2531

1776 059

5x50

38,7

2400

3179

1776 060

7x50

42,7

3360

4132

YSLY-JB 0,6/1 kV

1777 001

3x0,5

7,9

14,4

80

1777 002

5x0,5

9,1

24

109

1777 003

3x0,75

8,3

21,6

91

1777 004

5x0,75

9,6

36

126

1777 005

3x1,0

8,7

28,8

104

1777 006

5x1,0

10,1

48

146

1777 007

3x1,5

9,3

43,2

125

1777 008

5x1,5

10,8

72

178

1777 009

3x2,5

10,6

72

171

1777 010

5x2,5

12,5

120

251

1777 011

3x4

11,7

115,2

225

1777 012

5x4

13,9

192

335

1777 013

3x6

12,9

172,8

295

1777 014

5x6

15,4

288

447

1777 015

3x10

15,9

288

477

1777 016

5x10

19,2

480

735

1777 017

3x16

18,3

460,8

689

1777 018

5x16

22,3

768

1082

1777 019

3x25

21,9

720

1012

1777 020

5x25

26,8

1200

1597

1777 021

3x35

24,3

1008

1321

1777 022

5x35

30,1

1680

2114

1777 023

3x50

31,4

1440

2003

1777 024

5x50

38,7

2400

3179

YSLY-OB 0,6/1 kV

1778 001

2x0,5

7,6

9,6

71

1778 002

4x0,5

8,5

19,2

92

1778 003

2x0,75

7,9

14,4

79

1778 004

4x0,75

8,9

28,8

106

1778 005

2x1,0

8,3

19,2

90

1778 006

4x1,0

9,4

38,4

122

1778 007

2x1,5

8,8

28,8

106

1778 008

4x1,5

10

57,6

148

1778 009

2x2,5

10,1

48

145

1778 010

4x2,5

11,5

96

206

1778 011

2x4

11,1

76,8

186

1778 012

4x4

12,7

153,6

273

1778 013

2x6

12,2

115,2

239

1778 014

4x6

14,1

230,4

363

1778 015

2x10

15

192

381

1778 016

4x10

17,5

384

593

1778 017

2x16

17,2

307,2

541

1778 018

4x16

20,1

614,4

862

1778 019

2x25

20,3

480

779

1778 020

4x25

24,1

960

1270

1778 021

2x35

22,8

672

1022

1778 022

4x35

27,1

1344

1683

1778 023

2x50

29,2

960

1555

1778 024

4x50

34,9

1920

2531

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony