Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z najnowszą normą ISO 9001:2015 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów.

 

tuv140012004Certyfikat TUV na system zarządzania środowiskowego zgodny z najnowszą normą ISO 14001:2015 w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów.

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YSLCY-Nr-O (9) 0,6/1 kV, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy >29), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YSLCYv-Nr-O (9) 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL YSLCEY-Nr-O (9) 0,6/1 kV - kable z żyłą uziemiającą  wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (klasa 2), umieszczoną pod ekranem.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

36,0

24,5

18,1

12,1

7,41

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

120

130

140

150

170


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10  x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0994 004

1 x 0,5

4,3

9,6

29

0994 005

2 x 0,5

6,5

19,3

52

0994 006

3 x 0,5

6,8

24,2

63

0994 007

4 x 0,5

7,4

30,2

76

0994 008

5 x 0,5

8,0

36,2

92

0994 009

6 x 0,5

8,7

46,2

112

0994 010

7 x 0,5

8,7

51,0

116

0994 011

8 x 0,5

9,4

57,6

134

0994 012

10 x 0,5

11,1

71,1

164

0994 013

12 x 0,5

11,4

82,0

185

0994 014

14 x 0,5

12,2

92,6

213

0994 015

16 x 0,5

12,8

103,9

240

0994 016

18 x 0,5

13,4

114,9

266

0994 017

19 x 0,5

13,4

119,7

269

0994 018

21 x 0,5

14,1

131,1

297

0994 019

24 x 0,5

15,9

156,4

347

0994 020

27 x 0,5

16,2

171,7

377

0994 021

30 x 0,5

16,8

187,9

410

0994 022

36 x 0,5

18,0

220,7

483

0994 023

37 x 0,5

18,0

225,5

486

0994 024

40 x 0,5

19,1

241,9

541

0994 025