pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V, giętkie, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej
z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLY-P-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLY-P-Nr-O 300/500 V - kable przez-naczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN EN 60811‑2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLY-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnvKSLY-P-Nr 300/500 V - kable ze wzmoc-nioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

TECHNOKONTROL HKSLH-P 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHP-Nr 300/500 V - kable bezhaloge-nowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-17

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

372 008

2 x 2 x 0,5

7

19,2

53

372 009

3 x 2 x 0,5

7,4

28,8

63

372 010

4 x 2 x 0,5

8,2

38,4

79

372 011

5 x 2 x 0,5

9

48

94

372 012

6 x 2 x 0,5

10,2

57,6

120

372 013

7 x 2 x 0,5

10,2

67,2

133

372 014

8 x 2 x 0,5

10,9

76,8

148

372 015

10 x 2 x 0,5

12,6

96

187

372 016

12 x 2 x 0,5

13,1

115,2

214

372 017

14 x 2 x 0,5

14,2

134,4

251

372 018

16 x 2 x 0,5

15,1

153,6

282

372 019

18 x 2 x 0,5

15,8

172,8

311

372 020

20 x 2 x 0,5

16,6

192

340

372 021

24 x 2 x 0,5

18

230,4

398

372 022

25 x 2 x 0,5

18,5

240

422

372 023

27 x 2 x 0,5

19,1

259,2

451

372 024

30 x 2 x 0,5

20

288

494

372 025

31 x 2 x 0,5

20,3

297,6

508

372 026

33 x 2 x 0,5

20,9

316,8

537

372 005

2 x 2 x 0,75

7,6

28,8

69

372 027

3 x 2 x 0,75

8,1

43,2

80

372 028

4 x 2 x 0,75

8,9

57,6

100

372 029

5 x 2 x 0,75

10,2

72

131

372 030

7 x 2 x 0,75

11,1

100,8

169

372 031

8 x 2 x 0,75

12,1

115,2

196

372 032

10 x 2 x 0,75

13,7

144

239

372 033

12 x 2 x 0,75

14,6

172,8

284

372 034

16 x 2 x 0,75

16,5

230,4

364

372 035

18 x 2 x 0,75

17,3

259,2

403

372 036

20 x 2 x 0,75

18,4

288

452

372 037

24 x 2 x 0,75

19,9

345,6

530

372 038

25 x 2 x 0,75

20,2

360

549

372 039

27 x 2 x 0,75

20,9

388,8

587

372 040

2 x 2 x 1,0

8,2

38,4

81

372 041

3 x 2 x 1,0

8,7

57,6

97

372 042

4 x 2 x 1,0

10

76,8

133

372 002

5 x 2 x 1,0

11

96

160

372 003

7 x 2 x 1,0

12,3

134,4

215

372 004

10 x 2 x 1,0

15,1

192

303

372 043

12 x 2 x 1,0

15,8

230,4

352

372 044

14 x 2 x 1,0

16,9

268,8

402

372 045

16 x 2 x 1,0

17,9

307,2

453

372 001

18 x 2 x 1,0

19

345,6

512

372 046

20 x 2 x 1,0

19,9

384

562

372 047

24 x 2 x 1,0

21,6

460,8

661

372 048

2 x 2 x 1,5

9,2

57,6

103

372 049

3 x 2 x 1,5

10,1

86,4

138

372 050

4 x 2 x 1,5

11,1

115,2

173

372 051

5 x 2 x 1,5

12,5

144

216

372 052

7 x 2 x 1,5

13,6

201,6

284

372 053

10 x 2 x 1,5

16,8

288

402

372 054

12 x 2 x 1,5

17,6

345,6

468

372 055

14 x 2 x 1,5

19

403,2

547

372 056

16 x 2 x 1,5

20,2

460,8

617

372 057

20 x 2 x 1,5

22,3

576

754

372 058

2 x 2 x 2,5

11

96

158

372 059

3 x 2 x 2,5

11,7

144

198

372 060

4 x 2 x 2,5

13,1

192

258

372 061

5 x 2 x 2,5

14,7

240

321

372 062

7 x 2 x 2,5

16

336

426

372 063

10 x 2 x 2,5

19,7

480

602

372 064

12 x 2 x 2,5

20,7

576

704

372 065

14 x 2 x 2,5

22,2

672

810

372 066

16 x 2 x 2,5

23,7

768

924

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony