pl en de

 

Certyfikaty

iso9001System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 pozwala na uzyskanie wyrobów najwyższej jakości, spełniających wymagania naszych klientów. 

 

tuv140012004Certyfikat TUV 14001:2004 System zarządzania środowiskowego w zakresie: Projektowanie, produkcja i sprzedaż kabli i przewodów. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr 300/500 V, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną
z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnvKSLYekwżo-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-15

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

375 016

2 x 0,5

4,8

12

32

375 013

3 x 0,5

5,1

16,8

39

375 040

4 x 0,5

5,5

21,6

47

375 055

5 x 0,5

6

26,4

56

375 025

6 x 0,5

6,5

31,2

67

375 056

7 x 0,5

6,5

36

69

375 057

8 x 0,5

7

40,8

80

375 014

10 x 0,5

8,1

50,4

94

375 054

12 x 0,5

8,4

60

108

375 058

14 x 0,5

8,8

69,6

122

375 048

16 x 0,5

9,3

79,2

138

375 059

20 x 0,5

10,7

98,4

182

375 060

21 x 0,5

10,7

103,2

185

375 061

25 x 0,5

12,3

122,4

228

375 062

32 x 0,5

13,2

156

274

375 063

37 x 0,5

13,7

180

303

375 064

42 x 0,5

14,9

204

356

375 065

50 x 0,5

16,2

242,4

412

375 066

56 x 0,5

16,7

271,2

447

375 001

2 x 0,75

5,2

19,2

40

375 024

3 x 0,75

5,4

26,4

49

375 002

4 x 0,75

5,9

33,6

59

375 044

5 x 0,75

6,4

40,8

72

375 021

6 x 0,75

7

48

86

375 028

7 x 0,75

7

55,2

90

375 029

8 x 0,75

7,5

62,4

103

375 045

10 x 0,75

8,8

76,8

122

375 022

12 x 0,75

9,1

91,2

140

375 023

14 x 0,75

10

105,6

170

375 003

16 x 0,75

10,5

120

191

375 053

20 x 0,75

11,6

148,8

236

375 067

21 x 0,75

11,6

156

240

375 068

25 x 0,75

13,4

184,8

295

375 049

32 x 0,75

14,6

235,2

365

375 004

37 x 0,75

15,1

271,2

404

375 069

42 x 0,75

16,2

307,2

465

375 070

50 x 0,75

17,7

364,8

539

375 005

2 x 1,0

5,5

24

46

375 008

3 x 1,0

5,8

33,6

58

375 006

4 x 1,0

6,4

43,2

71

375 007

5 x 1,0

6,9

52,8

87

375 026

6 x 1,0

7,5

62,4

103

375 011

7 x 1,0

7,5

72

109

375 031

8 x 1,0

8,1

81,6

126

375 012

10 x 1,0

9,9

100,8

160

375 009

12 x 1,0

10,3

120

184

375 010

14 x 1,0

10,8

139,2

208

375 030

16 x 1,0

11,3

158,4

236

375 032

20 x 1,0

12,8

196,8

299

375 071

21 x 1,0

12,8

206,4

304

375 035

25 x 1,0

14,7

244,8

373

375 034

32 x 1,0

15,8

312

453

375 042

37 x 1,0

16,4

360

504

375 072

42 x 1,0

17,6

408

580

375 073

50 x 1,0

19,4

484,8

684

375 018

2 x 1,5

6,1

36

58

375 015

3 x 1,5

6,4

50,4

75

375 037

4 x 1,5

7

64,8

93

375 020

5 x 1,5

7,7

79,2

114

375 074

6 x 1,5

8,3

93,6

136

375 017

7 x 1,5

8,3

108

145

375 051

8 x 1,5

9

122,4

167

375 039

10 x 1,5

11

151,2

211

375 036

12 x 1,5

11,4

180

243

375 075

14 x 1,5

12,2

208,8

283

375 076

16 x 1,5

12,8

237,6

320

375 077

20 x 1,5

14,4

295,2

405

375 078

21 x 1,5

14,4

309,6

414

375 079

25 x 1,5

16,3

367,2

495

375 080

32 x 1,5

17,6

468

607

375 081

37 x 1,5

18,5

540

687

375 082

42 x 1,5

19,9

612

790

375 083

50 x 1,5

21,7

727,2

921

375 019

2 x 2,5

6,9

55,2

79

375 046

3 x 2,5

7,3

79,2

104

375 038

4 x 2,5

8

103,2

131

375 084

5 x 2,5

8,8

127,2

163

375 085

6 x 2,5

10

151,2

205

375 086

7 x 2,5

10

175,2

219

375 087

8 x 2,5

10,9

199,2

254

375 088

10 x 2,5

12,9

247,2

311

375 089

12 x 2,5

13,4

295,2

361

375 090

14 x 2,5

14,3

343,2

420

375 091

16 x 2,5

15

391,2

477

375 092

2 x 4,0

8,3

86,4

114

375 093

3 x 4,0

8,8

124,8

153

375 094

4 x 4,0

10,1

163,2

205

375 095

5 x 4,0

11,1

201,6

254

375 096

7 x 4,0

12,3

278,4

334

375 097

3 x 6,0

10,6

182,4

227

375 098

4 x 6,0

11,7

240

289

375 099

5 x 6,0

13

297,6

369

375 100

7 x 6,0

14,5

412,8

486

375 101

3 x 10,0

13,4

297,6

373

375 102

4 x 10,0

15

393,6

488

375 103

5 x 10,0

16,5

489,6

613

375 104

7 x 10,0

18,1

681,6

804

375 105

3 x 16,0

16

475,2

565

375 106

4 x 16,0

17,6

628,8

730

375 107

5 x 16,0

19,6

782,4

931

375 108

7 x 16,0

21,5

1089,6

1229

375 109

3 x 25,0

18,7

734,4

812

375 110

4 x 25,0

20,7

974,4

1055

375 111

5 x 25,0

23

1214,4

1344

375 112

3 x 35,0

22

1022,4

1115

375 113

4 x 35,0

24,6

1358,4

1466

375 114

5 x 35,0

27,2

1694,4

1859

375 115

3 x 50,0

27,6

1464

1636

375 116

4 x 50,0

30,8

1944

2151

375 117

5 x 50,0

34,1

2424

2736

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Katalog kabli

Program produkcji

dol 1 kopiaProdukujemy kable do przesyłania sygnałów analogowych oraz cyfrowych w systemach automatyki, sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń, w lokalnych sieciach komputerowych, w aparaturze kontrolno-pomiarowej, a także w sprzęcie audiowizualnym. Czytaj więcej...

Katalog produktów

dol 2 kopiaW celu zamówienia naszego Katalogu na CD wyślij e-mail z prośba o przesłanie katalogu

Informator Techniczny

dol 3 kopiaOferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.
Czytaj więcej...

Początek strony