СЕРТИФИКАТЫ

iso9001Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 Technokabel S.A. uzyskał aprobatę techniczną wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na przewody ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

 Aprobata została wydana na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Aprobata do pobrania:

acrobat reader_50x50

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх