СЕРТИФИКАТЫ

iso9001Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane TECHNOFLEKS LiYCY-Nr 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYCY-Nr-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiYC11Y-Nr 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYC11Yżo-Nr 300/500 V - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju
i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHCH-Nr 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHCHżo-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYCYv-Nr 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYCYvżo-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

3,0 kV sk

20 MΩ·km

 

+ 70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250

DIN VDE 0281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0125 086

1 x 0,5

3,5

8,8

21

0125 014

2 x 0,5

5,1

17,6

37

0125 087

3 x 0,5

5,4

22,5

44

0125 032

4 x 0,5

5,8

28,9

53

0125 088

5 x 0,5

6,3

33,7

63

0125 021

6 x 0,5

6,8

39,4

74

0125 071

7 x 0,5

6,8

44,2

76

0125 045

8 x 0,5

7,3

50,0

88

0125 030

10 x 0,5

8,5

65,9

108

0125 033

12 x 0,5

8,8

76,6

123

0125 053

14 x 0,5

9,2

87,0

138

0125 020

16 x 0,5

10,1

98,5

165

0125 034

18 x 0,5

10,6

108,7

183

0125 089

19 x 0,5

10,6

113,5

185

0125 054

21 x 0,5

11,1

124,4

204

0125 019

24 x 0,5

12,4

141,7

234

0125 090

25 x 0,5

12,7

147,2

250

0125 046

27 x 0,5

12,7

156,8

255

0125 047

30 x 0,5

13,1

172,3

277

0125 091

34 x 0,5

14,3

194,1

327

0125 049

36 x 0,5

14,3

203,7

332

0125 092

37 x 0,5

14,3

208,5

335

0125 050

40 x 0,5

14,8

224,1

360

0125 093

41 x 0,5

15,4

237,1

388

0125 094

1 x 0,75

3,6

12,0

24

0125 012

2 x 0,75

5,5

22,5

43

0125 051

3 x 0,75

5,7

30,0

52

0125 058

4 x 0,75

6,2

38,5

63

0125 057

5 x 0,75

6,7

46,4

76

0125 037

6 x 0,75

7,3

54,8

91

0125 037

7 x 0,75

7,3

62,0

95

0125 095

8 x 0,75

7,9

74,0

113

0125 072

10 x 0,75

9,2

91,8

135

0125 026

12 x 0,75

9,9

106,9

163

0125 073

14 x 0,75

10,4

122,6

184

0125 018

16 x 0,75

10,9

138,3

206

0125 027

18 x 0,75

11,5

154,2

229

0125 074

19 x 0,75

11,5

161,4

233

0125 075

21 x 0,75

12,2

177,1

263

0125 076

24 x 0,75

13,5

202,1

295

0125 028

25 x 0,75

13,8

210,1

315

0125 096

27 x 0,75

13,8

224,5

323

0125 077

30 x 0,75

14,4

247,1

358

0125 078

34 x 0,75

15,6

285,7

421

0125 097

1 x 1,0

3,8

14,4

27

0125 003

2 x 1,0

5,8

28,9

50

0125 013

3 x 1,0

6,1

38,5

62

0125 004

4 x 1,0

6,7

48,8

76

0125 024

5 x 1,0

7,2

59,4

93

0125 022

6 x 1,0

7,9

74,0

113

0125 025

7 x 1,0

7,9

83,6

119

0125 067

8 x 1,0

8,5

94,7

137

0125 005

10 x 1,0

10,3

117,7

174

0125 029

12 x 1,0

10,7

137,8

199

0125 035

14 x 1,0

11,2

158,8

224

0125 006

16 x 1,0

11,7

178,8

252

0125 068

18 x 1,0

12,6

199,9

288

0125 036

19 x 1,0

12,6

209,5

293

0125 042

21 x 1,0

13,2

230,1

324

0125 061

24 x 1,0

14,8

262,5

371

0125 007

25 x 1,0

15,2

279,6

402

0125 052

27 x 1,0

15,2

298,8

413

0125 040

30 x 1,0

15,7

329,2

449

0125 098

1 x 1,5

4,1

19,8

33

0125 008

2 x 1,5

6,4

38,6

61

0125 009

3 x 1,5

6,7

53,6

78

0125 010

4 x 1,5

7,3

69,2

97

0125 038

5 x 1,5

8,1

88,9

124

0125 056

6 x 1,5

8,7

105,4

147

0125 001

7 x 1,5

8,7

119,8

155

0125 079

8 x 1,5

9,8

135,4

189

0125 043

10 x 1,5

11,4

168,4

226

0125 011

12 x 1,5

12,0

198,2

266

0125 055

14 x 1,5

12,6

228,7

301

0125 063

16 x 1,5

13,2

258,9

340

0125 099

18 x 1,5

13,9

289,5

379

0125 023

19 x 1,5

13,9

303,9

388

0125 100

21 x 1,5

14,8

334,5

436

0125 060

24 x 1,5

16,5

389,3

498

0125 101

25 x 1,5

16,8

404,6

529

0125 102

1 x 2,5

4,5

30,4

44

0125 015

2 x 2,5

7,2

59,4

83

0125 044

3 x 2,5

7,6

84,2

109

0125 031

4 x 2,5

8,4

113,7

141

0125 080

5 x 2,5

9,2

139,8

175

0125 103

6 x 2,5

10,4

165,8

219

0125 104

7 x 2,5

10,4

189,8

233

0125 105

8 x 2,5

11,3

216,4

270

0125 069

10 x 2,5

13,3

268,8

330

0125 106

12 x 2,5

13,8

318,1

381

0125 081

14 x 2,5

14,7

367,9

442

0125 070

16 x 2,5

15,5

424,6

507

0125 082

18 x 2,5

16,4

475,4

567

0125 107

2 x 4,0

8,7

95,8

123

0125 083

3 x 4,0

9,2

135,0

163

0125 084

4 x 4,0

10,5

175,7

216

0125 108

5 x 4,0

11,5

216,6

268

0125 109

7 x 4,0

12,7

296,0

350

0125 110

3 x 6,0

11,0

196,2

240

0125 111

4 x 6,0

12,3

256,6

310

0125 112

5 x 6,0

13,4

317,0

386

0125 113

7 x 6,0

14,9

435,6

507

0125 114

3 x 10,0

13,8

318,1

392

0125 085

4 x 10,0

15,5

424,6

516

0125 115

5 x 10,0

17,0

525,2

645

0125 116

7 x 10,0

18,8

722,2

850

0125 117

3 x 16,0

16,5

504,5

593

0125 118

4 x 16,0

18,1

663,0

761

0125 119

5 x 16,0

20,1

822,2

967

0125 120

7 x 16,0

22,0

1135,3

1270

0125 121

3 x 25,0

19,2

771,4

846

0125 122

4 x 25,0

21,2

1017,6

1093

0125 123

5 x 25,0

23,7

1287,3

1411

0125 124

3 x 35,0

22,9

1091,9

1191

0125 125

4 x 35,0

25,3

1438,0

1536

0125 126

5 x 35,0

28,1

1812,9

1964

0125 127

3 x 50,0

28,5

1575,0

1737

0125 128

4 x 50,0

31,7

2070,9

2265

0125 129

5 x 50,0

35,2

2600,9

2888

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх