СЕРТИФИКАТЫ

iso9001Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

 GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Giętkie kable TECHNOFLEKS LiYY-P 0,6/1 kV oraz TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 0,6/1 kV z wiązkami parowymi przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych,
a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie),
klasy 5 wg 
PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100
w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P 0,6/1 kV, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYY-P-O 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYY-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiY11Y-P-Nr 0,6/1 kV - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju
i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiHH-P-Nr  0,6/1 kV - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOFLEKS LiYYv-P 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYYv-P-Nr  0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną  powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

Próba napięciowa

Minimalna rezystancja izolacji

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

3,5 kV sk

20 MΩ·km

 

+   70°C

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,

DIN VDE 0281

 

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

475 004

2 x 2 x 0,5

9

19,2

82

475 005

3 x 2 x 0,5

9,6

28,8

95

475 006

4 x 2 x 0,5

10,7

38,4

122

475 007

5 x 2 x 0,5

11,8

48

145

475 008

6 x 2 x 0,5

13,1

57,6

175

475 009

7 x 2 x 0,5

13,1

67,2

193

475 010

8 x 2 x 0,5

13,9

76,8

215

475 011

10 x 2 x 0,5

16

96

269

475 012

12 x 2 x 0,5

16,8

115,2

309

475 013

16 x 2 x 0,5

19,4

153,6

413

475 014

18 x 2 x 0,5

20,4

172,8

455

475 015

20 x 2 x 0,5

21,4

192

497

475 016

25 x 2 x 0,5

24

240

625

475 017

30 x 2 x 0,5

25,9

288

727

475 018

40 x 2 x 0,5

29,5

384

932

475 019

50 x 2 x 0,5

32,8

480

1149

475 002

2 x 2 x 0,75

9,7

28,8

96

475 020

3 x 2 x 0,75

10,4

43,2

118

475 021

4 x 2 x 0,75

11,5

57,6

146

475 003

5 x 2 x 0,75

12,8

72

181

475 022

6 x 2 x 0,75

14

86,4

210

475 023

7 x 2 x 0,75

14

100,8

233

475 001

8 x 2 x 0,75

15,1

115,2

268

475 024

10 x 2 x 0,75

17,2

144

327

475 025

12 x 2 x 0,75

18

172,8

376

475 026

16 x 2 x 0,75

20,8

230,4

503

475 027

20 x 2 x 0,75

23,3

288

631

475 028

2 x 2 x 1,0

10,5

38,4

119

475 029

3 x 2 x 1,0

11,1

57,6

138

475 030

4 x 2 x 1,0

12,4

76,8

178

475 031

5 x 2 x 1,0

13,7

96

214

475 032

6 x 2 x 1,0

15,1

115,2

256

475 033

7 x 2 x 1,0

15,1

134,4

285

475 034

8 x 2 x 1,0

16,1

153,6

319

475 035

10 x 2 x 1,0

18,3

192

389

475 036

12 x 2 x 1,0

19,6

230,4

470

475 037

14 x 2 x 1,0

21

268,8

537

475 038

16 x 2 x 1,0

22,2

307,2

602

475 039

18 x 2 x 1,0

23,8

345,6

690

475 040

20 x 2 x 1,0

24,9

384

754

475 041

2 x 2 x 1,5

11,4

57,6

148

475 042

3 x 2 x 1,5

12,3

86,4

180

475 043

4 x 2 x 1,5

13,5

115,2

224

475 044

5 x 2 x 1,5

15,1

144

278

475 045

6 x 2 x 1,5

16,5

172,8

324

475 046

7 x 2 x 1,5

16,5

201,6

363

475 047

8 x 2 x 1,5

17,6

230,4

408

475 048

10 x 2 x 1,5

20,5

288

520

475 049

12 x 2 x 1,5

21,4

345,6

602

475 050

14 x 2 x 1,5

23,3

403,2

712

475 051

16 x 2 x 1,5

24,7

460,8

797

475 052

18 x 2 x 1,5

26

518,4

884

475 053

20 x 2 x 1,5

27,3

576

971

475 054

2 x 2 x 2,5

13

96

201

475 055

3 x 2 x 2,5

13,8

144

241

475 056

4 x 2 x 2,5

15,5

192

312

475 057

5 x 2 x 2,5

17,1

240

377

475 058

6 x 2 x 2,5

19,1

288

461

475 059

7 x 2 x 2,5

19,1

336

517

475 060

8 x 2 x 2,5

20,3

384

582

475 061

10 x 2 x 2,5

23,6

480

737

475 062

12 x 2 x 2,5

24,7

576

853

475 063

14 x 2 x 2,5

26,5

672

978

475 064

16 x 2 x 2,5

28,1

768

1102

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх