СЕРТИФИКАТЫ

iso9001Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii sieciowania radiacyjnego dla różnych typów kabli oraz wybranych materiałów izolacyjnych. Oprócz zaprojektowania nowej technologii powstanie 5 grup prototypów kabli.

Efektem projektu będzie gotowa do wdrożenia, innowacyjna technologia sieciowania radiacyjnego kabli. Pozwoli ona na wprowadzenie do oferty firmy Technokabel Spółka Akcyjna nowych produktów – kabli sieciowanych radiacyjnie.

Całkowita wartość projektu: 7 383 153,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 261 403,99 PLN

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх