KABLE OGNIOODPORNE BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracje CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable ognioodporne bezhalogenowe TECHNOFLAME HTKSH FE180 PH90/E30-E90 i TECHNOFLAME HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń systemów alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) itp. oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru.

W przypadku pożaru, kable te zapewniają podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru i oraz podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych).

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji żył wg

  norm PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – TECHNOFLAME HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90,

- czerwona powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg EN 50290-2-27 i VDE 0250-214 – HM2.

DANE TECHNICZNE

Typ kabla

 

HTKSH FE180 PH90/E30-E90

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,8

1,0

1,4

1,8

2,3

2,8

0,8

1,0

1,4

1,8

2,3

2,8

Przekrój żyły przewodzącej

mm2

0,5

0,75

1,5

2,5

4

6

0,5

0,75

1,5

2,5

4

6

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

75

48

24,5

14,9

9,3

6,3

75

48

24,5

14,9

9,3

6,3

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz       

- maksymalna

nF/km

80

80

90

90

100

100

100

100

130

130

130

140

                                  - średnia

60

60

70

70

70

80

80

90

110

120

120

130

Napięcie pracy:    240 V
Próba napięciowa:    1500 V sk
Minimalna rezystancja izolacji:    500 MΩ·km
Indukcyjność, około:    0,7 mH/km
Korozyjność wydziel. gazów:     PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

-pH, około:     6,8
- konduktywność, około:    0,4 µS/mm
Gęstość dymu:     PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
- przepuszczalność światła, min.:    70 %

 Zakres temperatur pracy:
    podczas pracy    od - 30 do + 80°C
    podczas układania    od   - 5 do + 70°C
Minimalny promień gięcia:    10 x średnica kabla
Palność kabla: nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności
        
Próby palności: PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji: E30-E90 - DIN 4102-12    
                                PH120 - PN-EN 50200+Załącznik E lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180: IEC 60331-21, IEC 60331-11
Wykonanie wg norm: AT-0603-0098/2011/2016; WT-TK-43

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli, zgodnych z wydanymi dla producentów zamocowań Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT) lub Aprobatami Technicznymi (AT). Należy stosować tylko certyfikowane zespoły kablowe, przebadane zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12 lub PN-EN 50200 (PN-EN 50362).

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

 Symbol wyrobu

Ciepło spalania

(około) kWh/m

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 0,8

0,09

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 0,8

0,17

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 3 x 2 x 0,8

0,19

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 4 x 2 x 0,8

0,23

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 5 x 2 x 0,8

0,26

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 7 x 2 x 0,8

0,34

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 10 x 2 x 0,8

0,45

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 1,0

0,10

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 1,0

0,18

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 3 x 2 x 1,0

0,21

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 4 x 2 x 1,0

0,25

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 5 x 2 x 1,0

0,32

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 1,4

0,12

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 1,4

0,22

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 3 x 2 x 1,4

0,26

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 4 x 2 x 1,4

0,33

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 1,8

0,19

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 1,8

0,36

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 2,3

0,22

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 2,8

0,25

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 0,8

0,09

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 0,8

0,17

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 3 x 2 x 0,8

0,20

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 4 x 2 x 0,8

0,23

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 1,0

0,10

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 1,0

0,19

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 3 x 2 x 1,0

0,22

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 4 x 2 x 1,0

0,25

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 5 x 2 x 1,0

0,32

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 8 x 2 x 1,0

0,42

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 1,4

0,12

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 1,4

0,22

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 4 x 2 x 1,4

0,33

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 5 x 2 x 1,4

0,38

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 6 x 2 x 1,4

0,43

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 1,8

0,19

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 1,8

0,36

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 2,3

0,22

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 2 x 2 x 2,3

0,42

HTKSHekw FE180 PH90/E30-E90 1 x 2 x 2,8

0,25

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.