TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE BEZHALOGENOWE
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable bezhalogenowe HTKSH i HTKSHekw przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń stacyjnych telefonicznych, teletransmisyjnych oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – HTKSHekw,

- czerwona powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg EN 50290-2-27 i VDE 0250-214 – HM2.

 
DANE TECHNICZNE
 

Typ kabla

 

HTKSH

HTKSHekw

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,5

0,8

1,0

1,5

0,5

0,8

1,0

1,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km 

195,6

75

48

24,0

195,6

75

48

24,0

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1kHz         
                                              -
maksymalna

nF/km

120

120

120

120

200

200

200

200

                                                  - średnia

60

60

70

70

90

90

130

130


 

Napięcie pracy

240 V

Próba napięciowa

1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji

500 MΩ·km

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Korozyjność wydz. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 80°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

AT-603-0417/2014, WT-TK-4

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x średnica żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

HTKSH

0019 015

1 x 2 x 0,5

3,2

3,8

13,5

0019 009

2 x 2 x 0,5

4,4

7,7

22,5

0019 010

3 x 2 x 0,5

4,6

11,5

28,0

0019 012

4 x 2 x 0,5

5,0

15,4

34,5

0019 008

1 x 2 x 0,8

4,2

9,6

24,5

0019 006

1 x 4 x 0,8

4,8

19,2

38,5

0019 002

2 x 2 x 0,8

6,1

19,2

45,0

0019 005

3 x 2 x 0,8

6,5

28,8

57,0

0019 007

4 x 2 x 0,8

7,1

38,4

72,0

0019 001

1 x 2 x 1,0

4,6

15,4

32,0

0019 003

2 x 2 x 1,0

6,8

30,7

58,0

0019 004

1 x 2 x 1,5

5,4

33,8

51,0

HTKSHekw

0533 008

2 x 2 x 0,5

4,6

8,9

25,0

0533 009

3 x 2 x 0,5

4,8

12,7

31,0

0533 002

1 x 2 x 0,8

4,4

10,8

27,0

0533 003

1 x 4 x 0,8

5,0

20,4

41,0

0533 010

2 x 2 x 0,8

6,3

20,4

46,0

0533 004

3 x 2 x 0,8

6,7

30,0

60,0

0533 006

4 x 2 x 0,8

7,3

39,6

76,0

0533 005

5 x 2 x 0,8

8,2

53,0

93,0

0533 001

1 x 2 x 1,0

4,8

16,6

33,5

0533 007

2 x 2 x 1,0

7,0

31,9

60,0

0533 016

1 x 2 x 1,5

5,6

35,0

55,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.