PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu HDGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, HLGs(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V i ekranowane typu HDGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, HLGsekw(żo) FE180 PH90/E30-E90 300/500 V, przeznaczone są do zasilania instalacji w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. Przewody zaleca się stosować w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogą być stosowane w systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i innych urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru.

Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru.

W przypadku pożaru, kable te zapewniają podtrzymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru oraz podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe (D) lub wielodrutowe (L) z miękkich drutów miedzianych gołych lub ocynowanych, klasy 1, 2 lub 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej,

- kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308 S2,

 

Liczba

Barwy izolacji żył w przewodzie

żył

z żyłą ochronną (żo)

bez żyły ochronnej

2

-

niebieska i brązowa

3

zielono-zółta, niebieska, brązowa

brązowa, czarna i szara

4

zielono-zółta, brązowa, czarna i szara

niebieska, brązowa, czarna i szara

5

zielono-zółta, niebieska, brązowa, czarna, szara

czarna, niebieska, brązowa, czarna i szara

powyżej 5 żył

żyły numerowane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- żyły izolowane skręcone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skrętu,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową dla przewodów HDGsekw i HLGsekw,

- ekran statyczny dla przewodów HDGsekw i HLGsekw z laminowanej tworzywem folii aluminiowej, z ocynowaną żyłą uziemiającą,

- powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły

mm2

0,75

1

1,5

2,5

4

6

Średnica żyły (HDGs), około

mm

1,0

1,1

1,4

1,8

2,3

2,8

Maks. rezystancja żył w temp. 20°C - HDGs

Ω/km

24,5

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

Maks. rezystancja żył w temp. 20°C - HLGs

Ω/km

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

3,30

Pojemność pomiędzy żyłami  przy 1kHz,
                                     - maksymalna

nF/km

120

120

120

120

120

120

                                         - średnia

70

70

80

80

100

100

 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

2 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

500 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 85°C

przy zwarciu (max. 5 s)

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 25 do + 85°C

podczas układania

od   - 10 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

przewody HDGs(ekw)

przewody HLGs(ekw)

10 x średnica przewodu

6 x średnica przewodu

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E30-E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

IEC 60331-21, IEC 60331-11, AT-603-0248/2009/2014, WT-TK-46

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

HDGs

1195 031

2 x 0,75

6,4

14,4

50

1195 005

2 x 1

6,6

19,2

55

1195 006

2 x 1,5

7,5

28,8

75

1195 007

2 x 2,5

8,9

48,0

105

1195 014

2 x 4

9,8

77,0

140

1195 023

2 x 6

11,8

115

196

HDGsżo

1195 032

3 x 0,75

6,5

21,6

52

1195 003

3 x 1

6,8

28,8

66

1195 001

3 x 1,5

8,2

43,2

95

1195 002

3 x 2,5

9,4

72,0

137

1195 004

3 x 4

10,6

115,0

191

1195 015

3 x 6

12,5

173,0

275

1195 033

4 x 0,75

7,3

28,8

67

1195 010

4 x 1

7,6

38,4

88

1195 008

4 x 1,5

8,9

58,0

122

1195 017

4 x 2,5

10,4

96,0

180

1195 021

4 x 4

11,6

154,0

235

1195 025

4 x 6

13,6

230,0

340

1195 034

5 x 0,75

8,1

36,0

86

1195 020

5 x 1

8,4

48,0

121

1195 012

5 x 1,5

9,7

72,0

151

1195 011

5 x 2,5

11,4

120,0

220

1195 013

5 x 4

12,7

192,0

305

1195 022

5 x 6

14,9

288,0

420

1195 016

7 x 1,5

10,7

101,0

190

1195 019

7 x 2,5

12,4

168,0

285

HLGs

1197 001

2 x 1

6,8

19,2

55

1197 002

2 x 1,5

8,0

28,8

75

1197 006

2 x 2,5

9,4

48,0

110

HLGsżo

1197 003

3 x 1

7,2

28,8

72

1197 004

3 x 1,5

8,5

43,2

99

1197 005

3 x 2,5

9,9

72,0

149

1197 007

4 x 1

8,0

38,4

94

1197 008

4 x 1,5

9,4

58,0

130

HDGsekw

1196 008

2 x 1

6,6

26,4

59

1196 007

2 x 1,5

7,7

36,0

77

1196 003

2 x 2,5

9,1

55,0

114

HDGsekwżo

1196 001

3 x 1,5

8,1

50,0

101

1196 010

3 x 2,5

9,6

79,0

149

HLGsekw

1198 001

2 x 1

7,0

19,2

73

1198 006

2 x 1,5

8,0

36,0

81

1198 008

2 x 4

10,5

86,0

148

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.