OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH-J SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości)  w urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty,

- żyły izolowane skręcone z wkładkami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- owinięcie z taśmy mikowej,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1- HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Skuteczność ekranowania, około

75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia                  15 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0495/2016, WT-TK-44, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

1669 001

4x1,5

13,2

100,0

260

0,9

1669 006

4x2,5

14,0

135

305

1,0

1669 007

4x4

15,2

198

385

1,2

1669 008

4x6

16,8

280

490

1,4

1669 009

4x10

19,2

442

700

1,7

1669 003

4x16

23,6

739

1120

2,8

1669 004

4x25

27,6

1109

1570

3,7

1669 005

4x35

30,5

1511

2020

4,4

1669 002

4x50

37,4

2175

2918

6,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.