KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających).

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- żyła współosiowa wykonana w postaci obwoju z drutów miedzianych gołych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej,

- żyła współosiowa owinięta taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

   

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu,
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

1222 005

3 x 1,5 RE/1,5

13,3

58,0

245

0,80

1222 006

3 x 2,5 RE/2,5

14,3

96,0

300

0,90

1222 007

3 x 4,0 RE/4,0

15,8

154,0

390

1,05

1222 040

3 x 6,0 RE/6,0

17,1

230,0

495

1,19

1222 041

3 x 10 RE/10

19,2

384,0

700

1,41

1222 042

3 x 16 RE/16

22,6

614,0

1010

1,83

1222 043

3 x 25 RM/16

26,0

874,0

1410

2,52

1222 046

3 x 35 RM/16

28,0

1162,0

1750

2,88

1222 047

3 x 50 RM/25

31,8

1680,0

2350

3,57

1222 003

4 x 1,5 RE/1,5

14,2

72,0

285

0,90

1222 008

4 x 2,5 RE/2,5

15,5

120,0

360

1,04

1222 009

4 x 4,0 RE/4,0

16,9

192,0

460

1,18

1222 010

4 x 6,0 RE/6,0

18,3

288,0

585

1,33

1222 011

4 x 10 RE/10

20,8

480,0

845

1,63

1222 044

4 x 16 RE/16

23,9

768,0

1210

2,04

1222 013

4 x 25 RM/16

28,1

1114,0

1710

2,84

1222 014

4 x 35 RE/16

30,4

1498,0

2160

3,26

1222 004

4 x 50 RM/25

34,5

2160,0

2920

4,19

1222 048

7 x 1,5 RE/2,5

16,6

125,0

405

1,18

1222 045

7 x 2,5 RE/2,5

17,6

192,0

495

1,31

1222 049

12 x 1,5 RE/2,5

20,7

197,0

605

1,73

1222 015

12 x 2,5 RE/4,0

22,5

326,0

775

1,94

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.