KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed wodą i wilgocią, kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu (N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

kable wielożyłowe

12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E30

DIN 4102-12

PH30

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

(N)HXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

1192 073

1 x 16 RE

8,8

154,0

210

0,32

1192 074

1 x 25 RM

10,8

240,0

315

0,44

1192 075

1 x 35 RM

11,8

336,0

410

0,49

1192 076

1 x 50 RM

13,4

480,0

550

0,61

1192 077

1 x 70 RM

15,2

672,0

760

0,73

1192 078

1 x 95 RM

17,3

912,0

1070

0,91

1192 079

1 x 120 RM

18,8

1152,0

1270

1,00

1192 081

2 x 1,5 RE

9,7

28,8

145

0,55

1192 080

2 x 2,5 RE

10,5

48,0

179

0,64

1192 082

2 x 4 RE

11,4

77,0

230

0,74

1192 083

2 x 6 RE

12,4

115,0

290

0,86

1192 084

2 x 10 RE

14,0

192,0

405

1,07

1192 085

2 x 16 RE

16,0

307,0

575

1,37

1192 086

2 x 25 RM

19,9

480,0

880

2,07

(N)HXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

1192 062

3 x 1,5 RE

10,2

43,0

167

0,59

1192 001

3 x 2,5 RE

11,0

72,0

210

0,67

1192 087

3 x 4 RE

12,0

115,0

275

0,78

1192 007

3 x 6 RE

13,1

173,0

350

0,90

1192 008

3 x 10 RE

14,8

288,0

500

1,11

1192 088

3 x 16 RM

17,6

4610

770

1,48

1192 089

3 x 25 RM

21,4

720,0

1110

2,14

1192 004

4 x 1,5 RE

11,1

58,0

199

0,68

1192 090

4 x 2,5 RE

12,0

96,0

255

0,77

1192 091

4 x 4 RE

13,1

154,0

335

0,90

1192 092

4 x 6 RE

14,3

230,0

430

1,04

1192 093

4 x 10 RE

16,5

384,0

630

1,31

1192 096

4 x 16 RM

19,4

614,0

970

1,70

1192 094

4 x 25 RM

23,6

960,0

1400

2,45

1192 095

4 x 35 RM

26,3

1344,0

1840

2,95

1192 003

4 x 50 RM

30,1

1920,0

2480

3,79

1192 098

5 x 1,5 RE

12,1

72,0

240

0,79

1192 097

5 x 2,5 RE

13,1

120,0

305

0,90

1192 099

5 x 4 RE

14,3

192,0

400

1,05

1192 100

5 x 6 RE

15,9

288,0

530

1,24

1192 057

5 x 10 RE

18,0

480,0

765

1,53

1192 101

5 x 16 RM

21,5

768,0

1200

2,04

1192 105

5 x 25 RM

26,2

1200,0

1720

2,94

1192 102

5 x 35 RM

29,0

1680,0

2260

3,47

1192 103

5 x 50 RM

33,4

2400,0

3100

4,54

1192 104

7 x 1,5 RE

13,1

101,0

290

0,90

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.