KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed wodą i wilgocią, kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

kable wielożyłowe

12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

(N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

1192 106

1 x 16 RE

8,8

154,0

210

0,32

1192 107

1 x 25 RM

10,8

240,0

315

0,44

1192 108

1 x 35 RM

11,8

336,0

410

0,49

1192 051

1 x 50 RM

13,4

480,0

550

0,61

1192 046

1 x 70 RM

15,2

672,0

755

0,73

1192 052

1 x 95 RM

17,3

912,0

1070

0,91

1192 109

1 x 120 RM

18,8

1152,0

1260

1,00

1192 047

2 x 1,5 RE

9,7

28,8

147

0,55

1192 048

2 x 2,5 RE

10,5

48,0

181

0,64

1192 056

2 x 4 RE

11,4

77,0

230

0,74

1192 072

2 x 6 RE

12,4

115,0

290

0,86

1192 070

2 x 10 RE

14,0

192,0

405

1,07

1192 110

2 x 16 RE

16,0

307,0

575

1,37

1192 068

2 x 25 RM

19,9

480,0

880

2,07

(N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

1192 009

3 x 1,5 RE

10,2

43,2

168

0,59

1192 010

3 x 2,5 RE

11,0

72,0

210

0,67

1192 019

3 x 4 RE

12,0

115,0

275

0,78

1192 024

3 x 6 RE

13,1

173,0

350

0,90

1192 027

3 x 10 RE

14,8

288,0

500

1,11

1192 041

3 x 16 RM

17,6

461,0

770

1,48

1192 029

3 x 25 RM

21,4

720,0

1110

2,14

1192 018

4 x 1,5 RE

11,1

58,0

200

0,68

1192 026

4 x 2,5 RE

12,0

96,

255

0,77

1192 049

4 x 4 RE

13,1

154,0

335

0,90

1192 050

4 x 6 RE

14,3

230,0

435

1,04

1192 034

4 x 10 RE

16,5

384,0

630

1,31

1192 042

4 x 16 RM

19,4

614,0

970

1,70

1192 036

4 x 25 RM

23,6

960,0

1400

2,45

1192 037

4 x 35 RM

26,3

1344,0

1840

2,95

1192 006

4 x 50 RM

30,1

1920,0

2470

3,79

1192 043

5 x 1,5 RE

12,1

72,0

240

0,79

1192 012

5 x 2,5 RE

13,1

120,0

305

0,90

1192 025

5 x 4 RE

14,3

192,0

400

1,05

1192 013

5 x 6 RE

15,9

288,0

530

1,24

1192 011

5 x 10 RE

18,0

480,0

765

1,53

1192 111

5 x 16 RM

21,5

768,0

1190

2,04

1192 020

5 x 25 RM

26,2

1200,0

1720

2,94

1192 021

5 x 35 RM

29,0

1680,0

2250

3,47

1192 022

5 x 50 RM

33,4

2400,0

3050

4,54

1192 017

7 x 1,5 RE

13,1

101,0

280

0,90

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.