KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed wodą i wilgocią, kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- żyła współosiowa wykonana w postaci obwoju z drutów miedzianych gołych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej,

- żyła współosiowa owinięta taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+   90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

15 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia,
o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

 

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

0700 069

2 x 1,5 RE/1,5

12,7

43,2

220

0,77

0700 077

2 x 2,5 RE/2,5

13,8

72,0

270

0,87

0700 070

2 x 4 RE/ 4

15,2

115,0

345

1,02

0700 072

2 x 6 RE/ 6

16,4

173,0

430

1,15

0700 078

2 x 10 RE/ 10

18,4

288,0

600

1,39

0700 079

2 x 16 RE/ 16

20,9

461,0

835

1,72

0700 080

2 x 25 RM/ 16

24,4

634,0

1160

2,44

0700 081

2 x 35 RM/ 16

26,6

826,0

1430

2,89

0700 082

2 x 50 RM/ 25

29,9

1200,0

1900

3,52

0700 083

2 x 70 RM/ 35

34,2

1680,0

2610

4,65

0700 084

2 x 95 RM/ 50

38,6

2304,0

3550

5,69

0700 085

2 x 120 RM/ 70

43,0

2976,0

4500

6,82

0700 014

3 x 1,5 RE/ 1,5

13,3

58,0

245

0,80

0700 016

3 x 2,5 RE/ 2,5

14,3

96,0

300

0,90

0700 071

3 x 4 RE/4

15,8

154,0

390

1,05

0700 025

3 x 6 RE/ 6

17,1

230,0

495

1,19

0700 073

3 x 10 RE/ 10

19,2

384,0

700

1,41

0700 074

3 x 16 RE/ 16

21,9

614,0

990

1,74

0700 018

3 x 25 RM/ 16

26,0

874,0

1410

2,52

0700 075

3 x 35 RM /16

28,0

1162,0

1750

2,88

0700 022

3 x 50 RM/ 25

31,8

1680,0

2350

3,57

0700 023

3 x 70 RM/ 35

36,3

2352,0

3250

4,68

0700 076

3 x 95 RM/ 50

40,2

3216,0

4450

5,55

0700 086

3 x 120 RM/ 70

45,5

4128,0

5600

6,67

0700 003

4 x 1,5 RE/ 1,5

14,2

72,0

285

0,90

0700 015

4 x 2,5 RE/ 2,5

15,5

120,0

360

1,04

0700 011

4 x 4 RE/ 4

16,9

192,0

465

1,17

0700 012

4 x 6 RE/ 6

18,3

288,0

590

1,32

0700 013

4 x 10 RE/ 10

20,8

480,0

845

1,62

0700 008

4 x 16 RE/ 16

23,2

768,0

1190

1,91

0700 017

4 x 25 RM/ 16

28,1

1114,0

1720

2,79

0700 009

4 x 35 RM/ 16

30,4

1498,0

2160

3,19

0700 005

4 x 50 RM/ 25

34,5

2160,0

2930

4,10

0700 024

4 x 70 RM/ 35

39,6

3024,0

4050

5,18

0700 086

4 x 95 RM/ 50

44,5

4128,0

5600

6,42

0700 087

4 x 120 RM/ 70

49,4

5280,0

6950

7,63

0700 029

7 x 1,5 RE/ 2,5

16,6

125,0

405

1,19

0700 088

7 x 2,5 RE/ 2,5

17,6

192,0

495

1,32

0700 089

12 x 1,5 RE/ 2,5

20,7

197,0

610

1,74

0700 090

12 x 2,5 RE/ 4

22,5

326,0

765

1,96

0700 091

24 x 1,5 RE/ 6

27,9

403,0

1070

2,81

0700 092

24 x 2,5 RE/ 10

30,4

672,0

1420

3,16

0700 093

30 x 1,5 RE/ 6

29,2

490,0

1250

3,13

0700 094

30 x 2,5 RE/ 10

32,5

816,0

1700

3,75

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.