KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE 

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXCHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. Kable są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- żyła współosiowa wykonana w postaci obwoju z drutów miedzianych gołych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej,

- żyła współosiowa owinięta taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

   

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu,
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E30

DIN 4102-12

PH30

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

1712 005

2 x 1,5 RE/ 1,5

13,1

52,0

235

0,89

1712 006

2 x 2,5 RE/ 2,5

14,1

80,0

285

0,99

1712 007

2 x 4 RE/ 4

15,4

123,0

355

1,10

1712 008

2 x 6 RE/ 6

16,3

182,0

425

1,14

1712 009

2 x 10 RE/ 10

18,6

312,0

595

1,37

1712 010

2 x 16 RE/ 16

20,5

489,0

795

1,45

1712 011

2 x 25 RM/ 16

24,5

661,0

1140

2,26

1712 012

2 x 35 RM/ 16

26,5

853,0

1410

2,63

1712 013

2 x 50 RM/ 25

29,5

1243,0

1820

2,73

1712 014

2 x 70 RM/ 35

33,8

1737,0

2600

4,21

1712 015

2 x 95 RM/ 50

38,8

2386,0

3750

5,48

1712 016

2 x 120 RM/ 70

42,4

3090,0

4600

7,34

1712 017

3 x 1,5 RE/ 1,5

13,6

66,0

265

0,97

1712 018

3 x 2,5 RE/ 2,5

14,7

104,0

320

1,04

1712 019

3 x 4 RE/ 4

16,0

161,0

410

1,18

1712 020

3 x 6 RE/ 6

17,0

240,0

495

1,20

1712 021

3 x 10 RE/ 10

19,4

408,0

710

1,46

1712 022

3 x 16 RE/ 16

21,5

643,0

965

1,53

1712 023

3 x 25 RM/ 16

25,8

902,0

1390

2,31

1712 024

3 x 35 RM/ 16

27,8

1190,0

1750

2,65

1712 025

3 x 50 RM/ 25

31,4

1723,0

2300

2,73

1712 026

3 x 70 RM/ 35

36,4

2410,0

3250

3,96

1712 027

3 x 95 RM/ 50

40,4

3296,0

4250

4,48

1712 028

3 x 120 RM/ 70

45,1

4236,0

5350

5,44

1712 029

4 x 1,5 RE/ 1,5

14,4

81,0

290

1,06

1712 030

4 x 2,5 RE/ 2,5

15,6

128,0

370

1,16

1712 031

4 x 4 RE/ 4

17,0

200,0

475

1,30

1712 032

4 x 6 RE/ 6

18,2

297,0

580

1,33

1712 033

4 x 10 RE/ 10

20,8

504,0

845

1,64

1712 034

4 x 16 RE/ 16

23,1

796,0

1160

1,72

1712 001

4 x 25 RM/ 16

27,8

1142,0

1690

2,59

1712 002

4 x 35 RM/ 16

30,4

1526,0

2160

3,00

1712 035

4 x 50 RM/ 25

34,7

2203,0

2880

3,20

1712 003

4 x 70 RM/ 35

39,8

3082,0

4000

4,57

1712 036

4 x 95 RM/ 50

44,3

4208,0

5260

4,90

1712 004

4 x 120 RM/ 70

50,0

5388,0

6800

6,85

1712 037

7 x 1,5 RE/ 2,5

16,3

133,0

395

1,31

1712 038

7 x 2,5 RE/ 2,5

17,7

200,0

500

1,44

1712 039

12 x 1,5 RE/ 2,5

20,4

205,0

600

1,84

1712 040

12 x 2,5 RE/ 4

21,8

334,0

740

2,03

1712 041

24 x 1,5 RE/ 6

26,3

413,0

990

2,77

1712 042

24 x 2,5 RE/ 10

29,0

696,0

1300

3,15

1712 043

30 x 1,5 RE/ 6

27,2

499,0

1110

3,08

1712 044

30 x 2,5 RE/ 10

30,4

840,0

1510

3,46

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.