KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed wodą i wilgocią, kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+90°C

przy zwarciu

+250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

kable wielożyłowe

12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E30

DIN 4102-12

PH30

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

NHXH FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

0699 151

1 x 6 RE

6,9

58,0

101

0699 152

1 x 10 RE

7,7

96,0

146

0699 157

1 x 16 RE

8,6

154,0

210

0699 080

1 x 25 RM

10,6

240,0

315

0699 023

1 x 35 RM

11,6

336,0

415

0699 024

1 x 50 RM

13,0

480,0

550

0699 025

1 x 70 RM

14,8

672,0

760

0699 026

1 x 95 RM

16,7

912,0

1070

0699 027

1 x 120 RM

18,4

1152,0

1280

0699 028

1 x 150 RM

20,5

1440,0

1600

0699 029

1 x 185 RM

22,4

1776,0

1990

0699 030

1 x 240 RM

25,1

2304,0

2570

0699 153

1 x 300 RM

27,5

2880,0

3150

0699 158

1 x 400 RM

30,8

3840,0

4300

0699 089

2 x 1,5 RE

9,3

28,8,0

137

0699 095

2 x 2,5 RE

10,1

48,0

171

0699 154

2 x 4 RE

11,0

77,0

220

0699 121

2 x 6 RE

12,0

115,0

280

0699 122

2 x 10 RE

13,6

192,0

395

0699 155

2 x 16 RE

15,6

307,0

565

0699 156

2 x 25 RM

19,5

480,0

870

NHXH-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

0699 010

3 x 1,5 RE

9,8

43,2

157

0699 011

3 x 2,5 RE

10,6

72,0

199

0699 031

3 x 4 RE

11,6

115,0

265

0699 105

3 x 6 RE

12,7

173,0

340

0699 136

3 x 10 RE

14,4

288,0

490

0699 032

3 x 16 RM

17,3

461,0

735

0699 078

3 x 25 RM

21,0

720,0

1110

0699 159

3 x 35 RM

23,3

1008,0

1450

0699 160

3 x 50 RM

26,4

1440,0

1930

0699 161

3 x 70 RM

30,3

2016,0

2680

0699 162

3 x 95 RM

34,3

2736,0

3750

0699 163

3 x120 RM

38,0

3456,0

4500

0699 066

4 x 1,5 RE

10,6

58,0

185

0699 033

4 x 2,5 RE

11,5

96,0

245

0699 034

4 x 4 RE

12,7

154,0

325

0699 035

4 x 6 RE

13,8

230,0

420

0699 036

4 x 10 RE

16,0

384,0

620

0699 022

4 x 16 RM

19,0

614,0

920

0699 164

4 x 25 RM

23,1

960,0

1400

0699 019

4 x 35 RM

25,9

1344,0

1850

0699 067

4 x 50 RM

29,1

1920,0

2450

0699 165

4 x 70 RM

33,7

2688,0

3450

0699 112

4 x 95 RM

38,1

3648,0

4800

0699 037

5 x 1,5 RE

11,5

72,0

225

0699 038

5 x 2,5 RE

12,5

120,0

290

0699 039

5 x 4 RE

13,8

192,0

390

0699 040

5 x 6 RE

15,3

288,0

515

0699 009

5 x 10 RE

17,5

480,0

755

0699 041

5 x 16 RM

21,1

768,0

1140

0699 042

5 x 25 RM

25,6

1200,0

1720

0699 043

5 x 35 RM

28,5

1680,0

2260

0699 044

5 x 50 RM

32,4

2400,0

3050

0699 113

5 x 70 RM

37,5

3360,0

4250

0699 166

5 x 95 RM

42,4

4560,0

5900

0699 111

7 x 1,5 RE

12,5

101,0

275

0699 087

7 x 2,5 RE

13,6

168,0

360

0699 062

7 x 4,0 RE

15,2

269,0

465

0699 094

12 x 1,5 RE

16,3

173,0

440

0699 167

12 x 2,5 RE

17,9

288,0

585

0699 168

19 x 1,5 RE

19,0

274,0

625

0699 169

19 x 2,5 RE

21,1

456,0

855

0699 170

24 x 1,5 RE

22,3

346,0

800

0699 171

24 x 2,5 RE

24,6

576,0

1080

0699 172

30 x 1,5 RE

23,6

432,0

945

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.