KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dla instalacji zewnętrznych musi być zapewniona osłona przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV). Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia przed wodą i wilgocią, kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg PN-HD 604 S1 i VDE 0276-604 - HM4, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+   90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

kable wielożyłowe

12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

NHXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

0699 076

1 x 6 RE

7,3

58,0

108

0699 104

1 x 10 RE

8,1

96,0

152

0699 174

1 x 16 RE

9,0

154,0

215

0699 070

1 x 25 RM

11,0

240,0

325

0699 045

1 x 35 RM

12,0

336,0

425

0699 046

1 x 50 RM

13,4

480,0

560

0699 047

1 x 70 RM

15,4

672,0

780

0699 048

1 x 95 RM

17,1

912,0

1090

0699 049

1 x 120 RM

18,8

1152,0

1290

0699 050

1 x 150 RM

20,9

1440,0

1620

0699 051

1 x 185 RM

22,8

1776,0

2000

0699 052

1 x 240 RM

25,7

2304,0

2600

0699 135

1 x 300 RM

27,9

2880,0

3200

0699 175

1 x 400 RM

31,2

3840,0

4300

0699 013

2 x 1,5 RE

10,1

28,8

157

0699 002

2 x 2,5 RE

10,9

48,0

193

0699 176

2 x 4 RE

11,8

77,0

245

0699 177

2 x 6 RE

12,8

115,0

305

0699 129

2 x 10 RE

14,4

192,0

425

0699 130

2 x 16 RE

16,4

307,0

595

0699 132

2 x 25 RM

20,5

480,0

920

NHXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

0699 014

3 x 1,5 RE

10,7

43,2

178

0699 015

3 x 2,5 RE

11,5

72,0

225

0699 053

3 x 4 RE

12,5

115,0

290

0699 054

3 x 6 RE

13,5

173,0

370

0699 090

3 x 10 RE

15,5

288,0

530

0699 069

3 x 16 RM

18,2

461,0

770

0699 091

3 x 25 RM

21,8

720,0

1150

0699 072

3 x 35 RM

24,1

1008,0

1500

0699 073

3 x 50 RM

27,2

1440,0

1990

0699 074

3 x 70 RM

31,4

2016,0

2760

0699 134

3 x 95 RM

35,1

2736,0

3800

0699 149

3 x120 RM

38,8

3456,0

4550

0699 127

4 x 1,0 RE

11,0

38,4

182

0699 001

4 x 1,5 RE

11,6

58,0

215

0699 055

4 x 2,5 RE

12,5

96,0

270

0699 056

4 x 4 RE

13,6

154,0

355

0699 020

4 x 6 RE

14,8

230,0

455

0699 057

4 x 10 RE

16,9

384,0

660

0699 012

4 x 16 RM

20,0

614,0

965

0699 071

4 x 25 RM

24,1

960,0

1450

0699 084

4 x 35 RM

26,8

1344,0

1910

0699 068

4 x 50 RM

30,1

1920,0

2520

0699 085

4 x 70 RM

34,7

2688,0

3550

0699 123

4 x 95 RM

39,1

3648,0

4900

0699 058

5 x 1,5 RE

12,6

72,0

255

0699 081

5 x 2,5 RE

13,6

120,0

325

0699 059

5 x 4 RE

14,9

192,0

425

0699 060

5 x 6 RE

16,4

288,0

555

0699 021

5 x 10 RE

18,6

480,0

800

0699 016

5 x 16 RM

22,1

768,0

1190

0699 061

5 x 25 RM

26,7

1200,0

1780

0699 017

5 x 35 RM

29,6

1680,0

2330

0699 018

5 x 50 RM

33,4

2400,0

3150

0699 075

5 x 70 RM

38,5

3360,0

4350

0699 088

5 x 95 RM

43,5

4560,0

6000

0699 003

7 x 1,5 RE

13,7

101,0

310

0699 004

7 x 2,5 RE

14,8

168,0

400

0699 133

7 x 4,0 RE

16,4

269,0

535

0699 119

12 x 1,5 RE

18,0

173,0

500

0699 150

12 x 2,5 RE

19,5

288,0

650

0699 098

14 x 1,5 RE

18,9

202,0

555

0699 128

19 x 1,5 RE

21,2

274,0

715

0699 143

19 x 2,5 RE

23,1

456,0

945

0699 118

24 x 1,5 RE

24,7

346,0

905

0699 178

24 x 2,5 RE

27,2

576,0

1210

0699 179

30 x 1,5 RE

26,4

432,0

1080

0699 180

30 x 2,5 RE

28,8

720,0

1440

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.