KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne, opancerzone NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. Kable są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308, lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca i powłoka wewnętrzna wykonane z materiału bezhalogenowego,

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona kabla wykonana z materiału bezhalogenowego usieciowanego (HFFR), (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

NHXHRHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

1611 006

2 x 1,5 RE

14,5

28,8

157

1611 001

2 x 2,5 RE

15,3

48,0

192

1611 003

2 x 4 RE

16,4

77,0

245

1611 004

2 x 6 RE

17,4

115,0

305

1611 005

2 x 10 RE

19,2

192,0

420

1611 007

2 x 16 RM

22,3

307,0

595

1611 008

2 x 25 RM

26,6

480,0

915

NHXHRHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV

1611 012

3 x 1,5 RE

15,1

43,2

177

1611 009

3 x 2,5 RE

16,8

72,0

225

1611 013

3 x 4 RE

18,3

115,0

325

1611 014

3 x 6 RE

19,5

173,0

405

1611 015

3 x 10 RE

22,4

288,0

565

1611 016

3 x 16 RM

24,3

460,8

785

1611 017

3 x 25 RM

28,7

720,0

1180

1611 018

3 x 35 RM

31,0

1008,0

1530

1611 019

3 x 50 RM

34,6

1440,0

2000

1611 020

3 x 70 RM

39,0

2016,0

2780

1611 021

3 x 95 RM

43,7

2736,0

3850

1611 022

4 x 1,5 RE

17,4

58,0

250

1611 023

4 x 2,5 RE

18,3

96,0

305

1611 010

4 x 4 RE

19,6

154,0

390

1611 024

4 x 6 RE

21,7

230,4

495

1611 025

4 x 10 RE

23,8

384,0

695

1611 026

4 x 16 RM

26,2

614,4

975

1611 027

4 x 25 RM

31,0

960,0

1480

1611 028

4 x 35 RM

34,2

1344,0

1920

1611 029

4 x 50 RM

37,7

1920,0

2540

1611 030

4 x 70 RM

43,3

2688,0

3550

1611 031

4 x 95 RM

48,7

3648,0

4900

1611 032

5 x 1,5 RE

18,4

72,0

290

1611 033

5 x 2,5 RE

19,6

120,0

360

1611 011

5 x 4 RE

22,0

192,0

465

1611 034

5 x 6 RE

23,3

288,0

590

1611 035

5 x 10 RE

25,7

480,0

835

1611 036

5 x 16 RM

28,1

768,0

1190

1611 037

5 x 25 RM

34,1

1200,0

1800

1611 038

5 x 35 RM

37,2

1680,0

2360

1611 039

5 x 50 RM

41,2

2400,0

3150

1611 040

5 x 70 RM

47,1

3360,0

4400

1611 041

5 x 95 RM

83,3

4560,0

6050

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.