KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE 

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV i NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 30 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. Kable są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego materiału bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

kable wielożyłowe 12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu,
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E30

DIN 4102-12

PH30

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

NHXHX FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

1391 015

1 x 6 RE

8,1

58,0

118

0,28

1391 016

1 x 10 RE

8,9

96,0

163

0,32

1391 017

1 x 16 RE

9,8

154,0

225

0,36

1391 018

1 x 25 RM

11,8

240,0

335

0,40

1391 019

1 x 35 RM

12,8

336,0

435

0,40

1391 020

1 x 50 RM

14,2

480,0

560

0,47

1391 021

1 x 70 RM

16,0

672,0

770

0,49

1391 022

1 x 95 RM

17,7

912,0

1020

0,55

1391 023

1 x 120 RM

19,4

1152,0

1260

0,56

1391 024

1 x 150 RM

21,1

1440,0

1560

0,61

1391 025

1 x 185 RM

23,2

1776,0

1950

0,78

1391 026

1 x 240 RM

25,7

2304,0

2510

0,80

1391 027

1 x 300 RM

28,3

2880,0

3050

0,93

1391 028

1 x 400 RM

31,6

3840,0

4140

1,47

1391 029

2 x 1,5 RE

11,3

29,0

178

0,71

1391 030

2 x 2,5 RE

12,1

48,0

220

0,79

1391 031

2 x 4 RE

13,1

77,0

270

0,89

1391 032

2 x 6 RE

14,0

115,0

330

0,99

1391 033

2 x 10 RE

15,6

192,0

445

1,17

1391 034

2 x 16 RE

17,5

307,0

610

1,41

1391 035

2 x 25 RM

21,9

480,0

950

2,15

NHXHX-J FE180 PH30/E30 0,6/1 kV

1391 036

3 x 1,5 RE

11,8

43,0

205

0,76

1391 037

3 x 2,5 RE

12,7

72,0

255

0,84

1391 038

3 x 4 RE

13,7

115,0

315

0,95

1391 039

3 x 6 RE

14,7

173,0

395

1,03

1391 040

3 x 10 RE

16,5

288,0

550

1,21

1391 041

3 x 16 RM

18,6

461,0

775

1,46

1391 042

3 x 25 RM

23,1

720,0

1200

2,22

1391 043

3 x 35 RM

25,3

1008,0

1540

2,51

1391 044

3 x 50 RM

28,9

1440,0

2050

2,88

1391 045

3 x 70 RM

33,4

2016,0

2840

3,89

1391 046

3 x 95 RM

37,4

2736,0

3800

5,03

1391 047

3 x120 RM

41,3

3456,0

4650

5,64

1391 048

4 x 1,5 RE

12,6

58,0

235

0,84

1391 049

4 x 2,5 RE

13,6

96,0

295

0,92

1391 050

4 x 4 RE

14,7

154,0

375

1,02

1391 051

4 x 6 RE

15,9

230,0

475

1,13

1391 052

4 x 10 RE

17,8

384,0

670

1,35

1391 053

4 x 16 RM

20,4

614,0

965

1,66

1391 054

4 x 25 RM

25,3

960,0

1480

2,46

1391 055

4 x 35 RM

28,3

1344,0

1960

2,91

1391 056

4 x 50 RM

32,3

1920,0

2600

3,22

1391 057

4 x 70 RM

36,8

2688,0

3600

4,31

1391 058

4 x 95 RM

41,3

3648,0

4750

5,21

1391 059

5 x 1,5 RE

13,5

72,0

270

0,94

1391 060

5 x 2,5 RE

14,7

120,0

340

1,02

1391 061

5 x 4 RE

15,9

192,0

435

1,12

1391 062

5 x 6 RE

17,2

288,0

555

1,24

1391 063

5 x 10 RE

19,6

480,0

800

1,51

1391 064

5 x 16 RM

22,2

768,0

1150

1,81

1391 065

5 x 25 RM

28,2

1200,0

1810

2,88

1391 066

5 x 35 RM

30,9

1680,0

2340

3,12

1391 067

5 x 50 RM

35,5

2400,0

3150

3,54

1391 068

5 x 70 RM

40,8

3360,0

4350

4,68

1391 069

5 x 95 RM

46,8

4560,0

5900

6,33

1391 070

7 x 1,5 RE

14,5

101,0

320

1,03

1391 071

7 x 2,5 RE

15,7

168,0

415

1,14

1391 072

7 x 4,0 RE

17,1

269,0

540

1,28

1391 073

12 x 1,5 RE

18,3

173,0

490

1,50

1391 074

12 x 2,5 RE

20,0

288,0

640

1,66

1391 075

19 x 1,5 RE

21,2

274,0

685

1,94

1391 076

19 x 2,5 RE

23,3

456,0

905

2,12

1391 077

24 x 1,5 RE

24,3

346,0

845

2,36

1391 078

24 x 2,5 RE

27,2

576,0

1150

2,71

1391 079

30 x 1,5 RE

26,0

432,0

1010

2,76

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.