KABLE ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE 

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne NHXHX FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i NHXHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do stosowania w instalacjach gdzie wymagane jest zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i wyposażenia ze szczególnym uwzględnieniem instalacji przeciwpożarowych.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi
np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz bezpośrednio w ziemi. Kable są odporne na promieniowanie ultrafioletowe (UV).

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z taśmy mikowej i tworzywa bezhalogenowego usieciowanego, kolory izolacji żył:

wg normy PN-HD 308,

lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu NHXHX-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego usieciowanego, (indeks tlenowy > 35%) w kolorze pomarańczowym.


DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

15 x średnica kabla

kable wielożyłowe 12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu,
PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN 50362

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

AT-0603-0064/2010/2012, WT-TK-44, DIN VDE 0266, PN-HD 604 S1

Instalacja kabla  - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli. Zalecamy stosowanie tylko certyfikowanych systemów nośnych przebadanych łącznie z kablami wg normy DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

Ciepło spalania

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

kWh/m

1391 089

1 x 6 RE

8,5

58,0

131

0,34

1391 081

1 x 10 RE

9,3

96,0

178

0,38

1391 090

1 x 16 RE

10,5

154,0

260

0,45

1391 091

1 x 25 RM

12,2

240,0

360

0,58

1391 082

1 x 35 RM

13,2

336,0

460

0,64

1391 083

1 x 50 RM

14,6

480,0

600

0,74

1391 084

1 x 70 RM

16,4

672,0

820

0,88

1391 008

1 x 95 RM

18,1

912,0

1130

0,99

1391 085

1 x 120 RM

19,8

1152,0

1340

1,13

1391 086

1 x 150 RM

21,7

1440,0

1660

1,33

1391 087

1 x 185 RM

23,6

1776,0

2050

1,54

1391 014

1 x 240 RM

26,3

2304,0

2640

1,78

1391 092

1 x 300 RM

28,7

2880,0

3250

2,07

1391 093

1 x 400 RM

32,0

3840,0

4350

2,50

1391 088

2 x 1,5 RE

11,3

28,8

189

0,73

1391 001

2 x 2,5 RE

12,1

48,0

230

0,82

1391 094

2 x 4 RE

13,0

77,0

280

0,93

1391 095

2 x 6 RE

14,0

115,0

345

1,06

1391 096

2 x 10 RE

15,6

192,0

470

1,29

1391 097

2 x 16 RE

18,0

307,0

685

1,67

1391 098

2 x 25 RM

21,4

480,0

965

2,33

1391 002

3 x 1,5 RE

11,9

43,2

215

0,76

1391 005

3 x 2,5 RE

12,7

72,0

260

0,85

1391 099

3 x 4 RE

13,7

115,0

330

0,97

1391 007

3 x 6 RE

14,7

173,0

410

1,09

1391 100

3 x 10 RE

16,5

288,0

570

1,31

1391 107

3 x 16 RM

19,1

461,0

845

1,68

1391 101

3 x 25 RM

22,7

720,0

1200

2,33

1391 102

3 x 35 RM

24,9

1008,0

1550

2,71

1391 108

3 x 50 RM

27,8

1440,0

2030

3,32

1391 109

3 x 70 RM

32,2

2016,0

2830

4,35

1391 110

3 x 95 RM

36,1

2736,0

3900

5,32

1391 111

3 x 120 RM

39,8

3456,0

4650

6,39

1391 112

4 x 1,5 RE

12,8

58,0

250

0,86

1391 113

4 x 2,5 RE

13,7

96,0

310

0,96

1391 114

4 x 4 RE

14,8

154,0

395

1,09

1391 115

4 x 6 RE

16,0

230,0

500

1,24

1391 116

4 x 10 RE

17,9

384,0

705

1,49

1391 117

4 x 16 RM

20,9

614,0

1060

1,89

1391 104

4 x 25 RM

25,0

960,0

1500

2,64

1391 105

4 x 35 RM

27,4

1344,0

1950

3,07

1391 118

4 x 50 RM

30,9

1920,0

2580

3,83

1391 119

4 x 70 RM

35,7

2688,0

3600

5,01

1391 106

4 x 95 RM

40,1

36480

5000

6,09

1391 003

5 x 1,5 RE

13,8

72,0

295

0,98

1391 013

5 x 2,5 RE

14,8

120,0

365

1,10

1391 012

5 x 4 RE

16,1

192,0

470

1,25

1391 011

5 x 6 RE

17,4

288,0

600

1,42

1391 010

5 x 10 RE

19,6

480,0

850

1,71

1391 120

5 x 16 RM

22,8

768,0

1290

2,19

1391 009

5 x 25 RM

27,4

1200,0

1830

3,08

1391 006

5 x 35 RM

30,3

1680,0

2390

3,65

1391 103

5 x 50 RM

34,4

2400,0

3200

4,64

1391 121

5 x 70 RM

39,5

3360,0

4450

5,95

1391 122

5 x 95 RM

44,7

4560,0

6150

7,33

1391 004

7 x 1,5 RE

14,9

101,0

350

1,09

1391 123

7 x 2,5 RE

16,0

168,0

445

1,22

1391 124

7 x 4 RE

17,4

269,0

580

1,39

1391 125

12 x 1,5 RE

19,0

173,0

545

1,60

1391 126

12 x 2,5 RE

20,5

288,0

700

1,80

1391 127

14 x 1,5 RE

19,9

202,0

605

1,74

1391 128

19 x 1,5 RE

22,0

274,0

760

2,07

1391 129

19 x 2,5 RE

23,9

456,0

990

2,33

1391 130

24 x 1,5 RE

25,5

346,0

955

2,58

1391 131

24 x 2,5 RE

27,8

576,0

1250

2,91

1391 132

30 x 1,5 RE

27,0

432,0

1120

2,90

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.