GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL YSLY-P-Nr-O (9) 0,6/1 kV, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Zastosowany na powłokę polwinit jest odporny na działanie promieniowania UV i oddziaływania atmosferyczne, jest materiałem samogasnącym i nierozprzestrzeniającym płomienia o zwiększonym indeksie tlenowym (> 29).

Kable są olejoodporne. Mogą być stosowane w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 2 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w parach:

     żyła a - czarny z nadrukowanym białym numerem pary,

     żyła b - biały z nadrukowanym czarnym numerem pary,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o dużej odporności na działanie oleju i benzyny oraz promieni ultrafioletowych (UV), samogasnąca (indeks tlenowy > 29), w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YSLYv-P-Nr-O (9) 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być układane bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

72,0

49,0

36,2

24,2

14,82

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

100

110

120

130

140


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Olejoodporność

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60811-2-1

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

1709 001

2 x 2 x 0,5

10,1

19,2

128

1709 002

3 x 2 x 0,5

10,6

28,8

158

1709 003

4 x 2 x 0,5

11,6

38,4

182

1709 004

5 x 2 x 0,5

12,7

48,0

209

1709 005

6 x 2 x 0,5

13,7

57,6

243

1709 006

7 x 2 x 0,5

13,7

67,2

253

1709 007

8 x 2 x 0,5

14,6

76,8

277

1709 008

10 x 2 x 0,5

16,5

96,0

335

1709 009

12 x 2 x 0,5

17,3

115,2

377

1709 010

16 x 2 x 0,5

19,5

153,6

470

1709 011

18 x 2 x 0,5

20,5

172,8

516

1709 012

20 x 2 x 0,5

21,5

192,0

561

1709 013

25 x 2 x 0,5

24,1

240,0

701

1709 014

30 x 2 x 0,5

26,1

288,0

810

1709 015

40 x 2 x 0,5

30,1

384,0

1060

1709 016

50 x 2 x 0,5

33,2

480,0

1279

1709 017

2 x 2 x 0,75

10,7

28,8

147

1709 018

3 x 2 x 0,75

11,3

43,2

187

1709 019

4 x 2 x 0,75

12,4

57,6

217

1709 020

5 x 2 x 0,75

13,5

72,0

248

1709 021

6 x 2 x 0,75

14,7

86,4

292

1709 022

7 x 2 x 0,75

14,7

100,8

305

1709 023

8 x 2 x 0,75

15,6

115,2

335

1709 024

10 x 2 x 0,75

17,7

144,0

407

1709 025

12 x 2 x 0,75

18,5

172,8

459

1709 026

16 x 2 x 0,75

21,0

230,4

577

1709 027

20 x 2 x 0,75

23,5

288,0

712

1709 028

2 x 2 x 1,0

11,4

38,4

173

1709 029

3 x 2 x 1,0

12,0

57,6

219

1709 030

4 x 2 x 1,0

13,1

76,8

253

1709 031

5 x 2 x 1,0

14,4

96,0

293

1709 032

6 x 2 x 1,0

15,6

115,2

345

1709 033

7 x 2 x 1,0

15,6

134,4

362

1709 034

8 x 2 x 1,0

16,6

153,6

399

1709 035

10 x 2 x 1,0

18,9

192,0

486

1709 036

12 x 2 x 1,0

19,8

230,4

551

1709 037

16 x 2 x 1,0

22,4

307,2

696

1709 038

20 x 2 x 1,0

25,1

384,0

857

1709 039

2 x 2 x 1,5

12,3

57,6

213

1709 040