GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione giętkie kable TECHNOFLEKS LiYYu-Nr 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYYużo-Nr 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły, w kablu TECHNOFLEKS LiYYużo-Nr 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYYużo-Nr 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOFLEKS LiYYu-Nr-O 300/500 V i TECHNOFLEKS LiYYużo-Nr-O 300/500 V – kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOFLEKS LiY11Y-Nr 300/500 V i TECHNOFLEKS LiY11Yżo-Nr 300/500 V – kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOFLEKS LiHH-Nr 300/500 V i TECHNOFLEKS LiHHżo-Nr 300/500 V - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+   70°C

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kablaPróby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

7,5 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,DIN VDE 0281

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1708 001

2 x 0,5

4,6

9,6

31

1708 002

3 x 0,5

4,9

14,4

37

1708 003

4 x 0,5

5,3

19,2

45

1708 004

5 x 0,5

5,8

24,0

55

1708 005

6 x 0,5

6,3

28,8

65

1708 006

7 x 0,5

6,3

33,6

67

1708 007

8 x 0,5

6,8

38,4

78

1708 008

10 x 0,5

7,9

48,0

94

1708 009

12 x 0,5

8,2

57,6

107

1708 010

14 x 0,5

8,6

67,2

121

1708 011

16 x 0,5

9,1

76,8

137

1708 012

18 x 0,5

10,0

86,4

162

1708 013

19 x 0,5

10,0

91,2

164

1708 014

21 x 0,5

10,5

100,8

181

1708 015

24 x 0,5

11,6

115,2

205

1708 016

25 x 0,5

12,1

120,0

224

1708 017

27 x 0,5

12,1

129,6

229

1708 018

30 x 0,5

12,5

144,0

250

1708 019

33 x 0,5

13,0

158,4

273

1708 020

34 x 0,5

13,5

163,2

291

1708 021

37 x 0,5

13,5

177,6

298

1708 022

40 x 0,5

14,2

192,0

328

1708 023

44 x 0,5

15,3

211,2

359

1708 024

48 x 0,5

15,6

230,4

385

1708 025

50 x 0,5

16,0

240,0

406

1708 026

56 x 0,5

16,5

268,8

441

1708 027

60 x 0,5

17,0

288,0

470

1708 028

2 x 0,75

5,0

14,4

38

1708 029

3 x 0,75

5,2

21,6

45

1708 030

4 x 0,75

5,7

28,8

56

1708 031

5 x 0,75

6,2

36,0

68

1708 032

6 x 0,75

6,8

43,2

81

1708 033

7 x 0,75

6,8

50,4

85

1708 034

8 x 0,75

7,3

57,6

98

1708 035

10 x 0,75

8,6

72,0

120

1708 036

12 x 0,75

8,9

86,4

137

1708 037

14 x 0,75

9,8

100,8

164

1708 038

16 x 0,75

10,3

115,2

185

1708 039

18 x 0,75

10,9

129,6

207

1708 040

19 x 0,75

10,9

136,8

211

1708 041

21 x 0,75

11,4

151,2

233

1708 042

24 x 0,75

12,9

172,8

270

1708 043

25 x 0,75

13,2

180

288

1708 044

27 x 0,75

13,2

194,4

296

1708 045

30 x 0,75

13,6

216,0

323

1708 046

34 x 0,75

14,9

244,8

382

1708 047

37 x 0,75

14,9

266,4

393

1708 048

40 x 0,75

15,5

288,0

425

1708 049

44 x 0,75

16,7

316,8

465

1708 050

48 x 0,75

17,0

345,6

500

1708 051

50 x 0,75

17,5

360,0

528

1708 052

56 x 0,75

18,0

403,2

574

1708 053

60 x 0,75

18,8

432,0

622

1708 054

2 x 1,0

5,3

19,2

45

1708 055

3 x 1,0

5,6

28,8

55

1708 056

4 x 1,0

6,2

38,4

68

1708 057

5 x 1,0

6,7

48,0

84

1708 058

6 x 1,0

7,3

57,6

100

1708 059

7 x 1,0

7,3

67,2

105

1708 060

8 x 1,0

7,9

76,8

122

1708 061

10 x 1,0

9,3

96,0

149

1708 062

12 x 1,0

10,1

115,2

180

1708 063

14 x 1,0

10,6

134,4

204

1708 064

16 x 1,0

11,1

153,6

230

1708 065

18 x 1,0

12,0

172,8

263

1708 066

19 x 1,0

12,0

182,4

269

1708 067

21 x 1,0

12,6

201,6

297

1708 068

24 x 1,0

14,2

230,4

343

1708 069

27 x 1,0

14,5

259,2

376

1708 070

30 x 1,0

15,0

288,0

411

1708 071

34 x 1,0

16,2

326,4

478

1708 072

37 x 1,0

16,2

355,2

494

1708 073

40 x 1,0

16,8

384,0

534

1708 074

44 x 1,0

18,4

422,4

593

1708 075

48 x 1,0

18,7

460,8

637

1708 076

50 x 1,0

19,2

480,0

673

1708 077

60 x 1,0

20,4

576,0

783

1708 078

2 x 1,5

5,9

28,8

59

1708 079

3 x 1,5

6,2

43,2

72

1708 080

4 x 1,5

6,8

57,6

90

1708 081

5 x 1,5

7,5

72,0

111

1708 082

6 x 1,5

8,1

86,4

132

1708 083

7 x 1,5

8,1

100,8

140

1708 084

8 x 1,5

8,8

115,2

163

1708 085

10 x 1,5

10,8

144,0

210

1708 086

12 x 1,5

11,2

172,8

240

1708 087

14 x 1,5

12,0

201,6

279

1708 088

16 x 1,5

12,6

230,4

315

1708 089

18 x 1,5

13,3

259,2

353

1708 090

19 x 1,5

13,3

273,6

362

1708 091

21 x 1,5

14,2

302,4

407

1708 092

24 x 1,5

15,8

345,6

462

1708 093

27 x 1,5

16,1

388,8

508

1708 094

30 x 1,5

16,7

432,0

557

1708 095

34 x 1,5

18,1

489,6

646

1708 096

37 x 1,5

18,1

532,8

672

1708 097

40 x 1,5

19,0

576,0

735

1708 098

48 x 1,5

20,9

691,2

867

1708 099

50 x 1,5

21,5

720,0

915

1708 100

60 x 1,5

23,0

864,0

1079

1708 101

2 x 2,5

6,7

48,0

82

1708 102

3 x 2,5

7,1

72,0

104

1708 103

4 x 2,5

7,8

96,0

130

1708 104

5 x 2,5

8,6

120,0

162

1708 105

6 x 2,5

9,8

144,0

202

1708 106

7 x 2,5

9,8

168,0

216

1708 107

8 x 2,5

10,7

192,0

251

1708 108

10 x 2,5

12,7

240,0

313

1708 109

12 x 2,5

13,2

288,0

361

1708 110

14 x 2,5

13,9

336,0

412

1708 111

16 x 2,5

14,8

384,0

474

1708 112

18 x 2,5

15,7

432,0

532

1708 113

19 x 2,5

15,7

456,0

546

1708 114

21 x 2,5

16,5

504,0

605

1708 115

25 x 2,5

19,0

600,0

739

1708 116

27 x 2,5

19,0

648,0

766

1708 117

30 x 2,5

19,7

720,0

841

1708 118

34 x 2,5

21,3

816,0

976

1708 119

37 x 2, 5

21,3

888,0

1018

1708 120

40 x 2,5

22,1

960,0

1102

1708 121

44 x 2,5

24,2

1056,0

1218

1708 122

50 x 2,5

25,3

1200,0

1386

1708 123

60 x 2,5

26,9

1440,0

1625

1708 124

2 x 4,0

8,1

76,8

123

1708 125

3 x 4,0

8,6

115,2

157

1708 126

4 x 4,0

9,9

153,6

205

1708 127

5 x 4,0

10,9

192,0

255

1708 128

7 x 4,0

12,1

268,8

333

1708 129

3 x 6,0

10,4

172,8

235

1708 130

4 x 6,0

11,5

230,4

296

1708 131

5 x 6,0

12,8

288,0

374

1708 132

7 x 6,0

14,3

403,2

491

1708 133

3 x 10,0

13,2

288,0

396

1708 134

4 x 10,0

14,8

384,0

507

1708 135

5 x 10,0

16,3

480,0

632

1708 136

7 x 10,0

17,9

672,0

824

1708 137

3 x 16,0

15,8

460,8

603

1708 138

4 x 16,0

17,4

614,4

763

1708 139

5 x 16,0

19,4

768,0

961

1708 140

7 x 16,0

21,3

1075,2

1260

1708 141

3 x 25,0

18,5

720,0

872

1708 142

4 x 25,0

20,5

960,0

1110

1708 143

5 x 25,0

22,8

1200,0

1396

1708 144

3 x 35,0

21,8

1008,0

1213

1708 145

4 x 35,0

24,4

1344,0

1557

1708 146

5 x 35,0

27,0

1680,0

1950

1708 147

3 x 50,0

27,4

1440,0

1806

1708 148

4 x 50,0

30,4

1920,0

2296

1708 149

5 x 50,0

33,9

2400,0

2896

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.