Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym (30.08.2016 r.) został rozstrzygnięty przetarg wg. zapytania ofertowego nr 2/3.2.2.POIR/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 na dostawę urządzeń: zdawczego i nawijarek bramowych do linii produkcyjnej.
Przetarg wygrała firma Kabeltechnik Sp. z o.o.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,
W związku z ubieganiem się firmy Technokabel Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
zapraszamy do składania ofert na zapytanie nr 2 na dostawe nawijarek bramowych.Szczegóły w załącznikach.

Załącznik nr 1 Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 2/3.2.2.POIR/2016

Word-icon 50x50

Formularz oferty do zapytania ofertowego nr 2/3.2.2.POIR/2016

acrobat reader 50x50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się firmy Technokabel Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w wyniku konkursu ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2POIR/2016 wyłoniono dostawcę Transformatora i rozdzielni SN i jest nim firma ZPUA S.A. z Włoszczowej.

Zapytanie ofertowe NR 1/3.2.2.POIR/2016

Word-icon 50x50

Zapytanie ofertowe nr 1 Kredyt na innowacje technologiczne POIR 2016

acrobat reader 50x50

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z ubieganiem się firmy Technokabel Spółka Akcyjna o dofinansowanie w ramach działania 1.2. Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w wyniku konkursu ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/INNOCHEM/2016 wyłoniono Podwykonawcę w projekcie i jest nim Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.