Technokabel Spółka Akcyjna realizuje projekt pt: Prototypy mikrokabli do zastosowań w wysoce zaawansowanych dziedzinach przemysłu, w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Celem projektu jest zbadanie możliwości miniaturyzacji kabli poprzez opracowanie autorskiej technologii nakładania różnorodnych tworzyw sztucznych na drut o zmniejszonej średnicy oraz zastosowanie nowych materiałów izolacyjnych. Oprócz zaprojektowania nowej technologii powstanie 5 grup prototypów kabli.

Efektem projektu będzie gotowa do wdrożenia, innowacyjna technologia wytwarzania mikrokabli.  Pozwoli ona na wprowadzenie do oferty firmy Technokabel Spółka Akcyjna nowych i ulepszonych grup kabli.

Całkowita wartość projektu: 7 916 444,78 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 542 832,80 PLN