KABLE DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw przeznaczone są do pracy w systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Posiadają one Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

 

BUDOWA YnTKSY i YnTKSYekw

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych o średnicach 0,8; 1,0; 1,4 i 1,5 mm,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną - YnTKSYekw

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze czerwonym RAL 3000.

 

BUDOWA YnTKSXekw

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych o średnicy 1,05 mm,

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze czerwonym RAL 3000.

 

DANE TECHNICZNE

Typ kabla

mm

YnTKSY

YnTKSYekw

YnTKSXekw

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,8

1,0

1,4

1,5

 0,8

1,0

1,4

1,5

1,05

Maksymalna rezystancja pętli żyłw temp. 20°C

 Ω/km

75

48

24

24

75

48

24

24

48

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz

                                                -maksymalna

nF/km

120

120

120

120

200

200

200

200

65

                                                -średnia

100

100

100

100

140

140

140

140

63

Napięcie pracy                            150 V

Próba napięciowa                        1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji        20 MΩ∙km

Indukcyjność, około                     0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy   

      podczas pracy                      od - 30 do + 80°C
      podczas układania                 od   - 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia             10 x średnica kabla

Palność kabla                            nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                           PN-EN 60332-1-2

Wykonanie wg norm                    AT-0603-0048/2011/2016

                                                      WT-TK-4

                                                      PN - 92/T-90320

                                                      PN - 92/T-90321

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x średnica żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

YnTKSY

0381 001

1x2x0,8

4,2

10,0

24,5

0381 007

1x4x0,8

4,8

20,0

39,0

0381 002

2x2x0,8

6,2

19,3

40,0

0381 003

3x2x0,8

6,5

30,0

57,5

0381 005

4x2x0,8

7,1

40,0

72,0

0381 006

5x2x0,8

8,6

50,0

86,0

0381 014

6x2x0,8

8,7

60,0

106

0381 021

7x2x0,8

8,7

67,0

119

0381 015

10x2x0,8

10,2

96,0

161

0381 008

1x2x1,0

4,8

15,5

32,0

0381 009

2x2x1,0

7,7

30,0

65,6

0381 017

5x2x1,0

9,9

75,4

135

0381 018

5x2x1,5

15,5

170

313

YnTKSYekw

0382 001

1x2x0,8

4,4

11,0

27,0

0382 008

1x4x0,8

5,0

21,0

42,0

0382 004

2x2x0,8

6,4

21,5

46,5

0382 003

3x2x0,8

6,7

31,5

60,5

0382 005

4x2x0,8

7,3

41,5

74,5

0382 006

5x2x0,8

8,0

52,0

90,0

0382 024

7x2x0,8

9,1

69,5

125

0382 007

10x2x0,8

10,8

102

165

0382 010

21x2x0,8

14,7

203

327

0382 018

25x2x0,8

15,9

241

382

0382 009

1x2x1,0

5,2

17,0

36,5

0382 015

2x2x1,0

7,9

33,0

70,0

0382 027

3x2x1,0

8,4

46,7

92,0

0382 019

5x2x1,0

10,1

76,6

138

0382 031

10x2x1,0

13,5

153

253

YnTKSXekw

0380 001

1x2x1,05

6,7

18,5

48,5

0380 003

1x4x1,05

7,7

35,5

78,5

0380 005

1x2x1,4

7,2

31,2

66,8

0382 006

1x2x1,5

7,4

36,6

73,2

 

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.