Informujemy, że w związku z zamknięciem magazynu kabli na ul. Nasielskiej 55 w Warszawie od dnia 03.01.2024 nie będą z tego adresu realizowane wysyłki, odbiory towarów.

Nie będą również przyjmowane opakowania zwrotne (bębny). Adres wysyłki bębnów to Magazyn Fabryki Kabli TECHNOKABEL SA w Szreńsku (05-550 Szreńsk,  ul. Wiatraczna 29).

 

  1. Bębny kablowe oraz palety drewniane sprzedawane są Klientowi, w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na opakowaniu, wg obowiązującego cennika opakowań.
  2. Na opakowania wystawione będą faktury VAT z terminem płatności.... dni.
  3. W przypadku zwrotu opakowania przed upływem 12-tu miesięcy od daty zakupu, Technokabel ma obowiązek odkupić odsprzedany bęben lub paletę po cenie jego pierwotnej sprzedaży (podstawową formą płatności będzie kompensata należności). Jeżeli termin 12-tu miesięcy zostanie przekroczony, cena odsprzedaży opakowania zwrotnego będzie indywidualnie ustalana dla każdego przypadku.
  4. Zwracane opakowania przyjmowane są dokumentem PZ, który jest podstawą do wystawienia faktury odsprzedaży. Fakturę taką może wystawić jedynie Klient, który zwrócone opakowanie kupił i powoła się na nr faktury sprzedaży wystawionej przez Technokabel.
  5. W przypadku, kiedy zwracający opakowanie nie był jego nabywcą, nie przysługuje mu prawo odsprzedaży. Może on jednak w przeciągu 3-ech miesięcy od daty zwrotu opakowań upoważnić pisemnie inny podmiot do powołania się na posiadany przez niego dokument PZ. Do upoważnienia musi zostać dołączona kopia dokumentu PZ.
  6. Technokabel nie przyjmuje uszkodzonych opakowań.
  7. Dostarczenie opakowań odsprzedawanych odbywa się na koszt zwracającego.

Obowiązujący cennik: 

 

 


Adres magazynu przyjmującego zwroty bębnów:
Fabryka Kabli Technokabel
ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szreńsk k/Mławy