СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2018/2023/0054-3701 wydanie 1 na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej CNBOP-PIB na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej PIB na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2019/2024/0111-3701 wydanie 1 na kable bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego typu: HTKSH i HTKSHekw.

Группы кабелей

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх