Certificates

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2018/0054-3701 wydanie 1 na przewody elektroenergetyczne ognioodporne, bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane na napięcie znamionowe 300/500 V wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy. 

Technokabel S.A. uzyskał kolejne wydanie Aprobaty Technicznej wydanej przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – PIB dla kabli ognioodpornych o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH, NHXCH, (N)HXH i (N)HXCH.

 Technokabel S.A. uzyskał aprobatę techniczną wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2019/0111-3701 wydanie 3 na kable bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego typu: HTKSH i HTKSHekw.

Cable catalog

Go to top