Certificates

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

W ofercie TECHNOKABLA pojawiły się nowe kable jednożyłowe przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych w wyższej klasie reakcji na ogień, które powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
Kable jednożyłowe typu N2XH-O B2ca i N2XH-J B2ca posiadają klasę rekcji na ogień B2ca-s1b,d2,a1 i uzyskały Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez jednostkę notyfikowaną Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie.

Kable N2XH-O B2ca 0,6/1 kV i N2XH-J B2ca 0,6/1 kV .

DoP
acrobat reader_50x50

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP dostępna na http://cpr.technokabel.com.pl .

 

 

W ofercie TECHNOKABLA pojawiły się nowe kable wielożyłowe przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych w wyższej klasie reakcji na ogień, które powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
Kable typu N2XH-O B2ca i N2XH-J B2ca posiadają klasę rekcji na ogień B2ca-s1b,d0,a1 i uzyskały Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez jednostkę notyfikowaną Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej PIB w Józefowie.

Kable N2XH-O B2ca 0,6/1 kV i N2XH-J B2ca 0,6/1 kV .

DoP
acrobat reader_50x50

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP dostępna na http://cpr.technokabel.com.pl .

 

 

 Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających).

Takie kable powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.
Kable (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV.

Kable (N)HXH PH90 0,6/1 kV i (N)HXCH PH90 0,6/1 kV.

 

Kable kontrolno-pomiarowe przeznaczone do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, w systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu chemicznego, petrochemicznego i papierniczego.

Kable EISF i EIFA.

 

Cable catalog

Go to top