Przeznaczenie informatora

dol 3 kopiaProfil zapotrzebowania naszych klientów na produkowane przez Technokabel kable ciągle się zmienia i rozszerza. Oferujemy już ponad 10000 typowymiarów kabli i pracujemy nad nowymi konstrukcjami i technologiami. Coraz częściej opracowujemy konstrukcje i produkujemy kable według indywidualnych wymagań stawianych przez naszych klientów.

Wydajemy i stale uzupełniamy karty katalogowe i katalogi produkowanych przez nas kabli. Katalogi obejmują poszczególne grupy kabli – aktualnie jest ich dwanaście. Podział kabli na grupy wynika z obszaru ich zastosowań. Wspomniane katalogi zawierają szczegółowe informacje o konstrukcji kabli, o ich o własnościach użytkowych oraz przewidywanych zastosowaniach. Informacje te dostępne są również na naszych stronach internetowych.

sell-75-ohm-communication-cabel-coax-rg6-rg59-rg11-rg540-rg500-rg412Niniejszy Informator jest uzupełnieniem tych katalogów. Przeznaczony jest dla naszych klientów i dla użytkowników naszych kabli i ma im pomóc w doborze kabli do planowanych zastosowań. Zawiera informacje techniczne o charakterze ogólnym, zwykle nie podawane w kartach katalogowych. Opisuje zasady budowy kabli i ich elementów, własności stosowanych materiałów, podaje cechy charakterystyczne i własności użytkowe kabli oraz zwraca uwagę na narażenia eksploatacyjne jakim mogą być poddane podczas wieloletniej pracy. Z podanych wyżej powodów, Informator ma więc również cechy poradnika. Dla wielu czytelników użyteczny będzie słownik podstawowych terminów technicznych, który zamieszczamy na końcu Informatora.

To już trzecie wydanie Informatora. Przy jego opracowaniu braliśmy pod uwagę pytania kierowane do nas przez naszych klientów i użytkowników naszych kabli. W stosunku do poprzedniego, drugiego wydania rozszerzyliśmy informacje podane w poniższych rozdziałach:

- uzupełniliśmy i rozszerzyliśmy informacje o podziale produkowanych przez nas kabli na grupy i o własnościach kabli w poszczególnych grupach.

- ponieważ z naszego Informatora korzystają również użytkownicy kabli elektroenergetycznych, rozszerzyliśmy wiadomości o własnościach żył miedzianych, aż do przekroju 240 mm2.

- z tych samych powodów uwzględniliśmy wymagania normy dotyczące obciążalności prądowej długotrwałej kabli z żyłami miedzianymi o przekroju do 240 mm2 dla wybranych sposobów ich instalowania.

- uzupełniliśmy informacje dotyczące budowy pancerzy kabli w oparciu o wymagania normy oraz podaliśmy wymagania dla żył ochronnych koncentrycznych.

- zupełnie nowy rozdział, omawiający zagadnienia zakłóceń elektromagnetycznych
oraz kompatybilności elektromagnetycznej, w którym podano także
praktyczne informacje o zasięgu transmisji i odporności sygnałów
na zakłócenia zewnętrzne w produkowanych przez nas kablach
o różnych konstrukcjach.

- podaliśmy więcej szczegółów o wybranych metodach badania zachowania się kabli w warunkach pożaru.

- uwzględniliśmy aktualnie obowiązujące wymagania dotyczące parametrów transmisyjnych kabli teleinformatycznych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości o charakterze technicznym, prosimy o bezpośredni kontakt z naszym działem Konstrukcji Kabli i Rozwoju, którego pracownicy chętnie odpowiedzą na Państwa pytania i pomogą w doborze kabli do ich przewidywanych zastosowań.