Certificates

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Technokabel S.A. uzyskał nową Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2020/0196-3701 wydanie 3 na kable światłowodowe ognioodporne jednomodowe typu FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30 9/125 SM i wielomodowe typu FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 50/125 OM2 do instalacji przeciwpożarowych w powłoce z tworzywa bezhalogenowego, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez CNBOP-PIB na telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu: YnTKSY, YnTKSYekw, i YnTKSXekw

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej PIB na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2019/2024/0111-3701 wydanie 1 na kable bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego typu: HTKSH i HTKSHekw.

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej CNBOP-PIB na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu

Cable catalog

Go to top