Kable elektroenergetyczne ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone do zasilania urządzeń przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających).

Takie kable powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.
Kable (N)HXH FE180 PH90/E90 0,6/1 kV i (N)HXH-J FE180 PH90/E90 0,6/1 kV.

Kable (N)HXH PH90 0,6/1 kV i (N)HXCH PH90 0,6/1 kV.