СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez CNBOP-PIB na telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu: YnTKSY, YnTKSYekw, i YnTKSXekw

Technokabel S.A. uzyskał nową Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2020/0196-3701 wydanie 3 na kable światłowodowe ognioodporne jednomodowe typu FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30 9/125 SM i wielomodowe typu FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60 50/125 OM2 do instalacji przeciwpożarowych w powłoce z tworzywa bezhalogenowego, wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – Państwowy Instytut Badawczy.

Группы кабелей

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх