СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). 

 

tuv140012004Сертификат TUV 14001:2004 Системы экологического менеджмента. 

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną (KOT) wydaną przez CNBOP-PIB na telekomunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych typu: YnTKSY, YnTKSYekw, i YnTKSXekw

Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2020/0196-3701 wydanie 1 na kable światłowodowe ognioodporne do instalacji przeciwpożarowych w powłoce z tworzywa bezhalogenowego typu: FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30-E60.

Группы кабелей

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Наверх