Dyrektywa 2002/95/WE Unii Europejskiej, zwana RoHS (Restrictions on Hazardous Substances) wprowadza ograniczenia w stosowaniu niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zastąpienie niebezpiecznych substancji bezpieczniejszymi materiałami ma na celu ułatwienie bezpiecznego odzysku i usuwania odpadów tego sprzętu. Postanowienia dyrektywy obowiązują od 1 lipca 2006 roku. Produkowane przez TECHNOKABEL kable i przewody spełniają wymagania wymienionej dyrektywy.