Przewód symetryczny ekranowany
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Przewód RG 108 A/U przeznaczony jest do pracy w kasach fiskalnych systemu IBM.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych (w jednej z żył drut nieocynowany), przekrój 0,50 mm2 (7x 0,3 mm),

- izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE), średnica 2,0 mm,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- para owinięta taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 85 %,

- powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa                             78 ± 7 W

Pojemność skuteczna
między żyłami przy 1 kHz                   68 ± 5 nF/km

Rezystancja żyły
w temp. 20°C, około                           34,5 W/km

Rezystancja ekranu
w temp. 20°C, około                           18,0 W/km

Zakres temperatur pracy:                od -30 do +70 °C         

Minimalny promień gięcia:              

jednokrotnego                           30 mm

wielokrotnego                           90 mm

Palność kabla                                  nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                                PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonano wg normy                      MIL-C-17/45ETIA/EIA 568 A

 

Tłumienność falowa - około

f

MHz

1

2

3

5

7

10

20

30

50

70

100

a

dB/100 m

2,5

3,7

4,6

6,1

7,2

8,5

12,1

14

17,2

20,2

26,0

 

=  kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Nr Wyrobu

Liczna par x przekrój żył

Wymiary zewnętrzne (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

mm

mm

kg/km

kg/km

0221 016

1 x 2 x 0,5c

22,0

45,0

77,0