KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable podwójnie ekranowane TECHNOTRONIK LiY(St)CY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności prądowych podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

-   żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

-   ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-   ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 60 %,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiY(St)CY-Nr – kable z czarną izolacją i białym nadrukiem numeru żyły.

TECHNOTRONIK LiY(St)CY-O – kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiY(St)C11Y – kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieraniei rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiH(St)CH – kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiY(St)CY – w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

500

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1500

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

110

120

130

140

140

 

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0083 009

2 x 0,5

4,6

16,0

30

0083 003

3 x 0,5

4,8

20,8

36

0083 010

4 x 0,5

5,4

25,9

46

0083 004

5 x 0,5

5,9

32,0

56

0083 011

6 x 0,5

6,4

37,1

66

0083 012

7 x 0,5

6,4

41,9

68

0083 013

8 x 0,5

6,8

48,1

80

0083 014

10 x 0,5

7,9

58,7

94

0083 015

12 x 0,5

8,1

68,6

107

0083 016

16 x 0,5

9,0

89,3

136

0083 017

19 x 0,5

10,0

108,5

169

0083 018

21 x 0,5

10,4

119,8

186

0083 019

27 x 0,5

11,9

150,5

233

0083 020

36 x 0,5

13,3

197,2

299

0083 021

48 x 0,5

15,2

257,8

385

0083 022

2 x 0,75

5,2

20,8

38

0083 023

3 x 0,75

5,4

28,3

47

0083 024

4 x 0,75

5,9

36,8

58

0083 025

5 x 0,75

6,4

44,3

69

0083 026

6 x 0,75

6,9

52,9

84

0083 027

7 x 0,75

6,9

60,1

88

0083 028

8 x 0,75

7,4

67,5

100

0083 029

10 x 0,75

8,6

83,8

119

0083 030

12 x 0,75

8,9

98,7

137

0083 031

16 x 0,75

10,3

133,1

190

0083 032

19 x 0,75

10,9

156,0

216

0083 033

24 x 0,75

12,8

195,5

273

0083 034

27 x 0,75

13,0

217,6

299

0083 035

34 x 0,75

14,7

271,1

385

0083 036

36 x 0,75

14,7

285,5

393

0083 037

2 x 1,0

5,5

27,2

45

0083 005

3 x 1,0

5,8

36,8

57

0083 038

4 x 1,0

6,3

46,5

69

0083 039

5 x 1,0

6,9

57,7

86

0083 006

6 x 1,0

7,4

67,5

101

0083 040

7 x 1,0

7,4

77,1

106

0083 007

10 x 1,0

9,8

112,9

161

0083 041

12 x 1,0

10,1

132,7

183

0083 042

16 x 1,0

11,2

173,4

235

0083 043

21 x 1,0

12,5

223,7

301

0083 044

25 x 1,0

14,4

265,7

369

0083 045

27 x 1,0

14,4

284,9

380

0083 046

36 x 1,0

16,0

374,7

491

0083 047

2 x 1,5

6,3

36,9

57

0083 048

3 x 1,5

6,6

52,9

75

0083 049

4 x 1,5

7,2

67,3

93

0083 050

5 x 1,5

7,9

82,7

115

0083 051

6 x 1,5

8,5

98,1

137

0083 052

7 x 1,5

8,5

112,5

146

0083 053

8 x 1,5

9,7

131,9

183

0083 054

12 x 1,5

11,9

193,7

258

0083 055

16 x 1,5

13,1

253,8

331

0083 056

19 x 1,5

14,0

298,4

385

0083 057

21 x 1,5

14,7

328,7

426

0083 058

24 x 1,5

16,3

375,3

480

0083 059

25 x 1,5

16,6

390,3

510

0083 060

37 x 1,5

18,9

574,3

712

0083 008

2 x 2,5

7,1

57,7

79

0083 061

3 x 2,5

7,5

82,1

105

0083 062

4 x 2,5

8,2

107,2

132

0083 063

5 x 2,5

9,0

132,5

165

0083 064

12 x 2,5

13,7

312,6

372