KABLE DLA ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ I AUTOMATYKI Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane TECHNOTRONIK LiYYCY przeznaczone są do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, kontroli, w systemach komputerowych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla.

Kable nadają się do zasilania niewielkich odbiorników pod warunkiem, że prądy nie przekraczają dopuszczalnych dla kabla obciążalności podanych w naszym Informatorze Technicznym.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

-   żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

-   izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy DIN VDE 47100,

-   żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

-   ośrodek kabla w powłoce wewnętrznej z polwinitu oponowego (PVC),

-   ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

-   powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 

WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOTRONIK LiYYCY-O - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOTRONIK LiYYC11Y - kable o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej, szczególnie na ścieranie
i rozrywanie, o dużej odporności na działanie oleju i benzyny, odporne na działanie bakterii i promieni ultrafioletowych, w których powłokę wykonano z poliuretanu.

TECHNOTRONIK LiHHCH - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

TECHNOTRONIK IB-LiYYCY - w wersji do zastosowania w obwodach iskrobezpiecznych.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

Wartość szczytowa napięcia pracy

V

500

500

500

500

Próba napięciowa

V sk

1500

1500

1500

1500

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

Pojemność między żyłami przy 1 kHz, około

nF/km

110

120

130

130

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Indukcyjność, około

 

Impedancja, około

300/300 V

 

20 MΩ·km

 

0,7 mH/km

 

80 Ω

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

DIN VDE 0812, DIN VDE 0814

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył mm2

Średnica zewnętrzna (około) mm

Indeks miedziowy kg/km

Masa kabla (około) kg/km

0171 016

1 x 0,5

4,4

11,4

29

0171 009

2 x 0,5

6,1

19,3

49

0171 010

3 x 0,5

6,3

24,4

57

0171 011

4 x 0,5

6,7

30,0

66

0171 017

5 x 0,5

7,2

35,8

78

0171 018

6 x 0,5

7,8

45,4

93

0171 019

7 x 0,5

7,8

50,2

96

0171 020

8 x 0,5

8,2

56,1

107

0171 021

10 x 0,5

9,7

68,5

135

0171 022

12 x 0,5

9,9

79,3

149

0171 023

16 x 0,5

10,8

100,2

182

0171 024

24 x 0,5

13,0

143,7

252

0171 025

25 x 0,5

13,2

149,0

267

0171 026

27 x 0,5

13,2

158,6

272

0171 027

37 x 0,5

14,9

217,0

358

0171 028

40 x 0,5

15,3

232,6

382

0171 029

48 x 0,5

16,6

275,0

441

0171 030

1 x 0,75

4,5

15,3

33

0171 006

2 x 0,75

6,5

24,8

57

0171 007

3 x 0,75

6,7

32,4

66

0171 012

4 x 0,75

7,2

40,6

79

0171 031

5 x 0,75

7,8

52,6

97

0171 032

6 x 0,75

8,3

61,1

111

0171 033

7 x 0,75

8,3

68,3

115

0171 034

8 x 0,75

8,8

76,8

130

0171 035

10 x 0,75

10,4

94,3

163

0171 004

12 x 0,75

10,7

109,5

182

0171 036

16 x 0,75

11,8

140,6

230

0171 037

24 x 0,75

14,3

204,2

321

0171 038

25 x 0,75

14,5

211,9

339

0171 039

27 x 0,75

14,5

226,3

347

0171 040

36 x 0,75

16,1

302,6

447

0171 041

37 x 0,75

16,1

309,8

451

0171 042

1 x 1,0

4,7

17,6

37

0171 043

2 x 1,0

6,8

30,2

64

0171 044

3 x 1,0

7,1

40,4

77

0171 001

4 x 1,0

7,7

54,8

95

0171 045

5 x 1,0

8,3

65,9

113

0171 046

6 x 1,0

8,8

76,8

131

0171 047

7 x 1,0

8,8

86,4

136

0171 048

8 x 1,0

9,8

97,5

164

0171 049

10 x 1,0

11,1

120,4

194

0171 050

12 x 1,0

11,4

140,1

217

0171 051

16 x 1,0

12,7

181,3

278

0171 052

24 x 1,0

15,5

271,6

398

0171 053

25 x 1,0

15,8

282,1

422

0171 054

27 x 1,0

15,8

301,3

432

0171 055

1 x 1,5

5,3

22,5

46

0171 056

2 x 1,5

7,7

45,2

84

0171 003

3 x 1,5

8,0

60,3

102

0171 013

4 x 1,5

8,6

76,6

122

0171 057

5 x 1,5

9,7

92,5

155

0171 058

6 x 1,5

10,3

108,5

180

0171 014

7 x 1,5

10,3

122,9

188

0171 008

8 x 1,5

11,0

139,6

216

0171 015

10 x 1,5

12,8

172,0

262

0171 059

12 x 1,5

13,2

201,8

296

0171 060

16 x 1,5

14,6

262,5

379

0171 061

24 x 1,5

17,7

393,6

538

0171 062

25 x 1,5

21,7

470,4

827,0

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.